Áp dụng Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni xơ phiên bản 10

SBLAW thông tin về việc Áp dụng Bảng phân loại hoàng hóa dịch vụ Ni xơ phiên bản 10 Để thực hiện quy định tại...

Phân loại hình khi đăng ký nhãn hiệu, Thỏa ước Vienne

Bên cạnh Thỏa ước Nice về phân loại hàng hóa và dịch vụ khi đăng ký nhãn hiệu, còn tồn tại Thỏa ước Vienne...

Tra cứu thương hiệu trực tuyến

Tra cứu thương hiệu trực tuyến: tra cứu nhãn hiệu hàng hóa đã đăng ký, Sở hữu trí tuệ, tra cứu sáng chế, tra...

Thỏa ước Nice về Phân loại hàng hóa và dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Thỏa ước Nice về Phân loại hàng hóa và dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế Thỏa ước Nice xây dựng lên bảng phân...

Các câu hỏi thường gặp về thỏa ước Nice

1. Bảng Phân loại Nice (NLC) là gì? NLC là một hệ thống phân loại quốc tế được dùng để phân loại về hàng hóa...

Tư vấn phân nhóm sản phẩm đăng ký nhãn hiệu

Chúng tôi là một ngân hàng thương mại, chúng tôi sắp phát hành một loại thẻ cho khách hàng và muốn bảo hộ...

Phân loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ

Phân loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn, phân loại nhãn hiệu là...

Bảng phân loại Hình Vienne

Nội dung...

Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni xơ 11-2018

Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni xơ phiên bản 11-2018 tiếng Việt, Áp dụng bản tiếng việt của bảng phân loại hàng...

BẢNG PHÂN LOẠI NHÃN HIỆU

 BẢNG PHÂN LOẠI NHÃN HIỆU HIỆN NAY LÀ BẢNG THEO CÔNG ƯỚC NICE VÀ CÔNG ƯỚC VIENNE. 1. Phân loại quốc tế về hàng hóa...

Thông báo về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020

Thông báo về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020Cục Sở hữu trí tuệ xin thông...

Thông báo về việc điều chỉnh đối với một số mã còn tồn tại sai sót trong bản dịch tiếng Việt của Bảng phân loại quốc tế về hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2019 hiện hành

Thông báo về việc điều chỉnh đối với một số mã còn tồn tại sai sót trong bản dịch tiếng Việt của Bảng phân...

Giới thiệu bảng phân loại hàng hoá Nice

Bảng phân loại Nice   Bảng phân loại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ dành cho mục đích đăng ký nhãn hiệu được thiết...

GIỚII THIỆU BẢNG PHÂN LOẠI VIENNA

BẢNG PHÂN LOẠI VIENNA Lịch sử Bảng phân loại Vienna Theo đề nghị của một số cơ quan sở hữu công nghiệp của các nước là...