Ai là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với văn bản do máy tạo ra?

[Baohothuonghieu.com] - Đây là câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời chính xác, vì hầu hết pháp luật và quy định trên thế giới vẫn chưa có định nghĩa chính xác về ai sở hữu quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ các tác phẩm do trí tuệ nhân tạo tạo ra.

Tại Hoa kỳ, một số vụ kiện đã được đệ trình chống lại các Công ty thuộc Open-AI, trong đó các nghệ sĩ, tác giả và nhà văn yêu cầu bản quyền đối với các tác phẩm được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo. Những chuyên gia này cho rằng các tác phẩm, sách và bài tiểu luận của họ đang được sử dụng để “dạy” trí tuệ nhân tạo và họ lo ngại về sự mất chất trong tác phẩm của mình. Mặt khác, các công ty AI lớn đang lo ngại về khả năng vi phạm bản quyền thông qua việc sử dụng AI tổng hợp.

Ai là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với văn bản do máy tạo ra
Ai là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với văn bản do máy tạo ra

AI sáng tạo hoạt động thông qua một số phương pháp gọi là quy trình học sâu, một tập hợp con của máy học, trong đó các thuật toán gọi là mạng thần kinh được tạo ra để nhận dạng các mẫu trong dữ liệu. Các mạng thần kinh này được cung cấp một lượng lớn dữ liệu để phân tích và học hỏi từ nó.

Một số án lệ pháp lý có khả năng ảnh hưởng đến các cuộc tranh luận về bản quyền AI đang diễn ra và tạo ra giải pháp cho sự bế tắc này liên quan đến tác phẩm được AI sử dụng làm “nguồn cảm hứng” và “học tập”.

Một khả năng có thể là các nghệ sĩ, tác giả và người sáng tạo có thể chọn không tham gia sử dụng để đào tạo AI sáng tạo. Nếu công ty AI đồng ý, tài liệu được sử dụng để đào tạo AI sau đó có thể bị xóa khỏi tập huấn luyện. Cho đến nay hai công ty AI lớn - Hugging Face và Stability AI – đã đồng ý làm theo mong muốn của những người sáng tạo.

Một lựa chọn khác là hệ thống sẽ trả thù lao cho nghệ sĩ, tác giả và người sáng tạo.

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là một cuộc thảo luận và chưa có giải pháp chính xác nào cho một trong những câu hỏi hấp dẫn khác do AI đặt ra.

Tham khảo thêm >> Đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại SBLAW

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan