Tư vấn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Qúy công ty cho Minh hỏi: Muốn đăng ký kiểu dáng công nghiệp thì cần tiến hành những thủ tục gì? Thời gian bao lâu và phí thế nào? SBLAW giới thiệu thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ như sau:

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Kiểu dáng công nghiệp đề cập đến hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc các thành phần được sắp xếp để lắp ráp thành sản phẩm phức tạp. Kiểu dáng này có thể được biểu diễn thông qua các yếu tố như hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp của chúng, và nó phải có thể nhìn thấy được trong quá trình sử dụng thực tế của sản phẩm hoặc sản phẩm phức tạp. – Theo quy định của Điều 4, Khoản 13 trong Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 (đã được sửa đổi năm 2022).

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì?

Điều kiện được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Theo Điều 63 của Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005, kiểu dáng công nghiệp sẽ được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Phải có tính mới;
 • Phải có tính sáng tạo;
 • Phải có khả năng áp dụng trong lĩnh vực công nghiệp.

Đối tượng đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Các đối tượng mà Điều 64 của Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 không đặt dưới sự bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp bao gồm:

 • Hình dáng bên ngoài của sản phẩm khi phải tuân theo các đặc tính kỹ thuật bắt buộc;
 • Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;
 • Hình dáng của sản phẩm không thể quan sát được trong quá trình sử dụng sản phẩm.
Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Tính mới của kiểu dáng công nghiệp

Tính mới của kiểu dáng công nghiệp, theo quy định tại Điều 65 của Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005, được mô tả như sau:

 • Một kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu nó có sự khác biệt đáng kể so với những kiểu dáng công nghiệp đã được công khai trước đó thông qua việc sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức công khai nào khác, cả ở trong nước và quốc tế, trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên (nếu có) của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đó.

 • Sự khác biệt giữa hai kiểu dáng công nghiệp không được coi là đáng kể nếu chúng chỉ khác nhau về các đặc điểm tạo hình không dễ nhận biết, ghi nhớ, và không thể sử dụng để phân biệt toàn bộ hai kiểu dáng công nghiệp đó.

 • Một kiểu dáng công nghiệp được xem là chưa được công bố công khai nếu chỉ một số người hạn chế được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó.

 • Tính mới của kiểu dáng công nghiệp không bị mất đi nếu nó được công bố trong các trường hợp sau đây, miễn là đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp trong khoảng thời gian sáu tháng kể từ ngày công bố:

  • Kiểu dáng công nghiệp được công bố bởi người khác nhưng không được phép theo quy định tại Điều 86 và Điều 86a của Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 (đã được sửa đổi năm 2022);

  • Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 và Điều 86a của Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 (đã được sửa đổi năm 2022) công bố thông qua báo cáo khoa học;

  • Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 và Điều 86a của Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 (đã được sửa đổi năm 2022) trưng bày tại triển lãm quốc gia Việt Nam hoặc triển lãm quốc tế chính thức, hoặc được công nhận là chính thức.

Tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp

Tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp, theo quy định tại Điều 66 của Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005, được mô tả như sau:

Theo quy định của Điều 66 Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005, một kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu dựa trên các kiểu dáng công nghiệp đã được công khai trước đó thông qua việc sử dụng, mô tả bằng văn bản, hoặc qua bất kỳ hình thức công bố nào, cả trong và ngoài nước, trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên (nếu có) của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đó. Trong trường hợp đơn đăng ký được ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể dễ dàng tạo ra bởi những người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

Khả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp

Khả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp được xác định theo quy định tại Điều 67 của Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005, và có thể được mô tả lại như sau:

Theo Điều 67 của Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005, kiểu dáng công nghiệp được xem là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu nó có thể được sử dụng làm mẫu để sản xuất hàng loạt các sản phẩm với hình dáng bên ngoài tương tự như kiểu dáng công nghiệp đó, sử dụng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

a. Quy trình thủ tục

Một kiểu dáng công nghiệp có thể được tiến hành đăng ký bảo hộ dưới dạng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

b. Tiêu chuẩn bảo hộ:

 

Có tính mới

Có trình độ sáng tạo

Có khả năng áp dụng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp

X

X

X

c. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ:

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 05 (năm) năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần 05 (năm) năm, tổng 15 năm

d. Thời gian đăng ký

Đối với kiểu dáng công nghiệp, thời gian đăng ký một kiểu dáng công nghiệp kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 12-16 tháng. Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ trải qua các giai đoạn thẩm định như sau:

 

Thời gian

Nội dung thẩm định

Thẩm định hình thức

01–02 tháng từ ngày nộp đơn

Thẩm định tính hợp lệ của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và các tài liệu kèm theo. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

Công bố đơn

 

02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ

Công bố thông tin về kiểu dáng công nghiệp trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Thẩm định nội dung

09-12 tháng từ ngày công bố

Thẩm định khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

Công bố bằng độc quyền KDCN

01-03 tháng từ ngày nộp phí cấp bằng

Công bố thông tin về bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

e. Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

Đối với đơn đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Quý Công ty cần chuẩn bị những tài liệu sau:

 • Giấy uỷ quyền (soạn theo mẫu Baohothuonghieu.com);
 • Bộ ảnh chụp kiểu dáng theo hướng dẫn;
 • Tên và địa chỉ của:

+ Người nộp đơn;

+ Tác giả kiểu dáng công nghiệp.

Sau khi nhận được các tài liệu trên, chúng tôi sẽ soạn thảo, nộp đơn và các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Phí tra cứu và đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo quy định nhà nước

Phí liên quan đến đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo quy định nhà nước bao gồm:

 • Lệ phí nộp đơn: 150.000 VNĐ
 • Phí phân loại kiểu dáng công nghiệp: 100.000 VNĐ cho mỗi phân loại
 • Phí thẩm định đơn: 700.000 VNĐ cho mỗi đối tượng
 • Phí công bố đơn: 120.000 VNĐ
 • Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000 VNĐ cho mỗi hình
 • Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định: 480.000 VNĐ cho mỗi đối tượng
 • Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000 VNĐ cho mỗi đơn ưu tiên

Ngoài ra, có các khoản phí khác như:

 • Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ: 660.000 VNĐ cho mỗi đối tượng với 06 ảnh
 • Lệ phí đại diện Sở hữu trí tuệ: Theo mức phí quy định của từng bên.

Phí dịch vụ kiểu dáng công nghiệp

 • Phí tra cứu 01 kiểu dáng công nghiệp: 3.500.000 VNĐ (Ba triệu đồng)
 • Phí đăng ký 01 kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp thuận lợi là 8.500.000 VNĐ (Tám triệu năm trăm ngàn đồng)

Sau khi nhận được các tài liệu từ Quý công ty, chúng tôi sẽ soạn thảo công văn trả lời thông báo thiếu sót nội dung của Cục sở hữu trí tuệ.

Lưu ý: Mức phí trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ trong giai đoạn thẩm định hình thức, công bố đơn và thẩm định nội dung nhưng chưa bao gồm 5% VAT, chi phí để trả lời thiếu sót về mặt hình thức hoặc nội dung hoặc phải khiếu nại các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ, phí sửa đổi đơn, phí trả lời thông báo yêu cầu làm rõ về mặt kỹ thuật của Cục Sở hữu trí tuệ không do lỗi của chúng tôi (nếu có). Khi có phí phát sinh, chúng tôi sẽ thông báo tới Quý Công ty trước khi thực hiện công việc.

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Các câu hỏi về đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Theo thuật ngữ pháp lý, kiểu dáng công nghiệp cấu thành hình dáng bên ngoài của một sản phẩm.

Một kiểu dáng công nghiệp có thể bao gồm các đặc điểm ba chiều, ví dụ như hình khối của sản phẩm, hoặc hai chiều như kiểu mẫu, đường nét và màu sắc.

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp bao gồm những gì?

Về nguyên tắc, chủ sở hữu một kiểu dáng công nghiệp đã được bảo hộ hoặc một mẫu thiết kế được quyền ngăn bên thứ ba sản xuất, bán hoặc nhập khẩu các sản phẩm mang tính chất sao chép, hoặc thực chất là bản sao chép của một thiết kế đã được bảo hộ trước đó, khi những hành vi này được thực hiện vì mục đích thương mại.

Có thể bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho những loại sản phẩm nào?

Kiểu dáng công nghiệp được áp dụng cho nhiều loại sản phẩm của ngành công nghiệp và thủ công mỹ nghệ: từ bao bì và container đến trang trí nội thất và đồ gia dụng, từ thiết bị chiếu sáng đến đồ trang sức và từ thiết bị điện tử đến dệt may. Kiểu dáng công nghiệp cũng có thể liên quan đến các biểu tượng đồ họa, giao diện người dùng đồ họa (GUI) và logo.

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Tại phần lớn quốc gia, kiểu dáng công nghiệp cần đăng ký để được bảo hộ dưới hình thức “một kiểu dáng đã đăng ký” theo luật về kiểu dáng công nghiệp. Tại một số quốc gia khác, các kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ như “một mẫu sáng chế” theo luật về sáng chế.

Luật về kiểu dáng công nghiệp tại một số quốc gia khác cũng cho phép bảo hộ những kiểu dáng công nghiệp mà không cần đăng ký, tuy nhiên thời gian và phạm vi bảo hộ sẽ bị giới hạn.

Phụ thuộc vào luật pháp của từng quốc gia và kiểu dáng thiết kế mà các kiểu dáng công nghiệp cũng được bảo hộ như 1 tác phẩm nghệ thuật theo luật bản quyền.

» Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Tham khảo thông tin về tạo dáng công nghiệp trong file >> Tạo dáng sản phẩm

 

Bài viết liên quan