Tư vấn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Qúy công ty cho Minh hỏi: Muốn đăng ký kiểu dáng công nghiệp thì cần tiến hành những thủ tục gì? Để bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cần đáp ứng những điều kiện gì? SBLAW giới thiệu thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ như sau:

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Kiểu dáng công nghiệp đề cập đến hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc các thành phần được sắp xếp để lắp ráp thành sản phẩm phức tạp. Kiểu dáng này có thể được biểu diễn thông qua các yếu tố như hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp của chúng, và nó phải có thể nhìn thấy được trong quá trình sử dụng thực tế của sản phẩm hoặc sản phẩm phức tạp. - Theo quy định của Điều 4, Khoản 13 trong Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 (đã được sửa đổi năm 2022).

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì?

Điều kiện được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Theo Điều 63 của Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005, kiểu dáng công nghiệp sẽ được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Phải có tính mới;
 • Phải có tính sáng tạo;
 • Phải có khả năng áp dụng trong lĩnh vực công nghiệp.

Đối tượng đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Các đối tượng mà Điều 64 của Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 không đặt dưới sự bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp bao gồm:

 • Hình dáng bên ngoài của sản phẩm khi phải tuân theo các đặc tính kỹ thuật bắt buộc;
 • Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;
 • Hình dáng của sản phẩm không thể quan sát được trong quá trình sử dụng sản phẩm.
Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Tính mới của kiểu dáng công nghiệp

Tính mới của kiểu dáng công nghiệp, theo quy định tại Điều 65 của Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005, được mô tả như sau:

 • Một kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu nó có sự khác biệt đáng kể so với những kiểu dáng công nghiệp đã được công khai trước đó thông qua việc sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức công khai nào khác, cả ở trong nước và quốc tế, trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên (nếu có) của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đó.

 • Sự khác biệt giữa hai kiểu dáng công nghiệp không được coi là đáng kể nếu chúng chỉ khác nhau về các đặc điểm tạo hình không dễ nhận biết, ghi nhớ, và không thể sử dụng để phân biệt toàn bộ hai kiểu dáng công nghiệp đó.

 • Một kiểu dáng công nghiệp được xem là chưa được công bố công khai nếu chỉ một số người hạn chế được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó.

 • Tính mới của kiểu dáng công nghiệp không bị mất đi nếu nó được công bố trong các trường hợp sau đây, miễn là đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp trong khoảng thời gian sáu tháng kể từ ngày công bố:

  • Kiểu dáng công nghiệp được công bố bởi người khác nhưng không được phép theo quy định tại Điều 86 và Điều 86a của Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 (đã được sửa đổi năm 2022);

  • Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 và Điều 86a của Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 (đã được sửa đổi năm 2022) công bố thông qua báo cáo khoa học;

  • Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 và Điều 86a của Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 (đã được sửa đổi năm 2022) trưng bày tại triển lãm quốc gia Việt Nam hoặc triển lãm quốc tế chính thức, hoặc được công nhận là chính thức.

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

Tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp

Tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp, theo quy định tại Điều 66 của Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005, được mô tả như sau:

Theo quy định của Điều 66 Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005, một kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu dựa trên các kiểu dáng công nghiệp đã được công khai trước đó thông qua việc sử dụng, mô tả bằng văn bản, hoặc qua bất kỳ hình thức công bố nào, cả trong và ngoài nước, trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên (nếu có) của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đó. Trong trường hợp đơn đăng ký được ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể dễ dàng tạo ra bởi những người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam
Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam và quốc tế

Khả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp

Khả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp được xác định theo quy định tại Điều 67 của Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005, và có thể được mô tả lại như sau:

Theo Điều 67 của Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005, kiểu dáng công nghiệp được xem là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu nó có thể được sử dụng làm mẫu để sản xuất hàng loạt các sản phẩm với hình dáng bên ngoài tương tự như kiểu dáng công nghiệp đó, sử dụng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Tiêu chuẩn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Một kiểu dáng công nghiệp có thể được tiến hành đăng ký bảo hộ dưới dạng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

 

Có tính mới

Có trình độ sáng tạo

Có khả năng áp dụng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp

X

X

X

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm 5 bước như sau:

Bước 1: Tiếp nhận đơn

Đơn đăng ký có thể được nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu Trí tuệ tại Hà Nội hoặc gửi qua bưu điện đến hai văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn

Cục Sở hữu Trí tuệ kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn và đưa ra kết luận về việc đơn có được coi là hợp lệ hay không (Chấp nhận đơn hợp lệ/Từ chối đơn hợp lệ).

 • Đối với đơn hợp lệ, Cục Sở hữu Trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ;
 • Đối với đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu Trí tuệ thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn và nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối. Cục cũng ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu không có sự sửa chữa hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

Bước 3: Công bố đơn

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo Sở hữu Công nghiệp.

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp), từ đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Bước 5: Ra quyết định cấp/Từ chối cấp văn bằng bảo hộ:

 • Đối với đối tượng không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu Trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;
 • Đối với đối tượng đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ và người nộp đơn đã nộp đầy đủ phí, lệ phí đúng hạn, Cục Sở hữu Trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ Đăng ký Quốc gia về Kiểu dáng Công nghiệp và công bố trên Công báo Sở hữu Công nghiệp.

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đối với đơn đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Quý Công ty cần chuẩn bị những tài liệu sau:

 • Giấy uỷ quyền (soạn theo mẫu Baohothuonghieu.com);
 • Bộ ảnh chụp kiểu dáng theo hướng dẫn;
 • Tên và địa chỉ của:

+ Người nộp đơn;

+ Tác giả kiểu dáng công nghiệp.

Sau khi nhận được các tài liệu trên, chúng tôi sẽ soạn thảo, nộp đơn và các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thời gian đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đối với kiểu dáng công nghiệp, thời gian đăng ký một kiểu dáng công nghiệp kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 12-16 tháng. Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ trải qua các giai đoạn thẩm định như sau:

 

Thời gian

Nội dung thẩm định

Thẩm định hình thức

01–02 tháng từ ngày nộp đơn

Thẩm định tính hợp lệ của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và các tài liệu kèm theo. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

Công bố đơn

 

02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ

Công bố thông tin về kiểu dáng công nghiệp trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Thẩm định nội dung

09-12 tháng từ ngày công bố

Thẩm định khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

Công bố bằng độc quyền KDCN

01-03 tháng từ ngày nộp phí cấp bằng

Công bố thông tin về bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Thời gian thẩm định và thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Quá trình thời gian thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, chủ đơn sẽ được Cục sở hữu trí tuệ thông báo về kết quả thẩm định hình thức đơn (nghĩa là thông báo đơn có tuân thủ các quy định về hình thức đơn đối với đơn, trong đó kết luận đơn được chấp nhận đơn hợp lệ hoặc bị từ chối chấp nhận đơn hợp lệ và lý do từ chối)

Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận đơn hợp lệ, đơn được công bố trên Công báo cục sở hữu công nghiệp.

Trong thời hạn 6 tháng kề từ ngày đơn được công bố, chủ đơn sẽ được cục sở hữu trí tuệ thông báo về kết quả thẩm định nội dung đơn (nghĩa là thông báo khả năng được bảo hộ và xác định phạm vi bảo hộ tương ứng) trong đó kết luận chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành là bao nhiêu lâu? Theo quy định của Khoản 4 Điều 93 của Luật Sở hữu trí tuệ, bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết năm năm tính từ ngày nộp đơn, và có thể gia hạn tối đa hai lần liên tiếp, mỗi lần kéo dài thêm năm năm.

Tóm lại, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ trong vòng 05 năm kể từ ngày nộp đơn ban đầu và có thể được gia hạn tối đa hai lần. Do đó, một kiểu dáng công nghiệp có thể được độc quyền trong khoảng thời gian lên đến 15 năm (nếu gia hạn liên tiếp cho đến khi hết hạn). Sau thời gian này, kiểu dáng công nghiệp sẽ mất quyền độc quyền và người khác có thể sử dụng nó mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu.

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại SBLAW

SBLAW cung cấp dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

 • Tiến hành tư vấn sơ bộ và giải đáp mọi thắc mắc trước khi bắt đầu quá trình đăng ký kiểu dáng.
 • Thực hiện tra cứu khả năng đăng ký kiểu dáng để đảm bảo tính duy nhất và hợp pháp.
 • Soạn thảo hồ sơ và tài liệu cần thiết để hoàn thiện bộ hồ sơ đăng ký kiểu dáng.
 • Nộp đơn và tiếp tục theo dõi đơn đăng ký cho đến khi có kết quả cuối cùng.
 • Bàn giao bằng độc quyền về kiểu dáng công nghiệp cho chủ đơn sau khi quy trình hoàn tất.
 

Tham khảo thông tin về tạo dáng công nghiệp trong file >> Tạo dáng sản phẩm

 

Bài viết liên quan