Tư vấn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Qúy công ty cho Minh hỏi: Muốn đăng ký kiểu dáng công nghiệp thì cần tiến hành những thủ tục gì? Để bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cần đáp ứng những điều kiện gì? SBLAW giới thiệu thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ như sau:

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Kiểu dáng công nghiệp đề cập đến hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc các thành phần được sắp xếp để lắp ráp thành sản phẩm phức tạp. Kiểu dáng này có thể được biểu diễn thông qua các yếu tố như hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp của chúng, và nó phải có thể nhìn thấy được trong quá trình sử dụng thực tế của sản phẩm hoặc sản phẩm phức tạp. - Theo quy định của Điều 4, Khoản 13 trong Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 (đã được sửa đổi năm 2022).

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì?

Điều kiện được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Theo Điều 63 của Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005, kiểu dáng công nghiệp sẽ được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Phải có tính mới;
 • Phải có tính sáng tạo;
 • Phải có khả năng áp dụng trong lĩnh vực công nghiệp.

Đối tượng đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Các đối tượng mà Điều 64 của Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 không đặt dưới sự bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp bao gồm:

 • Hình dáng bên ngoài của sản phẩm khi phải tuân theo các đặc tính kỹ thuật bắt buộc;
 • Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;
 • Hình dáng của sản phẩm không thể quan sát được trong quá trình sử dụng sản phẩm.
Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Tiêu chuẩn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Một kiểu dáng công nghiệp có thể được tiến hành đăng ký bảo hộ dưới dạng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

 

Có tính mới

Có trình độ sáng tạo

Có khả năng áp dụng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp

X

X

X

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm 5 bước như sau:

Bước 1: Tiếp nhận đơn

Đơn đăng ký có thể được nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu Trí tuệ tại Hà Nội hoặc gửi qua bưu điện đến hai văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam
Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam và quốc tế

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn

Cục Sở hữu Trí tuệ kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn và đưa ra kết luận về việc đơn có được coi là hợp lệ hay không (Chấp nhận đơn hợp lệ/Từ chối đơn hợp lệ).

 • Đối với đơn hợp lệ, Cục Sở hữu Trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ;
 • Đối với đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu Trí tuệ thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn và nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối. Cục cũng ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu không có sự sửa chữa hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

Bước 3: Công bố đơn

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo Sở hữu Công nghiệp.

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp), từ đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Bước 5: Ra quyết định cấp/Từ chối cấp văn bằng bảo hộ:

 • Đối với đối tượng không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu Trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;
 • Đối với đối tượng đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ và người nộp đơn đã nộp đầy đủ phí, lệ phí đúng hạn, Cục Sở hữu Trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ Đăng ký Quốc gia về Kiểu dáng Công nghiệp và công bố trên Công báo Sở hữu Công nghiệp.

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đối với đơn đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Quý Công ty cần chuẩn bị những tài liệu sau:

 • Giấy uỷ quyền (soạn theo mẫu Baohothuonghieu.com);
 • Bộ ảnh chụp kiểu dáng theo hướng dẫn;
 • Tên và địa chỉ của:

+ Người nộp đơn;

+ Tác giả kiểu dáng công nghiệp.

Sau khi nhận được các tài liệu trên, chúng tôi sẽ soạn thảo, nộp đơn và các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thời gian đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đối với kiểu dáng công nghiệp, thời gian đăng ký một kiểu dáng công nghiệp kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 12-16 tháng. Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ trải qua các giai đoạn thẩm định như sau:

 

Thời gian

Nội dung thẩm định

Thẩm định hình thức

01–02 tháng từ ngày nộp đơn

Thẩm định tính hợp lệ của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và các tài liệu kèm theo. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

Công bố đơn

 

02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ

Công bố thông tin về kiểu dáng công nghiệp trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Thẩm định nội dung

09-12 tháng từ ngày công bố

Thẩm định khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

Công bố bằng độc quyền KDCN

01-03 tháng từ ngày nộp phí cấp bằng

Công bố thông tin về bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại SBLAW

Công ty luật SBLAW cung cấp dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

 • Tiến hành tư vấn sơ bộ và giải đáp mọi thắc mắc trước khi bắt đầu quá trình đăng ký kiểu dáng.
 • Thực hiện tra cứu khả năng đăng ký kiểu dáng để đảm bảo tính duy nhất và hợp pháp.
 • Soạn thảo hồ sơ và tài liệu cần thiết để hoàn thiện bộ hồ sơ đăng ký kiểu dáng.
 • Nộp đơn và tiếp tục theo dõi đơn đăng ký cho đến khi có kết quả cuối cùng.
 • Bàn giao bằng độc quyền về kiểu dáng công nghiệp cho chủ đơn sau khi quy trình hoàn tất.
 
Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Tham khảo thông tin về tạo dáng công nghiệp trong file >> Tạo dáng sản phẩm

 

Bài viết liên quan