CÁC LUẬT SƯ THÀNH VIÊN CỦA CHÚNG TÔI


NGUYỄN THANH HÀ

Chủ tịch


NGUYỄN THỊ THU

Luật sư điều hành


TRẦN TRUNG KIÊN

GĐ khối doanh nghiệp và đầu tư


NGUYỄN TIẾN HÒA

Giám đốc SBLAW Hồ Chí Minh


ĐOÀN THỊ TUYẾT NGA

GĐ đối ngoại và quan hệ chính phủ


PHẠM DUY KHƯƠNG

Giám đốc SHTT

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.