Đăng ký nhãn hiêu, thương hiệu quốc tế

Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Việc các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài là một nhu cầu tất yếu.

 

Đăng ký nhãn hiệu thương hiệu quốc tế
Đăng ký nhãn hiệu thương hiệu quốc tế

Tuy nhiên, khi xuất khẩu hàng hóa vào thị trường một quốc gia, các doanh nghiệp cũng rất cần quan tâm tới việc đăng ký, bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu vào thị trường đó.

Hiện tại, có 2 hình thức đăng ký thương hiêu, nhãn hiệu ra quốc tế, đó là đăng ký trực tiếp tại các quốc gia () và đăng ký thông qua hệ thống Madrid (). Ngoài ra, doanh nghiệp Việt Nam còn có thể lựa chọn hình thức đăng ký thông qua các tổ chức sở hữu trí tuệ khu vực như đăng ký qua OHIM..

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu thương hiệu quốc tế
Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu thương hiệu quốc tế

S&B Law là một đại diện sở hữu công nghiệp, có mạng lưới đối tác tại 65 quốc gia trên thế giới, sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu, nhãn hiệu ra nước ngoài với một mức phí hợp lý.

Chúng tôi cam kết đem lại những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trong việc đăng ký thương hiệu ra nước ngoài.

» Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế