Đăng ký nhãn hiêu, thương hiệu quốc tế

[Baohothuonghieu.com] - Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Việc các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài là một nhu cầu tất yếu. Tuy nhiên, khi xuất khẩu hàng hóa vào thị trường một quốc gia, các doanh nghiệp cũng rất cần quan tâm tới việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế hay thương hiệu vào thị trường đó.

Thế nào là nhãn hiệu quốc tế?

Nhãn hiệu được định nghĩa theo khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019) là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu là một tài sản trí tuệ cần được bảo vệ và căn cứ pháp lý để bảo hộ nhãn hiệu đó là Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Nhãn hiệu quốc tế được hiểu là nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại một hoặc nhiều quốc gia trên thế giới để mở rộng phạm vi kinh doanh và tránh mọi hành vi xâm phạm nhãn hiệu của chủ sở hữu của bên thứ ba tại quốc gia đó.

Hình thức đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Hiện tại, có 2 hình thức đăng ký thương hiêu, nhãn hiệu ra quốc tế, đó là đăng ký trực tiếp tại các quốc gia () và đăng ký thông qua hệ thống Madrid (). Ngoài ra, doanh nghiệp Việt Nam còn có thể lựa chọn hình thức đăng ký thông qua các tổ chức sở hữu trí tuệ khu vực như đăng ký qua OHIM..

Lựa chọn phương thức đăng ký thương hiệu phù hợp:

  1. Đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid (tuân theo Thỏa ước và Nghị định thư):

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế
Đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  1. Đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia:

SBLAW giới thiệu thủ tục Đăng ký nhãn hiệu quốc tế để Quý khách hàng tham khảo, tài liệu được đăng tải bởi Cục SHTT Việt Nam.

Đăng ký nhãn hiệu thương hiệu quốc tế
Đăng ký nhãn hiệu thương hiệu quốc tế

Tham khảo thêm » Đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại từng quốc gia

Điều kiện, thủ tục nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam theo Hệ thống Madrid

Banner Top BHTH 7-7-01
Đăng ký nhãn hiệu quốc tế trên toàn thế giới

Hồ sơ đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

Hồ sơ đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam gồm:

Đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu quốc tế
Đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu quốc tế

Hình thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam trực tiếp hoặc qua dịch vụ của bưu điện đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

Trường hợp nộp hồ sơ đơn qua bưu điện, người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện, sau đó phô tô Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh khoản tiền đã nộp.

(Lưu ý: Khi chuyển tiền phí, lệ phí đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn cần gửi hồ sơ qua bưu điện tương ứng đến điểm tiếp nhận đơn đó).

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu thương hiệu quốc tế
Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu thương hiệu quốc tế

SBLAW là một đại diện sở hữu công nghiệp, có mạng lưới đối tác tại 65 quốc gia trên thế giới, sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu, nhãn hiệu ra nước ngoài với một mức phí hợp lý.

Chúng tôi cam kết đem lại những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trong việc đăng ký thương hiệu ra nước ngoài. Liên hệ ngay SBLAW nếu bạn cần hỗ trợ về dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Marid.

Tham khảo thêm >> Đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu