Đăng ký nhãn hiêu, thương hiệu quốc tế

[Baohothuonghieu.com] – Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Việc các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài là một nhu cầu tất yếu. Tuy nhiên, khi xuất khẩu hàng hóa vào thị trường một quốc gia, các doanh nghiệp cũng rất cần quan tâm tới việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế hay thương hiệu vào thị trường đó.

Hình thức đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Hiện tại, có 2 hình thức đăng ký thương hiêu, nhãn hiệu ra quốc tế, đó là đăng ký trực tiếp tại các quốc gia () và đăng ký thông qua hệ thống Madrid (). Ngoài ra, doanh nghiệp Việt Nam còn có thể lựa chọn hình thức đăng ký thông qua các tổ chức sở hữu trí tuệ khu vực như đăng ký qua OHIM..

Lựa chọn phương thức đăng ký thương hiệu phù hợp:

 1. Đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid (tuân theo Thỏa ước và Nghị định thư):

 • Doanh nghiệp có thể nộp đơn theo hệ thống Madrid, với Việt Nam là thành viên của cả Thỏa ước và Nghị định thư Madrid. Điều này cho phép nộp đơn tại các quốc gia thành viên của Thỏa ước hoặc Nghị định thư Madrid.
 • Nền tảng đơn có thể là một đơn cơ sở hoặc đăng ký tại Việt Nam thông qua Cục sở hữu trí tuệ.
 • Người nộp đơn chỉ cần sử dụng một đơn đăng ký quốc tế theo mẫu quy định, đánh dấu các quốc gia mà họ muốn đăng ký nhãn hiệu.
 • Thủ tục đơn giản, tiện lợi (nộp một đơn duy nhất, bằng một ngôn ngữ duy nhất) giúp tiết kiệm thời gian và chi phí khi đăng ký ở nhiều quốc gia cùng một lúc.
 • Thời hạn xem xét đơn đăng ký quốc tế là 12 hoặc 18 tháng, phụ thuộc vào quy định của quốc gia thành viên được chọn.
Đăng ký nhãn hiệu quốc tế
Đăng ký nhãn hiệu quốc tế
 1. Đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia:

 • Chủ nhãn hiệu có thể nộp đơn theo thủ tục của từng quốc gia, ví dụ như Thái Lan, Hoa Kỳ, Nhật Bản…
 • Sử dụng các công ty luật làm đại diện tại quốc gia đó hoặc tirọng công ty đại diện sở hữu công nghiệp để thực hiện thủ tục đăng ký.
 • Thời hạn xem xét đơn tùy thuộc vào quy định pháp luật của quốc gia đó, với thủ tục khác nhau tại từng quốc gia.

SBLAW giới thiệu thủ tục Đăng ký nhãn hiệu quốc tế để Quý khách hàng tham khảo, tài liệu được đăng tải bởi Cục SHTT Việt Nam.

Đăng ký nhãn hiệu thương hiệu quốc tế
Đăng ký nhãn hiệu thương hiệu quốc tế

Giới thiệu hệ thống Madrid.

Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam có thể sử dụng hệ thống đăng ký nhãn hiệu Madrid để đăng ký nhãn hiệu của mình tại các quốc gia thành viên.

Hệ thống này được xây dựng trên cơ sở Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid.

Cả hai văn bản này đều thiết lập một quy trình hành chính cho phép việc đăng ký thương hiệu ở nhiều quốc gia chỉ thông qua việc sử dụng một đơn đăng ký thương hiệu duy nhất. Tuy nhiên, giữa việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid vẫn có những điểm khác biệt, cụ thể như sau:

Trên thực tế, do sự linh động của Nghị định thư trong một số điều khoản liên quan đến bảo hộ mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã lựa chọn hình thức đăng ký thông qua Nghị định thư khi có nhu cầu bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài. 

Tiêu chí khác biệt

 Nghị định thư Madrid

 Thỏa ước Madrid

Cơ sở đăng ký

 Dựa trên đơn đăng ký đã nộp tại nước xuất xứ

 Dựa trên đơn đăng ký đã nộp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã được cấp tại nước xuất xứ

Ngôn ngữ nộp đơn

 Anh, Pháp, Tây Ban Nha

 Pháp

Thời hạn xét nghiệm đơn tối thiểu

 18 tháng

 12 tháng

 Thời hạn bảo hộ

 10 năm và có thể gia hạn

 20 năm và có thể gia hạn

 Chuyển đổi đơn đăng ký quốc tế thành đơn quốc gia

Đơn đăng ký chỉ định tại các quốc gia vẫn có hiệu lực và giữ nguyên ngày chỉ định trong trường hợp đơn đăng ký tại nước xuất xứ bị đình chỉ toàn bộ hoặc một phần danh mục hàng hóa/dịch vụ nếu việc chỉ định được thực hiện trong vòng 03 tháng kể từ ngày nộp đơn tại nước xuất xứ

Không quy định về việc chuyển đổi đơn

Mức độ phụ thuộc vào Giấy chứng nhận gốc tại nước xuất xứ

 Không đề cập đến vấn đề này

Sẽ bị mất hiệu lực bảo hộ nếu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước xuất xứ bị hủy bỏ vì bất kỳ lý do gì.

Cách tính phí chỉ định

 Phí theo từng nước quy định, hoặc theo quy định chung

Phí theo quy định chung

 Số lượng quốc gia có thể lựa chọn chỉ định bảo hộ

 81

 56

Tham khảo thêm » Đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại từng quốc gia

Điều kiện, thủ tục nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam theo Hệ thống Madrid

 • Cá nhân mang quốc tịch tại nước là thành viên của Hệ thống Madrid hoặc tổ chức có cơ sở kinh doanh hợp pháp tại nước là thành viên của Hệ thống Madrid có quyền nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid.
 • Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid cần dựa trên đơn đăng ký cơ sở đã được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ hoặc đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
Banner Top BHTH 7-7-01
Đăng ký nhãn hiệu quốc tế trên toàn thế giới

Hồ sơ đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

Hồ sơ đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam gồm:

 • (i) 02 Tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam, đánh máy theo mẫu số: 06-ĐKQT Phụ lục C của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;
 • (ii) 02 bản Tờ khai MM2 [đăng tải tại website: HTTP://WIPO.INT (ngôn ngữ sử dụng là Tiếng Anh)];
 • (iii) 05 mẫu nhãn hiệu kèm theo (Trường hợp đăng ký là nhãn hiệu màu thì ngoài 05 mẫu nhãn hiệu màu, người nộp đơn cần nộp 05 mẫu nhãn hiệu đen, trắng);
 • (iv) Giấy ủy quyền (nếu đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam được nộp thông qua các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);
 • (v) Bản phô tô đơn đăng ký cơ sở hoặc bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 • (vi) 02 bản MM18 trong trường hợp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định vào Hoa Kỳ;
 • (vii) Phí thẩm định sơ bộ hình thức nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ: 2.000.000VNĐ;
 • (viii) Phí nộp cho Văn phòng quốc tế có đăng tải tại website: HTTP://WIPO.INT
Đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu quốc tế
Đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu quốc tế

Hình thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam trực tiếp hoặc qua dịch vụ của bưu điện đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

 • Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Trường hợp nộp hồ sơ đơn qua bưu điện, người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện, sau đó phô tô Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh khoản tiền đã nộp.

(Lưu ý: Khi chuyển tiền phí, lệ phí đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn cần gửi hồ sơ qua bưu điện tương ứng đến điểm tiếp nhận đơn đó).

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu thương hiệu quốc tế
Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu thương hiệu quốc tế

SBLAW là một đại diện sở hữu công nghiệp, có mạng lưới đối tác tại 65 quốc gia trên thế giới, sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu, nhãn hiệu ra nước ngoài với một mức phí hợp lý.

Chúng tôi cam kết đem lại những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trong việc đăng ký thương hiệu ra nước ngoài. Liên hệ ngay SBLAW nếu bạn cần hỗ trợ về dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Marid.

Tham khảo thêm >> Đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu

Bài viết liên quan