Thủ tục cấp giấy phép chuyển giao công nghệ

Thủ tục cấp giấy phép chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao Lĩnh ...

Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT ban hành danh mục sản phẩm  công nghệ thông...

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển giao công nghệ

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển giao công nghệQuyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển...

Khái quát về chuyển giao công nghệ

Khái quát về chuyển giao công nghệ Câu hỏi: Công ty mình muốn chuyển giao công nghệ, tuy nhiên chưa hiểu rõ về đối...

Các nội dung trong Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Các nội dung trong Hợp đồng chuyển giao công nghệ. Quý Công ty cho mình hỏi: Câu hỏi: - Trong một Hợp đồng chuyển giao...

Thủ tục cấp phép chuyển giao công nghệ hạn chế chuyển giao

SBLAW giới thiệu Thủ tục cấp phép chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao như sau; Câu hỏi: Công...

Hợp đồng chuyển giao công nghệ có bắt buộc phải đăng ký không

Hợp đồng chuyển giao công nghệ có bắt buộc phải đăng ký khôngHợp đồng chuyển giao công nghệ có bắt buộc phải đăng ký...

Công nghệ bị hạn chế chuyển giao

Công nghệ bị hạn chế chuyển giao Câu hỏi: Quý Công ty cho mình hỏi: - Những công nghệ nào thì bị hạn chế chuyển giao?Luật...

Hỏi đáp về chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.

Hỏi đáp về chuyển giao công nghệ tại Việt Nam. Nội dung của Hợp đồng chuyển giao công nghệ gồm những gì? Câu hỏi: Mình là...

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ

 SBLAW giới thiệu thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ thuộc thẩm quyền của Sở khoa học và công...

Luật chuyển giao công nghệ mới nhất.

Luật chuyển giao công nghệ mới nhất.  SBLAW giới thiệu nội dung của luật chuyển giao công nghệ mới nhất để Quý khách hàng tham...

Những điểm mới trong Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017

SBLAW giới thiệu nội dụng những điểm mới của luật chuyển giao công nghệ.  Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) chính thức được Quốc...

Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

 SBLAW giới thiệu về Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ ...

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc...