Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm.

Thông tư số 19/2021/TT-BTTTT ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. Danh mục bao gồm các sản phẩm công nghệ thông tin đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật Công nghệ thông tin năm 2006.

Theo đó, sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm là sản phẩm công nghệ thông tin bảo đảm được một trong những yêu cầu sau: Thị trường trong nước có nhu cầu lớn và tạo giá trị gia tăng cao, Có tiềm năng xuất khẩu, Có tác động tích cực về đổi mới công nghệ và hiệu quả kinh tế đối với các ngành kinh tế khác, Đáp ứng được yêu cầu về quốc phòng, an ninh.

Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm được ban hành kèm theo thông tư này. Danh mục gồm một số các sản phẩm như:

TT Sản phẩm/dòng sản phẩm
1 Thiết bị, phần mềm mạng viễn thông 5G và các thế hệ sau
2 Thiết bị, phần mềm nền tảng IoT
3 Điện thoại di động thông minh 4G và các thế hệ mạng sau
4 Máy tính cho giáo dục
5 Camera thông minh, camera AI và các phần mềm phân tích, xử lý và quản lý dữ liệu thu được từ camera
6 Sản phẩm vi mạch (IC) cho viễn thông, CNTT, IoT
7 Sợi quang, cáp quang và các thiết bị truyền dẫn, kết nối trong thông tin quang
8 Thiết bị, phần mềm nền tảng định danh và xác thực điện tử
9 Thiết bị và phần mềm của hệ thống điện toán đám mây
10 Phần mềm nền tảng phát triển các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn (Big Data)
11 Sản phẩm phần mềm ứng dụng công nghệ blockchain
12 Phần mềm nền tảng số phục vụ triển khai 08 ngành, lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số được xác định trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia có quy mô người dùng lớn, tạo tác động tích cực thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số
13 Phần mềm nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu
14 Phần mềm cổng dịch vụ công và một cửa điện tử
15 Phần mềm điều hành tác nghiệp và quản lý văn bản
16 Sản phẩm an toàn thông tin mạng: sản phẩm an toàn cho thiết bị đầu cuối; sản phẩm an toàn lớp mạng; sản phẩm an toàn lớp ứng dụng; sản phẩm bảo vệ dữ liệu

    Danh mục được xây dựng nhằm hình thành hệ thống sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm; làm sở cứ phục vụ cho các hoạt động đầu tư; áp dụng các chính sách thuế và chính sách ưu đãi; quản lý xuất nhập khẩu; quản lý chất lượng và các hoạt động khác liên quan tới sản phẩm công nghệ thông tin.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2022.

» Tư vấn luật chuyển giao công nghệ

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan