Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên

Nhu cầu tìm kiếm các luật sư có kinh nghiệm, am hiểu luật pháp, tinh thông ngoại ngữ để trợ giúp các doanh nghiệp...

Biện pháp hành chính Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam

Biện pháp hành chính được áp dụng để xử lý các tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi xâm phạm...

Biện pháp dân sự Bảo vệ tài sản trí tuệ

  Khi xảy ra tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền khởi kiện vụ án dân...

Biện pháp hình sự Bảo vệ tài sản trí tuệ

Biện pháp hình sự được áp dụng đối với người nào cố ý thực hiện các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền...

Kiểm soát biên giới bảo vệ tài sản trí tuệ

Biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan được tiến hành theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ được...

Phản đối đơn đã đăng ký sở hữu công nghiệp

1. Phản đối đơn đã đăng ký sở hữu công nghiệp: (sau đây gọi là Phản đối đơn) là việc bạn hoặc bất kỳ...

Bảo hộ bản quyền sở hữu trí tuệ trên Internet

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, truyền thông và Internet, một vấn đề đặt ra là việc...

Thanh tra, kiểm tra xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp bị xâm phạm có được chứng kiến việc thực...

Tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra khi có dấu hiệu vi phạm về sở hữu công nghiệp có quyền và nghĩa vụ gì?

Tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra khi có dấu hiệu vi phạm về sở hữu công nghiệp có quyền và nghĩa...

Các yếu tố quyết định kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm soát?

Trả lời : Để việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát (thanh tra) việc thực hiện các quy định của pháp luật, chống xâm...

Những người nào có thẩm quyền ra quyết định thanh tra về sở hữu công nghiệp?

Những người nào có thẩm quyền ra quyết định thanh tra về sở hữu công nghiệp? Trong các cơ quan quản lý khoa học và...

Yêu cầu xử lý xâm phạm vi phạm sở hữu công nghiệp?

Việc áp dụng quy định ủy quyền yêu cầu xử lý xâm phạm vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp được quy...

Khi kết thúc thanh tra, cần tiến hành những công việc gì?

Khi kết thúc thanh tra, cần tiến hành những công việc gì? Trả lời : Giai đoạn kết thúc thanh tra xử lý vi phạm...

Công việc cơ bản khi tiến hành thanh tra tại cơ sở về sở hữu công nghiệp?

Công việc cơ bản khi tiến hành thanh tra tại cơ sở về sở hữu công nghiệp? Đề nghị cho biết một số công việc...

Hình thức, phương pháp thanh tra, kiểm tra, kiểm soát về sở hữu công nghiệp?

Hình thức, phương pháp thanh tra, kiểm tra, kiểm soát về sở hữu công nghiệp? Đề nghị cho biết hình thức, phương pháp thanh tra,...