Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ

Sản phẩm của dự án “Đào tạo, huấn luyện về sở hữu trí tuệ” do Cục Sở hữu trí tuệ chủ trì thực hiện

Đối tượng sử dụng: Dành cho cán bộ thuộc các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ
Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ

Nội dung chính:

  1. Chuyên đề 1: Hệ thống pháp luật về thực thi quyền sở hữu trí tuệ
  2. Chuyên đề 2: Các biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ
  3. Chuyên đề 3: Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
  4. Chuyên đề 4: Đánh giá các yếu tố xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan
  5. Chuyên đề 5: Giám định về sở hữu trí tuệ

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan