Nộp hồ sơ đăng ký sáng chế ở đâu?

Nộp hồ sơ đăng ký sáng chế ở đâu? Theo quy định của pháp luật, để được cấp bằng độc quyền, chủ sáng chế/...

Trình độ sáng tạo của sáng chế

Tính sáng tạo của sáng chế. Pháp luật quy định sáng chế phải thỏa mãn những điều kiện gì mới được coi là có...

Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi, chuyển giao đơn đăng ký sáng chế

SBLAW tư vấn sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi, chuyển giao đơn đăng ký sáng chế. a) Sửa đổi, bổ sung đơn: Trước khi Cục...

Duy trì hiệu lực, gia hạn văn bằng bảo hộ

Duy trì hiệu lực, gia hạn văn bằng bảo hộ giúp doanh nghiệp gia hạn hiệu lực của các văn bằng bảo hộ theo...

Thông tin tư liệu sáng chế

1. Khái niệm: Tư liệu sáng chế là các tư liệu do cơ quan sở hữu công nghiệp quốc gia hoặc tổ chức sở...

Bảng phân loại sáng chế quốc tế lần 7 IPC7

Bảng phân loại sáng chế quốc tế lần 7 IPC7 Hệ thống phân loại sáng chế quốc tế (sau đây viết tắt là hệ thống...

Khiếu nại cấp văn bằng bảo hộ sáng chế

Khiếu nại cấp văn bằng bảo hộ sáng chế Người có quyền khiếu nại cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích: + Người...

Thực hiện việc nộp đơn, xét nghiệm đơn

Thực hiện việc nộp đơn, xét nghiệm đơn - Tổ chức, cá nhân Việt Nam có quyền tự mình nộp đơn đăng ký hoặc...

Cách lập bản mô tả sáng chế, giải pháp hữu ích

Cách lập bản mô tả sáng chế, giải pháp hữu ích Bản mô tả sáng chế, giải pháp hữu ích (Bản mô tả) cần...

Văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế

Văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế được gọi là “Bằng độc quyền sáng chế”. Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực...

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam như thế nào?

 Thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam như thế nào? Thời gian, thủ tục đăng ký sáng chế ở đâu: + Thời gian thẩm...

Quyền nộp đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích

Quyền nộp đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích trước hết thuộc về tác giả hoặc người thừa kế hợp pháp...

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam như thế nào?

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam như thế nào? Thời gian, thủ tục đăng ký sáng chế ở đâu: + Thời gian...

Đơn đăng ký sáng chế có thể nộp bằng cách nào?

SBLAW tư vấn các phương thức nộp đơn đăng ký sáng chế. Câu hỏi: Đơn đăng ký sáng chế có thể nộp bằng cách nào? Trả lời:...

Cách lập bản mô tả và bản tóm tắt sáng chế

SBLAW tư vấn cách lập bản mô tả và bản tóm tắt sáng chế. Câu hỏi: Cách lập bản mô tả và bản tóm tắt sáng...