Quyền nộp đơn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Quyền nộp kiểu dáng công nghiệp, trước hết thuộc về tác giả hoặc người thừa kế hợp pháp của tác giả; Nếu kiểu dáng công...

Quá trình xét nghiệm đơn Kiểu dáng công nghiệp

- Xét nghiệm hình thức + Đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ đối với Kiểu dáng công nghiệp phải được xét nghiệm hình...

Mẫu đơn đăng ký kiểu dáng, văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng

Mẫu đơn đăng ký kiểu dáng, văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng Văn bằng bảo hộ độc quyền đối với kiểu dáng công...

Làm gì để bảo vệ kiểu dáng đã được đăng ký

Câu hỏi: Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp cần phải làm gì để bảo vệ kiểu dáng được đăng ký?Trả lời: Để bảo...

Làm gì nếu muốn gia hạn hiệu lực văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Làm gì nếu muốn gia hạn hiệu lực văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệpCâu hỏi: Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp...

Tác giả kiểu dáng công nghiệp được đăng ký có những quyền cơ bản gì

Tác giả kiểu dáng công nghiệp được đăng ký có những quyền cơ bản gìCâu hỏi: Tác giả kiểu dáng công nghiệp được đăng ký...

Có thể sửa đổi đơn đã nộp hay không

Câu hỏi: Có thể sửa đổi đơn đã nộp hay không? Trả lời: Từ khi đã nộ đơn đến trước khi Cục sở hữu trí...

Quá trình thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp kéo dài bao lâu

Quá trình thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp kéo dài bao lâuCâu hỏi: Quá trình thời gian thẩm định đơn đăng...

Bạn có thể tự nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp hay không

Bạn có thể tự nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp hay khôngCâu hỏi: Bạn có thể tự nộp đơn đăng ký kiểu...

Các khoản phí và lệ phí khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Câu hỏi: Bạn phải nộp các khoản phí và lệ phí khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp? Trả lời:   Các khoản phí, lệ phí...

Cách lập tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Câu hỏi: Cách lập tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp? Trả lời:   Mẫu tờ khai do Cục sở hữu trí tuệ cung cấp miễn...

Có thể gộp nhiều kiểu dáng công nghiệp vào một đơn đăng ký hay không

Có thể gộp nhiều kiểu dáng công nghiệp vào một đơn đăng ký hay khôngCâu hỏi: Có thể gộp nhiều kiểu dáng công nghiệp...

Chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và người đại diện của chủ đơn

Chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và người đại diện của chủ đơnCâu hỏi: Chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp...