Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải có những tài liệu gì

Câu hỏi: Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải có những tài liệu gì? Trả lời:   Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp chỉ được...

Cần lưu ý trước khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Câu hỏi: Bạn cần lưu ý những gì trước khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp? Trả lời:  Để tránh đầu tư công...

Ai có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Câu hỏi: Ai có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp? Trả lời: Những người sau đây có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiêp:Tác...

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì?

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì? Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước -...

Kiểu dáng công nghiệp là gì

Trả lời: Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm,   Câu hỏi: Kiểu dáng công nghiệp là gì?  Kiểu dáng bình...

Vì sao cần đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Câu hỏi: Vì sao cần đăng ký kiểu dáng công nghiệp? Trả lời:   Cần phải đăng ký kiểu dáng công nghiệp vì những lý do sau...

Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu gì

Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu gìCâu hỏi: Bộ ảnh chụp hoặc bộ...

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được xem xét theo trình tự nào

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được xem xét theo trình tự nào

Chủ đơn cần phải làm gì nếu việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp không suôn sẻ

Chủ đơn cần phải làm gì nếu việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp không suôn sẻCâu hỏi: Chủ đơn cần phải làm gì...

Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký có những quyền gì

Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký có những quyền gìCâu hỏi: Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp đã đăng...

Chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp

Chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệpCâu hỏi: Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp phải làm gì nếu...

Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp

a) Tên kiểu dáng công nghiệp: là tên của chính sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp, được thể hiện bằng các từ ngữ...

Quy trình đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Quy trình đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể...

Tại sao phải bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Một kiểu dáng công nghiệp tăng thêm giá trị cho sản phẩm của bạn. nó làm cho sản phẩm hấp dẫn và thu hút...

Lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp Để đăng ký kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn phai nộp các khoản phí và...