Chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và người đại diện của chủ đơn

178

Chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và người đại diện của chủ đơn

Câu hỏi:

Chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và người đại diện của chủ đơn.

Trả lời:  

Chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là tổ chức, cá nhân đứng tên nộp đơn đăng ký kiểu dáng

 công nghiệp và trở thành chủ văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (nếu được cấp). 

Chủ đơn có thể tự mình hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình tiến hành thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ.

Đại diện chủ đơn có thể là 

Là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn 

Là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ủy quyền của chủ đơn. 

Là người khác được chủ đơn ủy quyền một cách hợp pháp

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn