Có thể gộp nhiều kiểu dáng công nghiệp vào một đơn đăng ký hay không

Có thể gộp nhiều kiểu dáng công nghiệp vào một đơn đăng ký hay không

Câu hỏi:

Có thể gộp nhiều kiểu dáng công nghiệp vào một đơn đăng ký hay không?

Trả lời: 

Mỗi đơn chỉ được yêu cầu đăng ký một kiểu dáng công nghiệp của một sản phẩm  hoặc

 một bộ sản phẩm ( tức là tập hợp nhiều sản phẩm thể hiện ý tượng sản phẩm sáng tạo chung duy nhất, được sử dụng cùng nhau hoặc để thực hiện chung một mục đích). 

Số lượng kiểu dáng trên cùng một đơn

Một đơn có thể sử dụng để đăng ký cho các phương án khác nhau của cùng một kiểu dáng công nghiệp (tức là các biến thể của kiểu dáng công nghiệp, theo ý tưởng sáng tạo chung duy nhất, không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp đó) 

so luong kieu dang tren cung mot don

Hai phương án thể hiện khác nhau của kiểu dáng công nghiệp

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan