Bản mô tả và tóm tắt sáng chế được viết như thế nào

Câu hỏi: Bản mô tả và tóm tắt sáng chế được viết như thế nào? Trả lời: Tuỳ thuộc vào từng loại sáng chế mà mỗi...

Đơn đăng ký sáng chế được xem xét theo trình tự nào

SBLAW tư vấn trình tự thẩm định đơn đăng ký sáng chế. Câu hỏi: Đơn đăng ký sáng chế được xem xét theo trình tự nào? Trả...

Người nộp đơn cần phải làm gì khi tiến hành đăng ký sáng chế không suôn sẻ

Người nộp đơn cần phải làm gì khi tiến hành đăng ký sáng chế không suôn sẻ Câu hỏi: Người nộp đơn cần phải làm...

Người nộp đơn cần phải nộp những khoản phí, lệ phí gì, cho cơ quan nào?

Người nộp đơn cần phải nộp những khoản phí, lệ phí gì, cho cơ quan nào? Câu hỏi: Người nộp đơn cần phải nộp những...

Đơn đăng ký sáng chế phải có những tài liệu gì

Đơn đăng ký sáng chế phải có những tài liệu gì Câu hỏi: Đơn đăng ký sáng chế phải có những tài liệu gì? Trả...

Cần lưu ý gì trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế

Cần lưu ý gì trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế Câu hỏi: Cần lưu ý gì trước khi nộp đơn đăng ký sáng...

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam như thế nào?

Thời gian, thủ tục đăng ký sáng chế ở đâu: + Thời gian thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn; + Thời gian...

Đăng ký sáng chế là gì và có ý nghĩa gì

Đăng ký sáng chế là gì và có ý nghĩa gì? Câu hỏi: Đăng ký sáng chế là gì và có ý nghĩa gì? Trả lời: ...

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam như thế nào?

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam như thế nào? Thời gian, thủ tục đăng ký sáng chế ở đâu: + Thời gian...

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam như thế nào?

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam như thế nào? Thời gian, thủ tục đăng ký sáng chế ở đâu: + Thời gian...

Hỏi về Sáng chế

SBLAW tư vấn Câu hỏi của ông Hoàng Tuấn Anh về sáng chế: Tôi cần tư vấn đăng ký sáng chế cho việc sản xuất...

Lệ phí đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích

SBLAW tư vấn về Lệ phí đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích Để đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích, người nộp đơn phải...

Mẫu bản mô tả sáng chế và giải pháp hữu ích

Một số mẫu bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích 1. Sáng chế dạng cơ cấu - Tên sáng chế: Nút chai sâm banh -...

Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế

SBLAW giới thiệu về thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp là sáng chế như sau:   a. Trình...

Đăng ký sáng chế tại Trung Quốc

Trung Quốc đang khiến cả thế giới kinh ngạc về tốc độ phát triển mạnh mẽ với GDP năm 2011 đạt 7,043 tỷ USD,...