Vai trò của WIPO đối với Hiệp ước PCT là gì?

[Baohothuonghieu.com] - Vai trò của WIPO đối với Hiệp ước PCT là gì?

Vai trò của WIPO đối với Hiệp ước PCT là gì?

WIPO quản lý PCT. WIPO cũng tổ chức các buổi họp mặt như: PCT Assembly, PCT Working Group, Meeting of International Authorities. Hơn nữa, với mỗi đơn PCT được nộp, WIPO có trách nhiệm:

 • Tiếp nhận và lưu trữ tài liệu
 • Kiểm tra hình thức của đơn
 • Công bố đơn đăng ký trên cơ sở dữ liệu online PATENTSCOPE của WIPO
 • Công bố các thông tin về đơn theo quy định của Hiệp ước và các Quy định
 • Dịch các đoạn khác nhau trong đơn đăng ký PCT và một số tài liệu liên quan sang tiếng Anh và/hoặc tiếng Pháp khi cần thiết
 • Kết nối thông tin với các Văn phòng và bên thứ ba, và
 • Cung cấp các lời khuyên pháp lý theo nhu cầu cho Văn phòng và người dùng

WIPO đồng thời cũng:

 • Cung cấp cái nhìn tồng thể về hệ thống PCT
 • Hỗ trợ các quốc gia đã, đang, sẽ tham gia ký kết Hợp đồng và các văn phòng của họ
 • Hỗ trợ thực hiện các quy định của PCT theo luật pháp quốc gia và thiết lập các thủ tục nội bộ trong các Văn phòng sáng chế của các quốc gia đã tham gia ký kết Hiệp ước
 • Xuất bản sách Hướng dẫn cho người nộp đơn PCT và bản tin PCT
 • Thành lập và phổ biến các thông tin về PCT qua website PCT, hội thảo website và qua hỗ trợ trên điện thoại và email
 • Tổ chức và cung cấp các cuộc hội thảo và khóa huấn luyện về PCT
Vai trò của WIPO
Vai trò của WIPO

Tôi có thể tìm kiếm thêm thông tin về PCT tại đâu?

Tại Website của PCT và các ấn phẩm khác, bạn sẽ tìm thấy các thông tin dưới các ngôn ngữ khác nhau, bao gồm:

 • Hướng dẫn cho người nộp đơn PCT
 • Bản tin PCT (có hàng tháng) và
 • Điểm tin nổi bật PCT

Nếu bạn đang xem xét nộp đơn bảo hộ sáng chế quốc tế theo hiệp ước PCT, chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm tư vấn của các luật sư uy tín về sáng chế hoặc các nhân viên cục tại quốc gia của bạn, và/hoặc tại Văn phòng sáng chế quốc gia (khu vực)

Dịch vụ thông tin PCT (Dành cho các câu hỏi chung về PCT)

Tham khảo thêm >> Đăng ký sáng chế quốc tế

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
 • Điện thoại - Chat Zalo
 • Email address
Tin tức liên quan

Sáng chế là gì?

[SBLAW] Sáng chế là gì? 1. Khái niệm Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn

Tờ khai đăng ký sáng chế

r                        CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN Tài liệu tối thiểu: — Tờ khai, gồm ....... trang   x ... bản —