Banner Top BHTH 7-7-01

Cung cấp dịch vụ bảo hộ thương hiệu tốt nhất

SBLAW là một trong 10 công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Dịch vụ của chúng tôi gồm dịch vụ bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam và nước ngoài, đăng ký bản quyền, bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và tư vấn nhượng quyền thương mại. Luật sư của chúng tôi còn cung cấp cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ gồm xử lý vi phạm nhãn hiệu và sáng chế. Các dịch vụ của SBLAW đã được các giải thưởng quốc tế về sở hữu trí tuệ như Legal 500 và WTR.
5/5 (1 Review)