Khái niệm nhượng quyền thương mại Franchise

  Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự...

Chuyển nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên chuyển nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự...

Thu phí đăng ký Cấp phép nhượng quyền

Thu Phí Đăng Ký Cấp Phép Nhượng Quyền Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng...

Nhượng quyền franchise thứ cấp

SBLAW giới thiệu nội dung của hoạt động nhượng quyền franchise thứ cấp để khách hàng tham khảo. Theo Điều 290, Luật Thương mại 2005,...

Đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại

Theo Điều 16, Nghị định 35/2006/NĐ-CP thì các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại trong một số...

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận quyền thương mại

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận quyền thương mại được quy định tại Điều 288 và 289, Luật Thương mại 2005. Cụ thể...

Quyền và nghĩa vụ của bên nhượng quyền thương mại

  Quyền và nghĩa vụ của bên nhượng quyền thương mại. Bên nhượng quyền có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều...

Điều kiện tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại

Điều kiện để các bên tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại thì các bên phải thỏa mãn những điều kiện nhất định...

Hồ sơ cần có khi đăng ký nhượng quyền thương mại

Hồ sơ cần có khi đăng ký nhượng quyền thương mại, a) Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu ban hành...

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký nhượng quyền thương mại

Trước khi tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại, các thương nhân Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài dự kiến nhượng quyền...

Nội dung hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại bắt buộc phải lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương...

Hàng hóa, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại

Hàng hóa, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại...

Quyền thương mại

Quyền thương mại bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các quyền: Quyền được Bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu Bên nhận...

Văn bản pháp luật nào có quy định về nhượng quyền thương mại

Văn bản pháp luật nào có quy định về nhượng quyền thương mại Văn bản pháp luật nào của Việt Nam có quy định về...

Nhượng quyền thương mại là gì?

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, kinh doanh, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên...