Tài sản sở hữu trí tuệ có thể giúp cấp vốn kinh doanh như thế nào?

Tài sản sở hữu trí tuệ có thể giúp cấp vốn kinh doanh như thế nào? Các tài sản sở hữu trí tuệ có thể...

Câu chuyện định giá thương hiệu

Những câu chuyện mua bán, khiếu kiện liên quan đến thương hiệu của các doanh nghiệp trong nước thường chỉ được nhắc đến...

Giá trị thương hiệu Ai quyết định như thế nào?

Phần 1: Giới thiệu: Trong một chuyến đi trượt tuyết gần đây, một người bạn nói với tôi rằng anh ấy nghĩ marketing...

Ba vòng tròn quyền năng

Định giá thương hiệu: Ba vòng tròn quyền năng Khi tiến hành định giá thương hiệu, các phương pháp đơn giản nhất thường ...

Định giá tài sản sở hữu trí tuệ

Định giá tài sản sở hữu trí tuệ Hiện nay quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) được thừa nhận là một loại tài sản ...

Định giá thương hiệu là gì?

Định giá thương hiệu là một công cụ duy nhất tính toán giá trị kinh tế của thương hiệu, góp phần hỗ trợ cho...

Các phương pháp định giá thương hiệu

Các phương pháp định giá thương hiệu tại Việt Nam Thương hiệu ngày càng đóng vai trò quan trọng của mỗi doanh nghiệp trong nền...

Định giá thương hiệu khi cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Định giá thương hiệu khi cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Phương pháp định giá thương hiệu khi cổ phần hoá doanh...

Chi phí định giá tài sản sở hữu trí tuệ

1. Các yếu tố để định giá tài sản sở hữu trí tuệ Khi đánh giá giá trị, định giá tài sản SHTT, thông thường...

Trình tự tiến hành định giá

Trình tự tiến hành định giá 1. Sơ đồ quy trình tổng quát Quy trình tổng quát gồm 04 công đoạn Công đoạn 1: Tiếp nhận Đơn...

Quy định pháp luật về định giá tài sản trí tuệ

Quy định pháp luật về định giá tài sản trí tuệ. Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) có chức năng...

Doanh nghiệp vẫn lơ là về thương hiệu

 Thương hiệu là tài sản rất đặc biệt, thậm chí đối với nhiều doanh nghiệp, nó là tài sản quan trọng nhất. Thương hiệu...

Dịch vụ tư vấn định giá thương hiệu

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU SBLAW ...