Luật SBLAW

  BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU SBLAW   Địa chỉ VP Hà Nội:   Tầng 2, Tòa 21T2, Hapulico Complex, số 81 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.   Địa chỉ...

Nghị định về Sở Hữu Trí Tuệ

Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều...

Thông tư về Sở hữu trí tuệ

- Thông Tư số 08/2006/TT-BKHCN ngày 04 tháng 04 năm 2006 hướng dẫn về dịch vụ sở hữu trí tuệ.  - Download - Thông...

Điều ước quốc tế

Hiệp ước Washington về sở hữu trí tuệ đối với bố trí mạch tích hợp - Download Công ước Rome Bảo hộ người biểu...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH 12

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH 12Ngày 19 tháng 6 năm 2009, Quốc hội...

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau...

Xử lý hành chính vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Thông tư số 12/2008/TT-BTC (Thông tư 12) ra đời nhằm hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận, thụ lý và giải quyết đơn...

Bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường Internet và mạng viễn thông

Bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường Internet và mạng viễn thông Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của...

Thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Điều 200. Thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn...

2 trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền thương mại

Đây là điểm mới được bổ sung tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP do Chính phủ vừa ban hành sửa đổi, bổ sung thủ...

Sáu luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc hỗ trợ ban đầu các nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân trong những...

Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước

Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nướcNgày 30/12/2010, Chính phủ đã ban...

Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Ban hành Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ...

Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng...