Thông tư về Sở hữu trí tuệ

– Thông Tư số 08/2006/TT-BKHCN ngày 04 tháng 04 năm 2006 hướng dẫn về dịch vụ sở hữu trí tuệ.  – Download

– Thông tư Số: 22/2009/TT-BTC ngày 04 tháng 02 năm 2009

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp –

Download

 – Thông Tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp. – Download

– Thông Tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2008 hướng dẫn về việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.  –

Download

– Thông tư liên tịch của của Toà án nhân dân tối cao-Viện kiểm sát nhân dân tối cao-Bộ Văn Hoá-Thể Thao-Du Lịch-Bộ Khoa Học Công Nghệ – Bộ Tư Pháp số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVH-TT-DL-BKHCN-BTP ngày 03 tháng 04 năm 2008 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân.  –

Download

– Thông tư liên tịch của Toà án nhân dân tối cao-Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Bộ Công An, Bộ Tư Pháp số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 29 tháng 02 năm 2008 hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.  –

Download

 Thông tư của bộ tài chính số 29/2009/TT-BTC ngày 10 tháng 02 năm 2009 qui định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp giấy chứng nhận Quyền tác giả, quyền liên quan –

Download

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan