Bổ sung quy định quyền tác giả đối với chương trình máy tính

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định 85/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định...

Sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp

Sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp Được sự đồng ý của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Cục Sở...

Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP

Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP Ngày 30/12/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Ngày 13 tháng 12 năm 2012, Bộ Văn Hóa, Thể Thao, Du Lịch đã ban hành Thông tư Số: 15/2012/TT-BVHTTDL về Hướng dẫn...

Nghị định về sản xuất kinh doanh rượu

Nghị định về sản xuất kinh doanh rượu Nghị định này quy định về sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu và cồn thực...

Áp dụng quy định pháp luật về quốc tịch, địa chỉ và đại diện của cá nhân

Áp dụng quy định pháp luật về quốc tịch, địa chỉ và đại diện của cá nhânThông báo về việc áp dụng quy định...

Điều kiện hành nghề Luật sư Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Điều kiện hành nghề Luật sư Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Hiện tại, trong Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và Luật...

Các tranh chấp về quyền tác giả

Điều 5.X.2.1 : Các tranh chấp về quyền tác giả (khoản 1 Mục I Phần A, Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/4/2008) 1. Tranh...

Các tranh chấp về quyền liên quan

Điều 5.X.2.2: Các tranh chấp về quyền liên quan (khoản 2  Mục I Phần A, Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/4/2008) Tranh chấp...

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài...

Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bảnNghị định 18/2014/NĐ-CP quy định về chế độ nhuận bút trong...

Văn bản mới về chuyển giao công nghệ

Chính phủ đã ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm...

Quy định xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Quy định xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực sở hữu công nghiệpQuy định mới về xử lý vi phạm hành chính trong...