Thủ tục đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích

[Baohothuonghieu.com] - Trong thời đại ngày nay, sự đổi mới và sáng tạo đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của xã hội và kinh tế. Với tâm huyết và ý tưởng độc đáo, tôi xin đăng ký sáng chế nhằm góp phần vào cuộc cách mạng công nghiệp và phát triển bền vững. Khát vọng tạo nên những giải pháp tiên tiến và có ý nghĩa cho cộng đồng, tôi đưa ra đề xuất đăng ký sáng chế, hy vọng sẽ là bước tiến quan trọng trong việc giải quyết những thách thức hiện nay và mang lại lợi ích lâu dài cho xã hội. Cùng Baohothuonghieu.com tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế dưới đây.

Sáng chế là gì?

Theo quy định tại khoản 12 Điều 4 của Luật Sở hữu trí tuệ, sáng chế được định nghĩa là một giải pháp kỹ thuật được thể hiện dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình, nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể thông qua việc áp dụng các quy luật tự nhiên.

Sáng chế cũng được coi là một trong những đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Chủ sở hữu của sáng chế, sau khi đăng ký và nhận được văn bằng bảo hộ từ Cục Sở hữu trí tuệ, sẽ được luật pháp bảo vệ trong trường hợp có bất kỳ hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đó.

Đăng ký sáng chế
Đăng ký sáng chế là gì?

Tài liệu tối thiểu đăng ký bảo hộ sáng chế

– Tờ khai đăng ký sáng chế, đánh máy theo mẫu số 01-SC Phụ lục A của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;

– Bản mô tả sáng chế/ giải pháp hữu ích; [Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích phải đáp ứng quy định tại điểm 23.6 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, bản mô tả sáng chế phải được trình bày đầy đủ, rõ ràng bản chất của sáng chế theo các nội dung sau:

+ Tên sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Lĩnh vực sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Bản chất kỹ thuật của sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có);

+ Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Ví dụ thực hiện sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Những lợi ích (hiệu quả) có thể đạt được (nếu có).

– Yêu cầu bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Đăng ký sáng chế
Đăng ký sáng chế

Các tài liệu khác (nếu có)

 • 02 bản Tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích [Tóm tắt sáng chế không được vượt quá 150 từ và phải được tách thành trang A4 riêng. Bản tóm tắt sáng chế không bắt buộc phải nộp tại thời điểm nộp đơn và người nộp đơn có thể bổ sung sau].
 • Giấy ủy quyền (nếu đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);
 • Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn (nếu có);
 • Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác);
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

Yêu cầu chung đối với đơn đăng ký sáng chế

 • Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ và loại văn bằng bảo hộ được yêu cầu cấp phải phù hợp với đối tượng giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn;
 • Mọi tài liệu của đơn đều phải được làm bằng tiếng Việt. Đối với các tài liệu được làm bằng ngôn ngữ khác theo quy định tại các điểm 7.3 và 7.4 của Thông tư  01/2007/TT-BKHCN thì phải được dịch ra tiếng Việt;
 • Mọi tài liệu đều phải được trình bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ, sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên một mặt giấy khổ A4 (210mm x 297mm), trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, theo phông chữ Times New Roman, chữ không nhỏ hơn cỡ 13, trừ các tài liệu bổ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn;
 • Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào những chỗ thích hợp;
 • Mỗi loại tài liệu nếu bao gồm nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự trang đó bằng chữ số Ả-rập;
 • Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ, một cách rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xóa, không sữa chữa; trường hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn có thể sữa chữa các lỗi đó, nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn;
 • Thuật ngữ dùng trong đơn phải thống nhất và là thuật ngữ phổ thông (không dùng tiếng địa phương, từ hiếm, từ tự tạo). Ký hiệu, đơn vị đo lường, phông chữ điện tử, quy tắc chính tả dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn Việt Nam);
 • Đơn có thể kèm theo tài liệu bổ trợ là vật mang dữ liệu điện tử của một phần hoặc toàn bộ nội dung tài liệu đơn.

Thủ tục đăng ký sáng chế

Thủ tục đăng ký sáng chế bao gồm 5 bước như sau:

Bước 1: Tiếp nhận đơn

Đơn đăng ký có thể được nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc gửi qua bưu điện đến 2 văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn

Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định hình thức của đơn để xác định đơn có đáp ứng được các quy định về hình thức hay không. Sau đó, Cục sẽ ra quyết định chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận đơn.

 • Trong trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ chấp nhận đơn.
 • Trong trường hợp đơn không hợp lệ, Cục sẽ thông báo dự định từ chối đơn và cung cấp lý do cụ thể. Người nộp đơn được 2 tháng để phản đối hoặc sửa chữa. Nếu không có phản đối hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, Cục sẽ từ chối đơn.

Bước 3: Công bố đơn

Đơn hợp lệ sau khi được chấp nhận sẽ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

Nếu cần, thẩm định nội dung đơn sẽ được tiến hành để đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng trong đơn theo các điều kiện bảo hộ.

Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ

 • Nếu đối tượng không đáp ứng được các yêu cầu, Cục sẽ từ chối cấp văn bằng bảo hộ.
 • Nếu đối tượng đáp ứng các yêu cầu và người nộp đơn đã nộp phí đầy đủ, đúng hạn, Cục sẽ cấp văn bằng bảo hộ và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.
Thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam
Thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Thời hạn xử lý đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được xem xét theo trình tự sau:

– Thẩm định hình thức: 01 tháng

– Công bố đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích:

(i) Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn;

(ii) Đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế (sau đây gọi là “đơn PCT”) được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ đã vào giai đoạn quốc gia;

(iii) Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

– Thẩm định nội dung: không quá mười tám tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

Dịch vụ đăng ký sáng chế
Dịch vụ đăng ký sáng chế

Hình thức nộp đơn đăng ký sáng chế

Người nộp đơn có thể lựa chọn hình thức nộp đơn giấy hoặc hình thức nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

a) Hình thức nộp đơn giấy

Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích trực tiếp hoặc qua dịch vụ của bưu điện đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ cụ thể như sau:

 • Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Trường hợp nộp hồ sơ đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích qua bưu điện, người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện, sau đó phô tô Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh khoản tiền đã nộp.

(Lưu ý: Khi chuyển tiền phí, lệ phí đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn cần gửi hồ sơ qua bưu điện tương ứng đến điểm tiếp nhận đơn đó).

b) Hình thức nộp đơn trực tuyến

 • Điều kiện để nộp đơn trực tuyến: Người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền SHCN.
 • Trình tự nộp đơn trực tuyến: Người nộp đơn cần thực hiện việc khai báo và gửi đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ, sau khi hoàn thành việc khai báo và gửi đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến, Hệ thống sẽ gửi lại cho người nộp đơn Phiếu xác nhận nộp tài liệu trực tuyến. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày gửi đơn trực tuyến, người nộp đơn phải đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ vào các ngày làm việc trong giờ giao dịch để xuất trình Phiếu xác nhận tài liệu nộp trực tuyến và tài liệu kèm theo (nếu có) và nộp phí/lệ phí theo quy định. Nếu tài liệu và phí/lệ phí đầy đủ theo quy định, cán bộ nhận đơn sẽ thực hiện việc cấp số đơn vào Tờ khai trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến, nếu không đủ tài liệu và phí/lệ phí theo quy định thì đơn sẽ bị từ chối tiếp nhận. Trong trường hợp Người nộp đơn không hoàn tất thủ tục nộp đơn theo quy định, tài liệu trực tuyến sẽ bị hủy và Thông báo hủy tài liệu trực tuyến được gửi cho Người nộp đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến.
Các bước đăng ký sáng chế
Các bước đăng ký sáng chế

Dịch vụ đăng ký sáng chế tại SBLAW

SBLAW Bảng giá dịch vụ đăng ký sáng chế bao gồm dịch vụ theo dõi đơn trong thời hạn từ 36-48 tháng từ khi nộp đơn đến khi nhận bằng độc quyền sáng chế/bằng độc quyền giải pháp hữu ích
Dịch vụ đăng ký sáng chế do SB Law cung cấp đã đem lại sự hài lòng cho nhiều Khách hàng.

Vui lòng gọi luật sư sáng chế số 0904340664 để biết chi tiết nếu bạn cần đăng ký sáng chế và biết chi phí tại Việt Nam và quốc tế.

Các công việc được uỷ quyền

 • Tư vấn thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam trước khi nộp đơn;
 • Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam để Khách hàng ký;
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký sáng chế tại Việt Nam;
 • Theo dõi Đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho Khách hàng về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn tại Việt Nam);
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn;
 • Nhận Bằng độc quyền sáng chế và bàn giao cho Khách hàng khi nhận được Văn bằng độc quyền sáng chế;
 • Cập nhật ngày hiệu lực của văn bằng sáng chế vào hệ thống dữ liệu của SBLAW và sẽ nhắc nhở Khách hàng gia hạn văn bằng đúng thời hạn.
 
 
 

Mọi chi tiết liên hệ nếu quý khách cần sử dụng dịch vụ đăng ký sáng chế:

Đại diện Sở hữu trí tuệ SBLAW

 • Điện thoại: 0904340664 (Chat Zalo/Message)
 • Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn