Trình tự tiến hành định giá

Trình tự tiến hành định giá

Trình tự tiến hành định giá

1. Sơ đồ quy trình tổng quát

Quy trình tổng quát gồm 04 công đoạn

Công đoạn 1: Tiếp nhận Đơn yêu cầu/trưng cầu định giá (tiếp nhận Đơn)

Công đoạn 2: Thụ lý Hồ sơ định giá (HSĐG)

Công đoạn 3: Thực hiện định giá

Công đoạn 4: Xử lý kết quả định giá

 

2. Sơ đồ quy trình chi tiết

a. Công đoạn 1: Tiếp nhận Đơn

Gồm 07 bước như sau:

b. Công đoạn 2: Thụ lý Hồ sơ định giá

Gồm 05 bước như sau:

c. Công đoạn 3: Thực hiện định giá

Gồm 06 bước như sau:

d. Công đoạn 4: Xử lý kết quả

Gồm 04 bước như sau:

Theo vipri.gov.vn

» Chi phí định giá tài sản sở hữu trí tuệ

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan