Chi phí định giá tài sản sở hữu trí tuệ

1. Các yếu tố để định giá tài sản sở hữu trí tuệ

Khi đánh giá giá trị, định giá tài sản SHTT, thông thường doanh nghiệp cần dựa vào các yếu tố sau đây của tài sản:

- Phạm vi và điểm mạnh của yêu cầu bảo hộ của đối tượng sở hữu trí tuệ

- Độ khó để xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của đối tượng SHTT

2. Phương pháp định giá

Trong trường hợp này, phương pháp để định giá là phương pháp dựa vào chi phí. Theo đó, Quý Công ty sẽ phải cung cấp các tài liệu liên quan tương ứng với giá trị mỗi tác phẩm mà Quý Công ty dự tính tính từ thời điểm bắt đầu cho tới thời điểm được cấp giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ bao gồm:

- Các hợp đồng, hóa đơn liên quan tới việc thiết kế

- Các hợp đồng, hóa đơn liên quan tới chi phí quảng cáo

- Các hợp đồng, hóa đơn liên quan tới chi phí đăng ký nhãn hiệu3. Chi phí thực hiện công việc


Chi phí thực hiện tư vấn thẩm định giá tài sản sở hữu trí tuệ sẽ là 10.000.000 đồng (đã bao gồm 5% VAT)

» Định giá tài sản sở hữu trí tuệ

Dịch vụ định giá tài sản sở hữu trí tuệ:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan