Đăng ký sáng chế tại Trung Quốc

Đăng ký sáng chế tại Trung Quốc

Trung Quốc đang khiến cả thế giới kinh ngạc về tốc độ phát triển mạnh mẽ với GDP năm 2011 đạt 7,043 tỷ USD, và được đánh giá là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ.

Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm đáng kinh ngạc chứng minh địa vị hiện tại và tiềm năng tương lai của Trung Quốc. Không chỉ là “công xưởng của thế giới”, chính phủ Trung Quốc còn muốn phát triển một nền kinh tế theo chiều sâu, tôn trọng các quyền về sở hữu trí tuệ. Một triệu văn bằng độc quyền sáng chế trong năm 2020 là mục tiêu của chính phủ Trung Quốc. Vì vậy một trong các vấn đề được các nhà đầu tư quan tâm khi đầu tư vào Trung Quốc chính là quy trình, thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế tại Trung Quốc.

I. Quy trình, thủ tục đăng ký sáng tại Trung Quốc

Muốn đăng ký bảo hộ sáng chế tại Trung Quốc thì trước tiên sáng chế đó cần được xem xét có thỏa mãn đủ các điều kiện để được bảo hộ theo pháp luật về sở hữu trí tuệ của Trung Quốc hay không.

Luật sở hữu trí tuệ của Trung Quốc quy định ba điều kiện để một sáng chế được bảo hộ, đó là: tính mới, tính sáng tạo và tính hữu ích.

Thẩm định viên của Cục Sở hữu trí tuệ Trung Quốc (CNIPA) sẽ tiến hành kiểm tra và quyết định xem sáng chế đăng ký có thỏa mãn các điều kiện trên không. Chủ sở hữu sáng chế có thể nhờ các đại diện sở hữu trí tuệ để giúp mình trong việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký.

Hồ sơ đăng ký sáng chế phải được lập thành văn bản và ngôn ngữ là tiếng Trung. Hồ sơ đăng ký sáng chế cần có các giấy tờ sau:

 Đơn đăng ký sáng chế;

 Bản mô tả sáng chế;

 Bản vẽ sáng chế;

 Lời cam kết của chủ đơn

 Thư ủy quyền (cho đại diện sở hữu trí tuệ)

 Giấy tờ chứng thực quyền ưu tiên.

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ và phí đăng ký, Cục Sở hữu trí tuệ Trung Quốc sẽ tiến hành thẩm định đơn. Quá trình thẩm định sẽ kéo dài khoảng 2 năm. Nếu sau quá trình thẩm định mà Cục từ chối đơn thì chủ đơn có quyền trong một thời gian nhất định được chuẩn bị và gửi lại cho Cục công văn trả lời kết quả thẩm định nội dung và trong vòng một vài tháng, Cục sẽ tiến hành xem xét lại. Nếu Cục thấy công văn trả lời là hợp lý và được chấp nhận, thì Cục sẽ tiến hành cấp văn bằng bảo hộ sáng chế.

II. Dịch vụ hỗ trợ của S&B

S&B Law là Đại diện Sở hữu trí tuệ được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận theo Quyết định số 417/QĐ-SHTT và có mạng lưới đối tác tại Trung Quốc. Đối với Đăng ký sáng chế tại Trung Quốc, S&B Law có thể hỗ trợ khách hàng với các dịch vụ sau:
 Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ sáng chế tại Trung Quốc;
 Tư vấn về các thủ tục pháp lý và đại diện trong việc nộp đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế tại Trung Quốc;

 Làm thủ tục xin gia hạn và duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Trung Quốc;

 Thẩm định và đánh giá hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế đã được cấp tại Trung Quốc;

 Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo vệ các quyền của khách hàng đối với sáng chế được bảo hộ tại Trung Quốc;

 Cử luật sư tham gia đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu, chuyển giao công nghệ đối với sáng chế được bảo hộ tại Trung Quốc.

» Đăng ký sáng chế tại Mỹ

» Đăng ký sáng chế đơn quốc tế theo PCT

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Bảng phân loại sáng chế

 SBLAW giới thiệu bằng phân loại sáng chế được đăng tải bởi Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.  Phân loại sáng chế quốc tế