Bổ sung tra cứu quốc tế là gì? Báo cáo tra cứu quốc tế bổ sung

[Baohothuonghieu.com] - Bổ sung tra cứu quốc tế là gì? Báo cáo tra cứu quốc tế bổ sung là gì?

Bổ sung tra cứu quốc tế PCT là gì?

Bổ sung tra cứu quốc tế cho phép người nộp đơn yêu cầu ISA tiến hành tra cứu thêm một hoặc nhiều hơn bên cạnh việc tra cứu chính trước đó. Việc tra cứu bổ sung sẽ giúp giảm nguy cơ tìm ra thêm các tài liệu sáng chế hoặc thuật ngữ kỹ thuật trong pha quốc gia, bằng cách yêu cầu bổ sung tra cứu, người nộp đơn có thể mở rộng phạm vi ngôn ngữ và/hoặc phạm vi kỹ thuật của tài liệu cần tra cứu.

Bổ sung tra cứu quốc tế
Bổ sung tra cứu quốc tế

Báo cáo tra cứu quốc tế bổ sung

Báo cáo tra cứu quốc tế bổ sung gần giống với nội dung và hình thức của báo cáo tra cứu quốc tế chính. Nó cũng bao gồm 1 danh sách tài liệu tham khảo về các tài liệu liên quan đến sáng chế và các ngôn ngữ kỹ thuật khác có thể ảnh hưởng đến khả năng được cấp sáng chế được yêu cầu trong đơn quốc tế. Tuy nhiên, nó không lặp lại các tài liệu đã được ghi trong báo cáo ban đầu, trừ khi điều đó là cần thiết bởi xuất hiện thêm mối liên hệ khi được đọc cùng với các tài liệu khác được phát hiện trong quá trình tra cứu bổ sung.

Trong một số trường hợp, báo cáo bổ sung tra cứu quốc tế có thể có sự giải thích chi tiết hơn so với báo cáo tra cứu chính thức. Điều này là bởi không giống như báo cáo tra cứu chính thức khi được gửi đi có bao gồm cả văn bản ý kiến, việc giải thích chi tiết hơn sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn về danh sách các tài liệu tham khảo.

Văn bản ý kiến của Cơ quan tra cứu quốc tế là gì?

Đối với mỗi đơn quốc tế, cùng với lúc đưa ra bản báo cáo tra cứu quốc tế, ISA sẽ đưa ra một ý kiến sơ bộ không có giá trị ràng buộc về khả năng đáp ứng yêu cầu bảo hộ sáng chế dựa trên báo cáo đó. Văn bản ý kiến này – được gửi cùng với báo cáo tra cứu quốc tế - sẽ giúp bạn hiểu và làm rõ kết quả trong báo cáo với từng chỉ dẫn cụ thể về nội dung trong đơn quốc tế của bạn. Điều này sẽ rất hữu ích trong việc đánh giá khả năng được bảo hộ của bạn. Ý kiến này sẽ được công bố cùng lúc với đơn đăng ký.

Tham khảo thêm >> Đăng ký sáng chế quốc tế

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Đăng ký sáng chế tại Malaysia

[SBLAW] Đăng ký sáng chế tại Malaysia Đăng ký sáng chế tại Malaysia, theo đó chủ sở hữu của sáng chế (giải pháp kỹ thuật)