Hội đồng luật sư thành viên

Luật sư Nguyễn Thanh Hà

LUẬT SƯ NGUYỄN THANH HÀ

Chủ tịch

Email

ha.nguyen@sblaw.vn

TELEPHONE

(+84-24) 62 62 0246

Luật sư Nguyễn Thanh Hà là chủ tịch công ty và chịu trách nhiệm về định hướng tầm nhìn, quản trị chiến lược, hỗ trợ hội đồng luật sư điều hành với mục tiêu đưa SBLAW trở thành một trong những hãng luật cung cấp dịch vụ pháp lý hàng đầu trên thị trường.

Trước khi tham gia thành lập công ty, ông Hà đã từng làm việc cho Investconsult Group, S-Fone và VC Corporation. Qua quá trình làm việc tại các doanh nghiệp này, ông Hà đã đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản, năng lượng và lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và Internet. Ngoài ra Luật sư Nguyễn Thanh Hà còn là giảng viên thỉnh giảng về môn Pháp Luật Kinh Doanh tại Học Viện Tư Pháp thuộc Bộ Tư Pháp.

Bằng cấp

 • Thạc sĩ Luật Kinh Doanh quốc tế, Đại học FranÇois – Rabelais de Tours, Cộng hoà Pháp (2002-2005).
 • Cử nhân Luật Kinh tế – Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội (1998-2002).
 • Chứng chỉ đào tạo Luật, Hiệp hội các Trường Đại học khối Pháp ngữ – Francophonie (1998-2002).
 • Chứng chỉ đào tạo Luật Thương mại, Nhà Pháp luật Việt – Pháp (1998-2002).
 • Chứng chỉ Khoá Đào tạo Nghề Luật sư, Học viện Tư pháp (2005-2006).
 • Chứng chỉ đào tạo về Pháp luật và Nghiệp vụ Sở hữu trí tuệ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (2007).

Lĩnh vực hoạt động

 • Tư vấn luật sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn đầu tư
 • Tư vấn hợp đồng
 • Tư vấn doanh nghiệp
 • Tư vấn bất động sản
 • Tư vấn viễn thông và truyền thông
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp
 • Trọng tài thương mại

Quá trình đào tạo

 • Thạc sĩ Luật Kinh Doanh quốc tế, Đại học FranÇois –
 • Rabelais de Tours, Cộng hoà Pháp (2002-2005)
 • Cử nhân Luật Kinh tế – Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội (1998-2002)
 • Chứng chỉ đào tạo Luật, Hiệp hội các Trường Đại học khối Pháp ngữ – Francophonie (1998-2002)
 • Chứng chỉ đào tạo Luật Thương mại, Nhà Pháp luật Việt – Pháp (1998-2002)
 • Chứng chỉ Khoá Đào tạo Nghề Luật sư, Học viện Tư pháp (2005-2006)
 • Chứng chỉ đào tạo về Pháp luật và Nghiệp vụ Sở hữu trí tuệ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (2007)

Thành viên

 • Luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội
 • Giảng viên Thỉnh giảng của Học viện Tư Pháp
 • Thành viên Hội luật gia Hà Nội
 • Thành viên Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam
 • Câu lạc bộ Doanh Nghiệp Việt Nam