Hội đồng luật sư thành viên

Bà Trần Mỹ Linh

BÀ TRẦN MỸ LINH

Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Việt

Email

Linh.tran@sblaw.com.vn

TELEPHONE

(+84-24) 62 62 0246

Trước khi gia nhập và trở thành Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh của SB Law, Bà Trần Mỹ Linh đã từng công tác trong các cơ quan như:

 • SoftBank Group (Công ty Viễn thông Nhật Bản)
 • Vị trí: Giám đốc kinh doanh
 • NTT Communications Vietnam (Công ty Viễn thông Nhật Bản)
 • Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội

Bằng cấp

 •     Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa tiếng Nhật, Cử nhân tiếng Nhật
 •     Đại học Bách Khoa Hà Nội, Khoa Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
 •     Trình độ ngoại ngữ: Anh, Nhật, Việt, Pháp

Lĩnh vực hoạt động

 • Tư vấn quản trị doanh nghiệp
 • Tư vấn đầu tư nước ngoài
 • Tư vấn dự án
 • Tư vấn Tài chính