Đăng ký bản quyền bài hát, bản quyền âm nhạc ở đâu?

Đăng ký bản quyền bài hát đang được dư luận rất quan tâm, nhất là khi tình trạng xâm phạm bản quyền diễn ra ngày một phức tạp. Bản quyền nhạc đang có tỉ lệ bị vi phạm nhiều nhất tại Việt Nam. Việc đạo nhái nhạc, chế lời đang ngày càng lan tràn. Khán giả không biết đâu là bản gốc, đâu là tác phẩm “nhái”. Sự lẫn lộn ấy phần nào ảnh hưởng xấu tới nền âm nhạc Việt Nam nói riêng và Văn hóa thưởng thức âm nhạc của người Việt trên quy mô rộng. Phát hiện được hành vi sao chép, nhái, đạo nhạc nhưng hầu hết các nhạc sỹ, nghệ sỹ lại không xử lý được hành vi xâm phạm ấy bởi lẽ “không chứng minh được quyền tác giả”. Vậy câu hỏi là phải đăng ký bản quyền bài hát ở đâu để có thể bảo vệ tác phẩm của mình khỏi vấn nạn ăn cắp bản quyền

SBLAW giới thiệu thủ tục đăng ký bản quyền âm nhạc để Quý khách hàng tham khảo.

Thế nào là bản quyền tác giả âm nhạc

Là tác phẩm được thể hiện dưới dạng nhạc nốt trong bản nhạc hoặc các ký tự âm nhạc khác hoặc được định hình trên bản ghi âm, ghi hình có hoặc không có lời, không phụ thuộc vào việc trình diễn hay không trình diễn. (Điều 10 Nghị định Số: 22/2018/NĐ-CP)

 • Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu (Khoản 2 Điều 4 LSHTT 2005).
 • Theo Điểm d Khoản 5 Điều 1 LSHTT sửa đổi 2009 quy định  tác phẩm âm nhạc là loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả.

=> Bản quyền tác giả âm nhạc là cách mà các tổ chức, cá nhân đăng kí để bảo hộ đối với tác phẩm âm nhạc do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Cấp phép sử dụng tác phẩm âm nhạc
Đăng ký bản quyền bài hát và tác phẩm âm nhạc

Quy trình thủ tục đăng ký bản quyền âm nhạc

1, Các tài liệu cần thiết đăng ký tác phẩm âm nhạc

 • Tờ khai đăng ký: Tờ khai này sử dụng theo mẫu của Cục bản quyền, yêu cầu điền đầy đủ tất cả các thông tin, ký nháy từng trang (nếu là cá nhân) và ký, đóng dấu và giáp lai (nếu là tổ chức)
 • Bản sao chứng minh thư nhân dân của tác giả hoặc đồng tác giả; bản sao Đăng ký kinh doanh của tổ chức; bản sao Quyết định thành lập của các cơ quan là chủ thể tiến hành đăng ký
 • Giấy cam đoan nội dung và hình ảnh của tác giả hoặc đồng tác giả; tuyên bố về tác giả và chủ sở hữu (nếu tác giả đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty); bản cam kết nếu tác phẩm đó đã được công bố
 • Quyết định giao nhiệm vụ (trong trường hợp nhân viên thực hiện hành vi sáng tạo theo yêu cầu của Công ty)
 • Hợp đồng thuê thiết kế (nếu tác phẩm được hình thành từ việc thuê cá nhân khác thực hiện)
 • Hợp đồng ủy quyền (nếu tiến hành việc đăng ký qua đại diện)
 • 02 bản mẫu được thu vào đĩa CD (trong trường hợp là bản ghi âm, ghi hình) và 02 bản mẫu thể hiện trên giấy A4 (trong trường hợp thể hiện chỉ có lời bài hát hoặc thể hiện dưới dạng các nốt nhạc)

2, Thời gian và chi phí đăng ký bản quyền âm nhạc

Thời gian theo quy định để có được Giấy chứng nhận là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ tài liệu. Tuy nhiên, thời gian có kết quả trên thực tiễn luôn kéo dài hơn do số lượng hồ sơ nộp vào Cục Bản quyền quá tải.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện theo quy định thì Cục sẽ cấp Giấy chứng nhận cho chủ thể đăng ký. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chuyên viên sẽ gửi thông báo và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

Chi phí đăng ký bản quyền cho 01 tác phẩm âm nhạc là 4.000.000đ (Bốn triệu đồng). Phí này đã bao gồm phí nhà nước, phí dịch vụ và chưa bao gồm 5% VAT.

3. Dịch vụ đăng ký bản quyền âm nhạc

Các công việc SBLAW sẽ thực hiện

 • Tư vấn toàn bộ quy trình đăng ký tác phẩm âm nhạc
 • Hướng dẫn chi tiết chuẩn bị các tài liệu cần thiết
 • Trực tiếp soạn thảo nội dung các giấy tờ phục vụ cho việc đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc
 • Nộp hồ sơ tại Cục bản quyền tác giả
 • Theo dõi quá trình thẩm định cho đến khi có kết quả cuối cùng
 • Tư vấn khắc phục thiếu sót, bổ sung lại tài liệu trong trường hợp Cục bản quyền có yêu cầu đặc biệt khác.
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền và bàn giao cho khách hàng.
Đăng ký bản quyền âm nhạc
Đăng ký bản quyền âm nhạc

Thủ tục đăng ký bản quyền bài hát

1, Đăng ký bản quyền bài hát ở đâu, cách nộp và người nộp như nào?

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả âm nhạc có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả âm nhạc, quyền liên quan tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở.

=> Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

Cá nhân, pháp nhân nước ngoài có tác phẩm, chương trình biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng. Được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.  Quy định tại Khoản 2 Điều 13 và Điều 17 của Luật Sở hữu trí tuệ. Trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan. Nộp đơn dăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Cục Bản quyền tác giả. Hoặc tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở.

Bản quyền tác giả âm nhạc
Bản quyền tác giả âm nhạc

2, Hồ sơ đăng ký bản quyền bài hát bao gồm:

 • Bản sao CMTND của tác giả
 • Tờ khai đăng ký bản quyền bài hát
 • Quyết định giao việc cho tác giả sáng tạo ra tác phẩm (tác giả là nhân viên công ty). Hoặc hợp đồng thuê sáng tạo ra tác phẩm (chủ sở hữu tác phẩm thuê bên thứ 3 sáng tạo ra tác phẩm).
 • Bản sao tác phẩm ( bản nhạc, lời nhạc,…01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.)
 • Giấy uỷ quyền( nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền)
 • Tài liệu chứng minh quyền được nộp hồ sơ. Nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả( nếu tác phẩm có đồng tác giả)
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu( nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung)
 • Giấy cam đoan của tác giả trong đó có nội dung: Cam đoan mình chính là người sáng tạo ra tác phẩm này. Không sao chép tác phẩm của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào. Chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với cam kết của mình.

* Tài liệu kèm theo:

 • Tên tác phẩm.
 • Ngày hoàn thành tác phẩm.
 • Tác phẩm đã được công bố hay chưa( Nếu có: thời gian, địa điểm công bố)
 • Nội dung chính của tác phẩm.

3, Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền bài hát

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

4. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận

Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận được quy định cụ thể tại Thông tư 29/2009/TT-BTC ngày 10/2/2009 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

5. Nơi tiếp nhận đăng ký bản quyền bài hát

Với câu hỏi đăng ký bản quyền bài hát ở đâu? bạn có thể đến một trong những địa điểm trên để thực hiện đăng ký bản quyền cho tác phẩm của mình.

 • Phòng đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả tại Hà Nội
 • Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh
 • Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Đà Nẵng
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú. Hoặc có trụ sở là nơi tiếp nhận đơn và chuyển về Cục Bản quyền tác giả xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

6. Thời hạn bảo hộ

– Căn cứ Điều 18 LSHTT 2005, quyền tác giả gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

– Căn cứ theo Khoản 8, điều 1, LSHTT sửa đổi 2009

+ Về cơ bản Quyền nhân thân được bảo hộ vô thời hạn.

+ Quyền tài sản được bảo hộ 75 năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên

7. Dịch vụ đăng ký bản quyền bài hát được thực hiện bởi TGS

Nếu bạn cản thấy thủ tục đăng ký còn nhiều khó khăn. Không biết cần chuẩn bị những giấy tờ gì để tiến hành đăng ký bản quyền. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số tổng đài 0906171718 để được sự hướng dẫn chi tiết từ những chuyên viên dày dặn kinh nghiệm. Luôn sẵn sàng giải  đáp những thắc mắc cho bạn. Nội dung mà chuyên viên sẽ tư vấn giúp bạn như sau:

 • Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc trước khi đăng ký bản quyền bài hát.
 • Tư vấn các tài liệu, thông  tin cần thiết khách hàng cần chuẩn bị để tiến hành đăng ký
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký và chuyển cho khách hàng. Hoặc trực tiếp để khách hàng tham khảo và sửa đổi, bổ sung thông tin vào hồ sơ (nếu có)
 • Trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký bản quyền bài hát tại Cục bản quyền. Theo dõi việc xem xét hồ sơ, kịp thời bổ sung và sửa đổi hồ sơ  theo yêu cầu của chuyên viên xem xét hồ sơ (nếu có)
 • Nhận giấy chứng nhận và chuyển cho khách hàng hoặc khiếu nại việc từ chối cấp Giấy chứng nhận bản quyền tác giả
 • Theo dõi việc sử dụng bản quyền, kịp thời phát hiện và thông báo cho khách hàng. Trong trường hợp phát hiện việc vi phạm bản quyền.
Hồ sơ cấp phép sử dụng tác phẩm âm nhạc
Hồ sơ cấp phép sử dụng tác phẩm âm nhạc

Tại sao bạn chọn SBLAW làm đại điện đăng ký bản quyền cho tác phẩm âm nhạc, bài hát

SBLAW là tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ được thành lập từ năm 2008, với gần 15 năm kinh nghiệm, SBLAW đã hỗ trợ hàng ngàn doanh nghiệp trong và ngoài nước bảo hộ tài sản trí tuệ của mình, trong đó có bảo hộ bản quyền cho tác phẩm âm nhạc.

Các thành tựu của SBLAW đã được các tổ chức đánh giá tín nhiệm xếp hạng trong đó có Legal 500, xếp hạng SBLAW là một tổ chức sở hữu trí tuệ hàng đầu Việt Nam từ năm 2012 đến nay.

SBLAW có một đội ngũ chuyên viên sở hữu trí tuệ với nhiều năm kinh nghiệm, nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng không chỉ khi thực hiện hợp đồng mà còn dịch vụ hậu mãi, sau khi kết thúc hợp đồng.

Mọi vấn đề liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ

𝑪𝑶̂𝑵𝑮 𝑻𝒀 𝑳𝑼𝑨̣̂𝑻 𝑺𝑩 𝑳𝑨𝑾
🌎Tầng 3, Toà nhà Kinh Đô, Số 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
🌎Tầng 6, PDD Building, Số 162 đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh
📞Hotline: 0906171718
🌐Zalo OA: h𝒕𝒕𝒑𝒔://𝒛𝒂𝒍𝒐.𝒎𝒆/𝒂𝒑𝒑/𝒍𝒊𝒏𝒌/9𝒇𝒔𝒎𝒏𝒚𝒃𝒋𝒓𝒘
SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
 • Điện thoại - Chat Zalo
 • Email address
Tin tức liên quan