Hướng dẫn ghi tờ khai đăng ký bản quyền tác giả

[Baohothuonghieu.com] - Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả của SB LAW hướng dẫn quý khách đăng ký Tờ khai bảo hộ bản quyền tác giả. Đây là tài liệu bắt buộc đối với hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả, trong trường hợp người khai đơn đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả thì khách hàng sẽ là người soạn và ký vào tờ đơn đăng ký, trong trường hợp khách hàng ủy quyền cho Chúng tôi đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả và soạn và trực tiếp ký & đóng dấu vào tờ khai đăng ký. Dưới đây là hướng dẫn ghi tờ khai đăng ký bản quyền tác giả chi tiết nhất.

Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền tác giả

Mẫu đơn đăng ký bản quyền tác giả có thể được tham khảo theo Mẫu 01 trong Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL, với các hướng dẫn và biểu mẫu chi tiết được quy định trong quá trình đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan. Quý khách có thể xem chi tiết Mẫu 01 trong Thông tư nói trên hoặc tải xuống tại đường dẫn:

Link tham khảo >> https://baohothuonghieu.com/mau-to-khai-dang-ky-quyen-tac-gia/

Hướng dẫn ghi tờ khai đăng ký bản quyền tác giả
Hướng dẫn ghi tờ khai đăng ký bản quyền tác giả

Hướng dẫn ghi tờ khai đăng ký bản quyền tác giả

Hướng dẫn ghi tờ khai đăng ký bản quyền tác giả như sau:

 • Ghi rõ người nộp tờ khai là tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả, hoặc người thừa kế, hoặc người được uỷ quyền.
 • Ghi rõ nộp hồ sơ cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.
 • Ghi rõ tác phẩm thuộc loại hình nào quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ.
 • Nếu tác phẩm đã công bố thì ghi rõ ngày tháng năm công bố; nếu tác phẩm chưa công bố thì ghi “chưa công bố”.
 • Ghi rõ hình thức phát hành bản sao tác phẩm như xuất bản, ghi âm, ghi hình..v.v.
 • Tóm tắt nội dung chính của tác phẩm.
 • Khai đầy đủ các thông tin về tác giả, các đồng tác giả (Tên gọi chính thức, bút danh, bí danh (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email v.v…).
 • Khai đầy đủ thông tin về chủ sở hữu, các đồng chủ sở hữu quyền tác giả (Tên gọi chính thức, tên gọi tắt (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email v.v…).
 • Ghi rõ là chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc cơ quan, tổ chức giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc cá nhân hoặc tổ chức giao kết hợp đồng sáng tạo với tác giả; hoặc hợp đồng chuyển giao quyền tác giả hoặc người thừa kế.
 • Ghi rõ họ, tên, chức danh, ký tên và đóng dấu.

Công ty luật SBLAW là một tổ chức đại diện uy tín trong lĩnh vực tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ. Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
 • Điện thoại - Chat Zalo
 • Email address
Tin tức liên quan