Đăng ký bản quyền tác phẩm viết

Khi các tác giả, nhà văn, nhà thơ, bằng hoạt động sáng tạo của mình, tạo ra các tác phẩm viết như tiểu thuyết, tiểu luận, phê bình văn học, những tác phẩm này đem lại những giá trị tinh thần to lớn cho xã hội.

Đăng ký bản quyền tác phẩm viết
Đăng ký bản quyền tác phẩm viết<?center>

Về khía cạnh pháp lý, tác phẩm viết cũng là một đối tượng được pháp luật Việt Nam bảo hộ dưới hình thức bản quyền tác giả.

Chủ sở hữu, tác giả tác phẩm viết có thể nhờ sự trợ giúp của các luật sư để tiến hành đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả Việt Nam.

SBLAW tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm viết

Hồ sơ đăng ký bản quyền đối với tác phẩm viết gồm những hồ sơ sau

Bốn (04) chứng minh nhân dân của tác giả, bản copy có công chứng.

Giấy Ủy quyền theo mẫu của SB Law soạn thảo, khách hàng ký và chuyển lại cho S&B Law 04 bản. - Mẫu giấy ủy quyền

Giấy cam đoan theo mẫu của SB Law soạn thảo, tác giả ký và chuyển lại cho S&B Law 04 bản.

Bốn (04) Quyết định giao nhiệm vụ (Nếu đăng ký chủ sở hữu là Công ty).

Bốn (04) Bản sao có công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh (Nếu đăng ký chủ sở hữu là Công ty).

Hai (02) tác phẩm viết cần đăng ký

Hồ sơ đăng ký bản quyền
Hồ sơ đăng ký bản quyền

Dịch vụ của SB Law trợ giúp khách hàng đăng ký tác phẩm viết

Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả;

Đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả;

Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

Thời hạn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là 10 – 15 ngày làm việc kể từ ngày SB Law nộp hồ sơ hợp lệ.

Chi phí thực hiện công việc đăng ký tác phẩm viết

Phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả được tính dựa trên số lượng tác phẩm đăng ký. Cụ thể như sau

Chi phí đăng ký tác phẩm viết
Chi phí đăng ký tác phẩm viết

 

 

Công việc thực hiện

 

 

Phí (VND)

 

 

Phí nhà nước

 

 

Phí dịch vụ

 

 

- Phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 01 tác phẩm viết tại Cục Bản quyền tác giả

 

 

100.000

 

 

3.900.000

 

 

Dịch vụ đăng ký bản quyền:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan