Đăng ký bản quyền game, trò chơi trực tuyến

320

 

SBLAW tư vấn đăng ký bản quyền game, trò chơi trực tuyến.

Ngành công nghiệp game online là ngành công nghiệp có giá trị hàng tỷ đô la. Trên thế giới cũng như Việt Nam, có hàng nghìn nhà sản xuất game online đã và đang tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và đưa những sản phẩm mới ra thị trường.

Bên cạnh vấn đề tìm kiếm ý tưởng, xây dựng game, phát hành ra thị trường, doanh nghiệp kinh doanh game cũng phải quan tâm tới vấn đề bảo hộ bản quyền đối với tài sản của mình.

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đăng ký bản quyền tại Cục Bản Quyền Tác Giả và đăng ký ra nước ngoài:

1. Hồ sơ gồm:

+ Hai (02) chứng minh thư hoặc hộ chiếu của tác giả.

+ Giấy ủy quyền (theo mẫu). Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên và chuyển lại hai (02) bản.

+ Giấy cam đoan (theo mẫu). Tác giả ký tên và chuyển lại hai (02) bản.

+ Kịch bản game cần đăng ký, 02 bản.

+ Bản mô tả chương trình game, 02 bản

2. Cơ quan nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền:

+ Đĩa CD chứa chương trình game, 02 bản.

3. Thời hạn soạn hồ sơ và đăng ký:

Thời gian soạn hồ sơ trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ thông tin từ doanh nghiệp

4. Dịch vụ của đăng ký bản quyền game:

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận trong vòng 7 ngày làm việc.

Tư vấn điều kiện, thủ tục đăng ký bản quyền game, đảm bảo phạm vi bảo hộ rộng, bảo hộ bao vây, phù hợp với tác phẩm đăng ký.

Hoàn thiện hồ sơ đăng ký bản quyền game;

Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bản quyền game tại Cơ quan có thẩm quyền;

Theo dõi xâm phạm bản quyền phần mềm game, tiến hành lập hồ sở tranh tụng khi cần thiết Nhận giấy chứng nhận đăng ký bản quyền game;

Dịch vụ của đăng ký bản quyền:

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn