Đăng ký bản quyền phần mềm kế toán

Phần mềm kế toán hiện này được sử dụng rất phổ biến trong các doanh nghiệp. Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều các sản phẩm phần mềm kế toán khác nhau của các doanh nghiệp.

Về khía cạnh pháp lý, phần mềm kế toán cũng là một đối tượng được pháp luật Việt Nam bảo hộ dưới hình thức bản quyền tác giả.

Chủ sở hữu phần mềm máy tính khi có sản phẩm có thể nhờ sự trợ giúp của các luật sư để tiến hành đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả Việt Nam.

Đăng ký bản quyền phần mềm kế toán
Đăng ký bản quyền phần mềm kế toán

Hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm

Đăng ký bản quyền phần mềm kế toán
Đăng ký bản quyền phần mềm kế toán

Tài liệu cung cấp đăng ký bản quyền phần mềm kế toán gồm:

+ Hai (02) đĩa chương trình phần mềm kế toán cần đăng ký

+ Hai (02) bản mô tả chương trình phần mềm kế toán cần đăng ký

+ Bốn (04) chứng minh nhân dân của tác giả công chứng.

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh công chứng và Giấy giao nhiệm vụ (nếu là công ty).

+ Giấy ủy quyềnGiấy cam đoan cung cấp khi nhận được được yêu cầu

Dịch vụ của SB Law trợ giúp khách hàng đăng ký phần mềm kế toán

Đăng ký bản quyền phần mềm kế toán
Đăng ký bản quyền phần mềm kế toán

Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả;

Đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả;

Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

Thời hạn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là 10 – 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền

» Thủ tục Đăng ký Bản quyền tác giả

Dịch vụ đăng ký bản quyền phần mềm kế toán:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan