Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

SBLAW giới thiệu thủ tục  đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ 
SBLAW giới thiệu thủ tục  đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ 

Trước tiên, SBLAW xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý Công ty đối với dịch vụ Sở hữu trí tuệ của Chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Liên quan đến các yêu cầu của Quý Công ty, chúng tôi trân trọng gửi đến Quý Công ty bản đề xuất dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ như dưới đây để Quý Công ty tiện tham khảo và xem xét:

Thủ tục và chi phí đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tại Mỹ

 1. Thông tin nhãn hiệu

Qua trao đổi Chúng tôi được biết Quý Công ty đang có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu dưới đây ra thị trường quốc tế:

1.1  Chi phí đăng ký nhãn hiệu

 Nhãn hiệu  Danh mục sản phẩm  Chủ sở hữu  Quốc gia
Vui lòng cung cấp  Thực phẩm chức năng; Dược phẩm Vui lòng cung cấp  Mỹ

Theo qui định, Đơn nhãn hiệu phải đăng ký kèm theo danh  mục sản phẩm/dịch vụ được phân nhóm theo Bảng phân loại Ni-Xơ phiên bản 11. Phí đăng ký nhãn hiệu sẽ được tính dựa trên số nhóm và số sản phẩm/dịch vụ trong mỗi nhóm được chỉ định trong Đơn.

Theo đó, chúng tôi xin được báo giá chi phí tra cứu và đăng ký cho 01 nhãn hiệu có 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ trong trường hợp đơn suôn sẻ, sẽ được tính cụ thể như sau:

Phí tra cứu 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm tại Mỹ

Quốc gia  Phí nhà nước

 (USD)

 Phí dịch vụ

 (USD)

Mỹ 200.00  80.00
Phí ngân hàng  30.00
Cộng (USD)  310.00
 Tỷ giá USD (ngày 18/06/2020)  23.290
Tổng (phần in đậm)  7.219.900
5%VAT  360.995
Tổng (VND)

Bằng chữ

 

 7.580.895

Bảy triệu năm trăm tám mươi nghìn tám trăm chín mươi lăm đồng

1.2. Phí đăng ký nhãn hiệu

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu gồm 01 nhóm tại Mỹ

Quốc gia

 Phí nhà nước

 (USD)

 Phí dịch vụ

 (USD)

Mỹ 750.00 250.00
Phí ngân hàng  30.00
Phí chuyển tài liệu  40.00
Cộng (USD)  1,070.00
Tỷ giá USD (ngày 18/06/2020)  23.290
Tổng (phần in đậm)  24.920.300
5%VAT  1.246.015
Tổng (VND)

Bằng chữ

 26.166.315

Hai mươi sáu triệu một trăm sáu mươi sáu nghìn ba trăm mười lăm đồng

Lưu ý:

Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước, phí ngân hàng, phí dịch vụ và 5%VAT; không bao gồm (1) các loại phí phát sinh nếu đơn có thiếu sót hoặc đơn bị phản đối hoặc đơn bị từ chối về mặt nội dung (do trùng/tương tự với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký trước…..), cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ và (2) phí thúc đẩy xét nghiệm nhanh (nếu có). Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

Khoản phí trên chưa bao gồm phí nộp bằng chứng và tuyên bố sử dụng nhãn hiệu tại Mỹ. Trong trường hợp Quý Công ty không thể cung cấp bằng chứng sử dụng nhãn hiệu lần đầu tiên tại Mỹ và bất cứ nơi nào khác tại thời điểm nộp đơn, chi phí để nộp bổ sung bằng chứng sử dụng nhãn hiệu tại Mỹ là 400.00 USD cho một nhãn hiệu cho nhóm đầu tiên và 300.00 USD cho mỗi nhóm tiếp theo.

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ
 1. Tổng chi phí thực hiện

 Công việc  Chi phí (đã bao gồm 5% VAT)
Tra cứu nhãn hiệu tại Mỹ  7.580.895
Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ  26.166.315

 

 1. Thời gian thực hiện công việc

Hình thức đăng ký Tra cứu (ngày làm việc)   (tháng)
Đăng ký trực tiếp tại Mỹ 5 - 10 10 – 16 tháng
 1. Tài liệu cần thiết:

 • Tài liệu chung:
 • Mẫu nhãn hiệu (Vui lòng cung cấp)
 • Danh mục sản phẩm mang nhãn hiệu (Vui lòng cung cấp)
 • Tên chủ sở hữu nhãn hiệu (đã cung cấp)
 • Giấy ủy quyền (theo mẫu SBLaw cung cấp)
 • Tài liệu riêng:
 • Tuyên bố sử dụng nhãn hiệu
 • Bằng chứng về việc sử dụng nhãn hiệu

Lưu ý khi đăng ký thương hiệu sang nước Mỹ

SBLAW lưu ý khi đăng ký thương hiệu sang nước Mỹ. Trong trường hợp doanh nghiệp muốn đăng ký và bảo hộ thương hiệu tại thị trường Mỹ, doanh nghiệp cần lưu ý vấn đề sau:

Nộp đơn

Theo qui định của Mỹ, nhãn hiệu đang được sử dụng hoặc dự định được sử dụng tại Mỹ đều có thể đăng ký với Cơ quan nhãn hiệu và Sáng chế Hoa Kỳ (USPTO).

Nếu nhãn hiệu đã và đang được sử dụng tại Mỹ rồi thì Người Nộp Đơn phải cung cấp bằng chứng về việc sử dụng nhãn hiệu này (ngày sử dụng đầu tiên, tài liệu liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu).

Nếu nhãn hiệu chưa được sử dụng thì khi sau khi được chấp nhận bảo hộ, Người Nộp Đơn phải nộp Tuyên bố sử dụng nhãn hiệu và sử dụng nhãn hiệu tại Mỹ trong thời gian qui định. Trước khi đăng ký, người nộp đơn có thể tiến hành thủ tục tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ. Kết quả tra cứu sẽ giúp người nộp đơn tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc bảo hộ thương hiệu, có thể thay đổi nội dung đăng ký ngay khi có kết quả tra cứu. Một đơn đăng ký nhãn hiệu được trải qua các giai đoạn thẩm định sau

(1) Thẩm định hình thức Đơn,

(2) Thẩm định nội dung Đơn,

(3) Công bố Đơn

(4) Cấp bằng.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ có hiệu lực trong vòng 10 năm, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp.

Thời gian tra cứu và đăng ký

 • Thời gian tra cứu nhãn hiệu tại Mỹ là từ 05-07 ngày làm việc.
 • Thời gian đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ là khoảng 21-28 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Tài liệu nộp đơn

Việc nộp đơn được thực hiện dựa trên tài liệu sau:

 • Ủy quyền do Quý Khách hàng ký tên và đóng dấu
 • Bản tuyên bố sử dụng nhãn hiệu tại Mỹ. Mẫu tài liệu này sẽ được gửi tới Quý Khách hàng khi baohothuonghieu.com tư vấn.
 • Mẫu nhãn hiệu
 • Sản phẩm và dịch vụ doanh nghiệp mong muốn đăng ký.
Đăng ký sáng chế tại Mỹ
Đăng ký nhẫn hiệu và sáng chế tại Mỹ

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ của SBLAW

Trên đây là thư tư vấn sơ bộ của chúng tôi cho việc đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ. Nếu được lựa chọn là đại diện pháp lý, thay mặt Quý Công ty tiến hành công việc đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định, công việc của chúng tôi sẽ bao gồm.

 • Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định trước khi nộp đơn.
 • Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài để Quý Công ty ký.
 • Hỗ trợ Quý Công ty thực hiện các thủ tục công chứng/hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nộp đơn theo qui định của từng quốc gia (nếu có).
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký tại các quốc gia nộp đơn trực tiếp.
 • Theo dõi các Đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho Quý Công ty về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn theo qui định của từng quốc gia đăng ký)
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của các cơ quan đăng ký (nếu có) trong quá trình theo đuổi đơn.
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại các nước và bàn giao cho Quý Công ty.
 • Tư vấn việc sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký tại các nước đã đăng ký.
 • Cập nhật ngày hiệu lực của các GCN đăng ký nhãn hiệu vào hệ thống dữ liệu của SB LAW và sẽ nhắc nhở Quý Công ty gia hạn GCN đúng thời hạn.
Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ của SBLAW
Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ của SBLAW

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký nhãn hiệu quốc tế cho nhiều tập đoàn lớn của Việt Nam trong nhiều năm, SBLAW có đầy đủ khả năng để tư vấn cho Quý Công ty giải pháp tối ưu nhất để vượt qua phản đối của bên thứ ba, thiếu sót/từ chối của cơ quan đăng ký tại các quốc gia (nếu có) đảm bảo nhãn hiệu của Quý Công ty có kết quả tốt nhất tại các quốc gia đã lựa chọn. Thực tế cho thấy nhãn hiệu của nhiều công ty sau khi được chúng tôi tư vấn đã vượt qua từ chối và được cấp bằng tại nhiều nước.

Tham khảo thêm >> Đăng ký thương hiệu quốc tế

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
 • Điện thoại - Chat Zalo
 • Email address
Tin tức liên quan