Dịch vụ đăng ký Sở hữu trí tuệ

Đăng ký sở hữu trí tuệ được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người.

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ SB LAW đảm bảo uy tín cao trên thị trường. Vui lòng liên hệ 0904340664 để tìm hiểu thêm về dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

Vấn đề đăng ký sở hữu trí tuệ ngày càng được nhiều doanh nghiệp, cơ quan tổ chức chú trọng trong đời sống ngày nay.

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ tại SBLAW

Quyền sở hữu trí tuệ là các quyền đối với những sản phẩm sáng tạo nói trên.

Để được xác lập quyền thì việc đăng ký sở hữu là cần thiết.

Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ:

+ Có thể đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý

+ Bảo hộ tại Việt Nam, nước ngoài;

Đăng ký Bản quyền tác giả và quyền liên quan.

Xác lập quyền tác giả và quyền liên quan tại Cục Bản Quyền tác giả Việt Nam và sở hữu trí tuệ trên thế giới.

Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

Lựa chọn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài;

Đăng ký Sáng chế

Lựa chọn đăng ký Sáng chế tại Việt Nam và nước ngoài;

 • Đăng ký sáng chế
 • Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
 • Đăng ký giống cây trồng
Sơ đồ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ
Sơ đồ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ

Đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ

Đối tượng của dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ là các tài sản phi vật chất nhưng có giá trị kinh tế, tinh thần to lớn góp phần quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nền văn minh, khoa học, công nghệ của nhân loại.

Tất cả các đối tượng sở hữu trên là một phần tài sản trí tuệ mang tính độc lập tương đối trong tài sản trí tuệ, mà mục đích bảo hộ là khác nhau giới hạn và phạm vi bảo hộ.

Khi đăng ký bảo hộ cho đối tượng nào thì chỉ được bảo hộ cho đối tượng đó.

Các cơ quan thực hiện thủ tục và dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ

Hiện tại, theo quy định của Luật Sở Hữu Trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành, hệ thống cơ quan tiến hành thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ tại Việt Nam gồm các cơ quan như sau:

Cục Sở Hữu Trí Tuệ thuộc Bộ Khoa Học Công nghệ. Đây là cơ quan đăng ký Sở hữu trí tuệ tiếp nhận đăng ký nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp.

Cục bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch, tiếp nhận đơn đăng ký các tác phẩm bản quyền như tác phẩm viết, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, đơn đăng ký các tác phẩm thuộc quyền liên quan như các bản ghi âm, ghi hình, quyền phát sóng.

Cục trồng trọt thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận hồ sơ đăng ký đối với đối tượng là giống cây trồng mới.

Bảo hộ sở hữu trí tuệ
Bảo hộ sở hữu trí tuệ

Thủ tục dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ

Quy trình thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ cơ bản gồm 4 bước sau đây

Bước 1: Lựa chọn đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ

Lựa chọn đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ:

 • Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; tên thương mại
 • Đăng ký bản quyền tác giả, tác phẩm
 • Đăng ký bảo hộ Sáng chế/giải pháp hữu ích
 • Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.
 • Bảo hộ chỉ dẫn địa lý
 • Đăng ký bảo hộ thiết kế, mạch tích hợp…

Bước 2: Xác định cơ quan đăng ký sở hữu trí tuệ

Cơ quan đăng ký sẽ được xác định như sau:

 • Quá trình đăng ký Sở hữu công nghiệp sẽ được thực hiện bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục hành chính để cấp giấy chứng nhận đăng ký cho cá nhân và tổ chức, bao gồm cả trong và ngoài nước.
 • Đối với việc đăng ký Bản quyền tác giả và các quyền liên quan, trách nhiệm này sẽ thuộc về cục Bản quyền tác giả Việt Nam, thực hiện các thủ tục hành chính tương tự như đã nêu ở trên.
 • Quy trình đăng ký Quyền liên quan đến giống cây trồng sẽ được thực hiện bởi Cục trồng trọt, tiến hành các thủ tục hành chính theo quy định đã được nêu trên.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký đối tượng sở hữu trí tuệ

Hồ sơ đăng ký sẽ thay đổi tùy theo từng loại hình đăng ký. Khách hàng có thể tham khảo hồ sơ đăng ký chi tiết được công ty chúng tôi biên soạn trên trang web của chúng tôi. Để tiện lợi, khách hàng có thể vào mục tìm kiếm trên trang web và nhập từ khóa "hồ sơ đăng ký" để tham khảo thông tin.

Bước 4: Nộp hồ sơ và theo dõi hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ

Khi đã hoàn tất việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký, khách hàng sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại một trong những cơ quan đã được nêu ở trên để hồ sơ được thẩm định và theo dõi cho đến khi nhận được kết quả cuối cùng về việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm.

Video giới thiệu về luật sư Nguyễn Thanh Hà chủ tịch công ty Luật SBLaw. Trong video luật sư Nguyễn Thanh Hà chia sẻ về kinh nghiệm hành nghề luật sư và quản trị công ty luật tại Việt Nam, cách thức chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư nước ngoài và sở hữu trí tuệ.

Phí đăng ký sở hữu trí tuệ là bao nhiêu?

Chi phí đăng ký sở hữu trí tuệ bao gồm hai loại phí chính:

(i) Lệ phí đăng ký sở hữu trí tuệ:

Lệ phí này sẽ phụ thuộc vào loại đối tượng đăng ký cụ thể, được quy định bởi luật pháp về sở hữu trí tuệ. Ví dụ, lệ phí đăng ký nhãn hiệu hàng hóa được tính dựa trên số lượng nhãn hiệu và sản phẩm trong mỗi nhóm, như là 1.350.000 VND cho một nhãn hiệu/01 nhóm/tối đa 6 sản phẩm. Tương tự, lệ phí đăng ký bản quyền tác giả cho chương trình máy tính là 600.000 VND.

(ii) Phí dịch vụ đăng ký:

Phí này chỉ phát sinh khi chủ đơn đăng ký không tự nộp hồ sơ mà ủy quyền cho một tổ chức đại diện thực hiện thủ tục đăng ký. Bên cạnh lệ phí cần nộp, chủ đơn còn phải chi trả phí dịch vụ cho công ty đại diện. Cách tính phí này sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng công ty dịch vụ và phụ thuộc vào phạm vi công việc được thực hiện.

GIỚI THIỆU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ SBLAW

Đội ngũ luật sư SBLAW
Đội ngũ luật sư SBLAW

Giải thưởng của SBLAW
Giải thưởng của SBLAW

Giải thưởng của SBLAW
Giải thưởng của SBLAW

Giải thưởng của SBLAW
Giải thưởng của SBLAW

Giải thưởng của SBLAW
Giải thưởng của SBLAW

Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ tại SBLAW

 • Tư vấn khả năng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ.
 • Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến đối tượng sở hữu trí tuệ
 • Tra cứu đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ.
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
 • Đại diện theo ủy quyền cho quý khách để nộp hồ sơ dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ
 • Theo dõi quá trình nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ
 • Gia hạn giấy chứng nhận đã đăng ký.
Đội ngũ luật sư SBLAW
Đội ngũ luật sư tư vấn đăng ký sở hữu trí tuệ tại SBLAW

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ uy tín và chuyên nghiệp tại SBLAW

 • Đại diện Sở hữu trí tuệ
 • Điện thoại/ Zalo: 0904340664
 • Email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cụ thể nào. Các quy định pháp luật được trích dẫn trong nội dung bài viết có hiệu lực tại thời điểm đăng, nhưng có thể đã thay đổi vào thời điểm đọc của bạn. Do đó, chúng tôi khuyến nghị luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Mọi vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến địa chỉ baohothuonghieu@sblaw.com.vn.

SBLAW là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và chuyên nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến sở hữu trí tuệ. Hãy tham khảo về các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Việt Nam của chúng tôi qua địa chỉ email baohothuonghieu@sblaw.com.vn.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
 • Điện thoại - Chat Zalo
 • Email address
Tin tức liên quan

Bảo vệ 'con anh, con chúng ta'

 Một sản phẩm sáng tạo, thiết kế từ lúc được tượng hình cho tới khi chào đời không phải lúc nào cũng là sản phẩm