Giải pháp hữu ích là gì? Thủ tục đăng ký giải pháp hữu ích

[Baohothuonghieu.com] - Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là một chứng nhận bảo hộ dành cho các sản phẩm hoặc giải pháp mang tính sáng tạo. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn thắc mắc về định nghĩa và thủ tục đăng ký bằng độc quyền giải pháp hữu ích, cũng như sự khác biệt giữa giải pháp hữu ích và sáng chế. Chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc thủ tục đăng ký giải pháp hữu ích qua bài viết dưới đây.

Giải pháp hữu ích là gì?

Giải pháp hữu ích là một cải tiến kỹ thuật tiên tiến so với trình độ kỹ thuật hiện tại trên toàn cầu và được áp dụng trong nhiều lĩnh vực kinh tế và xã hội. Nó bao gồm cả những giải pháp sáng tạo và các phương pháp thực hiện mang tính ứng dụng cao, đồng thời tạo ra giá trị thực sự cho người sử dụng hoặc thị trường.

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích đóng vai trò như một văn bằng bảo hộ, bảo vệ những sản phẩm hoặc giải pháp có tính mới khỏi việc sao chép hay sử dụng trái phép. Để đăng ký bằng độc quyền giải pháp hữu ích, quy trình đăng ký và các điều kiện cụ thể cần được thực hiện. Sự khác biệt giữa bằng độc quyền giải pháp hữu ích và bằng độc quyền sáng chế thường là nguồn gốc và phạm vi bảo hộ của chúng.

SBLAW sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bằng độc quyền giải pháp hữu ích thông qua bài viết này, đồng thời trình bày thủ tục cụ thể để đăng ký và phân biệt sự khác nhau giữa bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Giải pháp hữu ích là gì
Giải pháp hữu ích là gì?

Tiêu chuẩn bảo hộ Giải pháp hữu ích:

Để có thể tiến hành đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích tại Việt Nam thì đối tượng đăng ký cần đáp ứng đủ hai tiêu chuẩn sau:

 • Có tính mới
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ giải pháp hữu ích: 10 năm tính từ ngày nộp đơn, gia hạn theo từng năm.

Quyền đăng ký giải pháp hữu ích

Ai được ủy quyền để đăng ký độc quyền giải pháp hữu ích theo quy định của Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam? Theo quy định của Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam, có bốn đối tượng được ủy quyền đăng ký độc quyền giải pháp hữu ích, bao gồm:

 1. Tác giả trực tiếp tạo ra giải pháp hữu ích bằng công sức và chi phí của mình.
 2. Các tổ chức và cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả thông qua các hình thức như giao việc, thuê việc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong trường hợp nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện, vật chất và kỹ thuật, quyền đăng ký sẽ thuộc về tổ chức hoặc cơ quan nhà nước được giao quyền thực hiện nhiệm vụ này, và họ sẽ đại diện để thực hiện đăng ký.
 3. Cá nhân hoặc tổ chức được tác giả của giải pháp hữu ích ủy quyền đăng ký thông qua hợp đồng văn bản hoặc văn bằng thừa kế theo quy định của pháp luật.
 4. Cá nhân hoặc tổ chức cùng nhau tạo ra hoặc phát minh giải pháp hữu ích.
Quyền đăng ký giải pháp hữu ích
Quyền đăng ký giải pháp hữu ích

Tham khảo thêm >> Dịch vụ Đăng ký sáng chế

Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký giải pháp hữu ích

- Giấy uỷ quyền (soạn theo mẫu của S&B Law)

- Tên và địa chỉ của:

+ Người nộp đơn

+ Tác giả giải pháp hữu ích

- Tên giải pháp hữu ích và phân loại giải pháp hữu ích (S&B LAW sẽ giúp khách hàng thực hiện công việc này)

- Bản mô tả giải pháp hữu ích;

- Bản tóm tắt giải pháp hữu ích;

- Yêu cầu bảo hộ và bản vẽ (nếu có): Viết theo sự hướng dẫn của S&B LAW để đáp ứng đúng yêu cầu của Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

Sau khi nhận được các tài liệu trên, S&B Law sẽ soạn thảo, nộp đơn và các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký giải pháp hữu ích tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

Thủ tục đăng ký giải pháp hữu ích

Thủ tục đăng ký giải pháp hữu ích bao gồm 5 bước sau đây:

Bước 1: Đăng ký bằng sáng chế

Quý vị có thể nộp hồ sơ đăng ký bằng sáng chế theo một trong ba cách sau đây:

 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Cục Sở Hữu Trí Tuệ tại Hà Nội hoặc hai văn phòng đại diện của Cục tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.
 2. Nộp hồ sơ trực tuyến qua trang web của Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.
 3. Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu điện của VNPost, Viettel Post,...
Giải pháp hữu ích là gì
Giải pháp hữu ích là gì? Thủ tục đăng ký giải pháp hữu ích

Bước 2: Xử lý hồ sơ đăng ký

Thời gian xử lý đơn đăng ký bằng sáng chế là 1 tháng từ ngày Cục Sở Hữu Trí Tuệ tiếp nhận đơn.

 • Nếu hợp lệ, Cục sẽ thông báo chấp thuận đơn đăng ký.
 • Nếu không hợp lệ, Cục sẽ thông báo từ chối đơn đăng ký và cung cấp lý do, đồng thời yêu cầu chỉnh sửa đơn. Thời gian sửa đơn là hai tháng; nếu không sửa đúng, Cục sẽ từ chối đơn đăng ký.

Bước 3: Công bố đơn

Sau thông báo đăng ký đơn hợp lệ, Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp. Thời gian công bố là hai tháng từ ngày đơn đăng ký được chấp thuận.

Bước 4: Thẩm định nội dung đã đăng ký

Đơn đăng ký sáng chế sẽ được thẩm định trong 36 tháng từ ngày yêu cầu thẩm định nội dung hoặc ngày công bố đơn đăng ký.

Bước 5: Cấp bằng

Sau khi thẩm định xong nội dung, Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ cấp bằng sáng chế.

 • Trường hợp 1: Bằng sáng chế đáp ứng đủ yêu cầu và chi phí đã được nộp đầy đủ, Cục sẽ cấp bằng bảo hộ sáng chế.
 • Trường hợp 2: Đối với sáng chế không đủ điều kiện, Cục có thể từ chối cấp bằng sáng chế.
Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp - Baohothuonghieu
Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thời gian đăng ký giải pháp hữu ích

Đơn xin đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích sẽ trải qua 2 giai đoạn thẩm định như sau:

Thực hiện công việc Thời gian Nội dung thẩm định
Thẩm định hình thức 01-03 tháng kể từ ngày nộp đơn

 

Thẩm định tính hợp lệ của đơn đăng ký giải pháp hữu ích và các tài liệu kèm theo. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ
Công bố đơn 18-19 tháng kể từ ngày có chấp nhận đơn hợp lệ (Nếu không có yêu cầu công bố sớm) Công bố thông tin về giải pháp hữu ích trên Công báo Sở hữu công nghiệp (bản giấy và bản điện tử)
Thẩm định nội dung 12 tháng kể từ ngày công bố hoặc từ ngày có yêu cầu. Thẩm định khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ giải pháp hữu ích.

Lệ phí đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Để đăng ký sáng chế hoặc giải pháp hữu ích, quy định về các khoản phí và lệ phí được thực hiện theo Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính và bao gồm các chi tiết sau:

Lệ phí nộp đơn (áp dụng cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ):

 • Tài liệu giấy: 180.000 đồng
 • Tài liệu điện tử (toàn bộ nội dung): 150.000 đồng
 • Nếu mô tả sáng chế nhiều hơn 5 trang: Cần nộp thêm 12.000 đồng/trang từ trang thứ 6
 • Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng
 • Nếu có hình vẽ, hình vẽ thứ hai trở đi cần nộp thêm 60.000 đồng/hình

Lệ phí thẩm định nội dung (khi có yêu cầu):

 • Phí tra cứu: 120.000 đồng/điểm độc lập
 • Lệ phí thẩm định: 420.000 đồng/đối tượng

Phí/Lệ phí khi cấp Văn bằng bảo hộ:

 • Phí/ lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng/điểm độc lập
 • Từ điểm thứ hai: thêm 100.000 đồng/điểm độc lập
 • Lệ phí công bố bằng độc quyền: 120.000 đồng
 • Nếu có hình vẽ, hình vẽ thứ hai trở đi cần nộp thêm 60.000 đồng/hình

Lệ phí duy trì bằng: Không quy định.

Những chi phí và lệ phí này là các yếu tố quan trọng trong quá trình đăng ký và bảo vệ sáng chế hoặc giải pháp hữu ích.

Thủ tục đăng ký đăng ký giải pháp hữu ích
Thủ tục đăng ký đăng ký giải pháp hữu ích

Dịch vụ đăng ký giải pháp hữu ích của SBLAW

SBLAW tự hào là một trong những tổ chức chuyên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ pháp lý uy tín, sở hữu đội ngũ chuyên viên tư vấn am hiểu rõ về các điều kiện pháp luật và luôn sẵn lòng hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những vấn đề pháp lý trong quá trình kinh doanh.

Dịch vụ Đăng ký Kiểu công nghiệp của SBLAW bao gồm một loạt các dịch vụ như:

 • Tra cứu thông tin về việc sử dụng và Đăng ký Bảo hộ Kiểu dáng Công nghiệp tại Việt Nam và trên toàn thế giới.
 • Tư vấn và đánh giá khả năng sử dụng, Đăng ký Bảo hộ Kiểu dáng Công nghiệp.
 • Hoàn thiện hồ sơ xin cấp Văn bằng Bảo hộ Kiểu dáng.
 • Nghiên cứu và đánh giá vi phạm quyền Kiểu dáng Công nghiệp.
 • Thực thi quyền Kiểu dáng Công nghiệp bằng các hoạt động như điều tra, giám sát, thương lượng, hòa giải và khởi kiện.
 • Đàm phán, soạn thảo, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu Kiểu dáng Công nghiệp.

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ Đăng ký Kiểu dáng Công nghiệp trọn gói, đảm bảo uy tín và chuyên nghiệp nhất. Quý khách hàng có nhu cầu về dịch vụ vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua HOTLINE 0904 340 664.

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp - Baohothuonghieu
Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại SBLAW

Đội ngũ luật sư chất lượng của chúng tôi, với kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng, sẽ cung cấp thông tin cần thiết, hướng dẫn chính xác và đưa ra giải pháp tối ưu nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ, bằng sáng chế, cũng như bảo vệ quyền lợi từ việc sở hữu bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0904340664 để nhận được tư vấn và hỗ trợ chi tiết về quy trình cũng như lợi ích thu được từ việc sở hữu bằng độc quyền pháp độc quyền giải pháp hữu ích!

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cụ thể nào. Các quy định pháp luật được trích dẫn trong nội dung bài viết có hiệu lực tại thời điểm đăng, nhưng có thể đã thay đổi vào thời điểm đọc của bạn. Do đó, chúng tôi khuyến nghị luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Mọi vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến địa chỉ baohothuonghieu@sblaw.com.vn.

SBLAW là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và chuyên nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến sở hữu trí tuệ. Hãy tham khảo về các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Việt Nam của chúng tôi qua địa chỉ email baohothuonghieu@sblaw.com.vn.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
 • Điện thoại - Chat Zalo
 • Email address
Tin tức liên quan
Đăng ký sáng chế tại Đức.jpg

Đăng ký sáng chế tại Đức

[Baohothuonghieu.com] Việc đăng ký sáng chế tại Đức là một quá trình quan trọng để bảo vệ và khẳng định quyền lợi trí tuệ của