Quản trị chiến lược phát triển Sở hữu trí tuệ

Sau khi quý vị đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ, chúng tôi cung cấp tiếp theo dịch vụ đánh giá khả năng và đưa ra giải pháp phát triển, duy trì thương hiệu trong nước và nước ngoài.

1. Đối với nhãn hiệu, thương hiệu:

Tra cứu, đánh giá khả năng đăng ký tại Việt Nam và nước ngoài (như các quốc gia Asean, Liên minh Châu Âu (EU), Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc và Cộng Hoà Liên Bang Nga);

 • Tư vấn về thủ tục pháp lý và làm đại diện trong việc nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam và ở nước ngoài;
 • Gia hạn và duy trì hiệu lực nhãn hiệu tại Việt Nam và nước ngoài;
 • Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm và phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ các quyền đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ ở Việt Nam và ở nước ngoài;
 • Thẩm định và đánh giá hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã được cấp tại Việt Nam và nước ngoài;
 • Cử luật sư tham gia đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng) hoặc quyền sở hữu, nhượng quyền thương mại (franchise) các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam và ở nước ngoài;
 • Thiết kế, định giá thương hiệu và tư vấn xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu
Quản trị chiến lược phát triển Sở hữu trí tuệ
Quản trị chiến lược phát triển Sở hữu trí tuệ

2. Đối với bản quyền tác giả và quyền liên quan

 • Tư vấn về vấn đề xác định tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan.
 • Tư vấn về căn cứ phát sinh, xác lập quyền tác giả và quyền liên quan tại Cục Bản Quyền tác giả Việt Nam và các cơ quan sở hữu trí tuệ trên thế giới.
 • Tư vấn về phạm vi bảo hộ của quyền tác giả.
 • Đại diện cho khách hàng tiến hành xác lập các đối tượng của quyền tác giả như quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, tác phẩm kịch bản chương trình truyền hình, biểu diễn, phần mềm máy tính.
 • Đại diện cho khách hàng tiến hành xác lập các đối tượng của quyền liên quan như quyền đối với người biểu diễn, quyền đối với nhạc công, quyền đối với các tác phẩm ghi âm và ghi hình.
 • Đại diện cho các tổ chức phát sóng, các tổ chức ghi âm, ghi hình và các ca sĩ tham gia đàm phán, trao đổi và xuất nhập khẩu bản quyền và quyền liên quan.

3. Đối với kiểu dáng công nghiệp

 • Tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ tại Việt Nam và nước ngoài (như các quốc gia Asean, Liên minh Châu Âu (EU), Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc và Cộng Hoà Liên Bang Nga);
 • Tư vấn về thủ tục pháp lý và làm đại diện trong việc nộp đơn xin bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam và ở nước ngoài;
 • Gia hạn và duy trì hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài;
 • Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm và phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ các quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ ở Việt Nam và ở nước ngoài;
 • Thẩm định và đánh giá hiệu lực của Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp đã được cấp tại Việt Nam và nước ngoài;
 • Cử luật sư tham gia đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng) hoặc quyền sở hữu các kiểu dáng công nghiệp đã được bảo hộ tại Việt Nam và ở nước ngoài;

4. Đối với Sáng chế

 • Tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ tại Việt Nam và nước ngoài (như các quốc gia Asean, Liên minh Châu Âu (EU), Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc và Cộng Hoà Liên Bang Nga);
 • Tư vấn về thủ tục pháp lý và làm đại diện trong việc nộp đơn xin cấp Bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam và nước ngoài;
 • Gia hạn và duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Việt Nam và nước ngoài;
 • Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm và phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ các quyền đối với sáng chế đang được bảo hộ ở Việt Nam và ở nước ngoài;
 • Thẩm định và đánh giá hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế đã được cấp tại Việt Nam và nước ngoài;
 • Cử luật sư tham gia đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng) hoặc quyền sở hữu, chuyển giao công nghệ sáng chế đã được bảo hộ tại Việt Nam và ở nước ngoài.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ

 • Đại diện Sở hữu trí tuệ
 • Điện thoại/ Zalo: 0904340664
 • Email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
 • Điện thoại - Chat Zalo
 • Email address
Tin tức liên quan