Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO)

Công ước thành lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (Công ước Stockholm)

Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp

Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT)

Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về patent

Hiệp ước Washington về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp

Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Hiệp ước Luật nhãn hiệu hàng hóa

Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học nghệ thuật

Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng

Thỏa ước La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp

Hiệp định Lisbon về Bảo hộ tên gọi xuất xứ và Đăng ký quốc tế tên gọi xuất xứ

Thỏa ước Nicevề phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu

Thỏa ước Vienna về phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu

Thỏa ước Locarno về phân loại quốc tế cho kiểu dáng công nghiệp

Thỏa ước Strasbourg về phân loại sáng chế quốc tế

Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới

Nguồn noip.gov.vn

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan