Tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế quốc tế

Câu hỏi: Tôi tên là Long. Hiện tại tôi muốn đăng ký bảo hộ sáng chế vào pha Việt Nam của 01 đơn đăng ký PCT. Luật sư cho tôi hỏi tôi cần cung cấp những tài liệu gì và chi phí đăng ký ra sao?

Đăng ký sáng chế quốc tế
Đăng ký sáng chế quốc tế

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký

–  Giấy ủy quyền được ký bởi Chủ đơn, không cần công chứng hay hợp pháp hóa lãnh sự (Bản sao của Giấy ủy quyền có thể được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn nhưng bản gốc phải được nộp trong vòng 03 tháng kể từ ngày nộp đơn);

– Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn trong giai đoạn quốc gia (nếu có) trong vòng 34 tháng kể từ ngày hưởng quyền ưu tiên;

– Tên và địa chỉ của:

o   Chủ đơn;

o   Tác giả của sáng chế/giải pháp hữu ích;

– Bản mềm ở định dạng Word của bản mô tả, Yêu cầu bảo hộ tiếng Anh của đơn để dịch sang tiếng Việt được yêu cầu cung cấp qua email tại thời điểm lệnh nộp đơn.

2Thông tin đơn đăng ký sáng chế PCT:

 

Số đơn PCT:

 

 

(Vui lòng cung cấp)

 

 

Tên sáng chế/giải pháp hữu ích:

 

 

(Vui lòng cung cấp)

 

 

Chủ đơn:

 

 

(Vui lòng cung cấp)

 

 

Địa chỉ Chủ đơn:

 

 

(Vui lòng cung cấp)

 

 

Tác giả:

 

 

(Vui lòng cung cấp)

 

 

Tổng số trang bản mô tả:

 

 

 trang, bao gồm  hình vẽ.

 

 

Số điểm yêu cầu bảo hộ:

 

 

 điểm

 

 

Số điểm yêu cầu bảo hộ độc lập:

 

 

… điểm

 

 

Số từ bản mô tả tiếng Anh:

 

 

… từ

 

 

Hưởng quyền ưu tiên:

 

 

… đơn ưu tiên

 

 

Thời hạn 31 tháng nộp đơn vào pha Việt Nam:

 

 

 

Đăng ký sáng chế quốc tế
Đăng ký sáng chế quốc tế

 

3. Phí đăng ký

Các khoản phí dưới đây được tính dựa trên số lượng điểm yêu cầu bảo hộ độc lập, số trang bản mô tả sáng chế tiếng Việt (có bao gồm hình vẽ), yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của bản mô tả sáng chế. Chi tiết như sau:

 

Công việc

 

 

Phí Nhà nước

 

 (USD)

 

 

Phí đại diện

 

 (USD)

 

 

1.    Phí nộp đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích (với 01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập và không vượt quá 06 trang bản mô tả)

 

 

20,00

 

 

130,00

 

 

­     Phí bổ sung bắt đầu từ yêu cầu bảo hộ độc lập thứ 02 trở đi

 

 

11,00

 

 

40,00

 

 

­     Phí bổ sung cho mỗi trang bản mô tả tính từ trang thứ 07 trở đi

 

 

2,50

 

 

1,00

 

 

2.    Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (đối với mỗi đơn ưu tiên)

 

 

36,40

 

 

40,00

 

 

3.    Công bố đơn sáng chế/giải pháp hữu ích

 

 

7,53

 

 

40,00

 

 

4.    Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung

 

 

37,50

 

 

40,00

 

 

–     Phí bổ sung bắt đầu từ yêu cầu bảo hộ độc lập thứ 02 trở đi

 

 

37,50

 

 

20,00

 

 

5.    Yêu cầu thẩm định nội dung

 

 

83,79

 

 

45.00

 

 

­     Phí bổ sung bắt đầu từ yêu cầu bảo hộ độc lập thứ 02 trở đi

 

 

83,79

 

 

20,00

 

 

6.    Phí cấp bằng sáng chế/giải pháp hữu ích

 

(bao gồm phí Đăng bạ và Công bố)

 

 

22,00

 

 

70,00

 

 

­     Phí bổ sung bắt đầu từ yêu cầu bảo hộ độc lập thứ 02 trở đi

 

 

15,69

 

 

10,00

 

 

7.    Phí duy trì năm thứ nhất

 

 

35,04

 

 

50,00

 

 

–       Phí duy trì bổ sung bắt đầu từ yêu cầu bảo hộ độc lập thứ 02 trở đi

 

 

35,04

 

 

40,00

 

 

Tổng phụ

 

 

242.26

 

 

415.00

 

 

TỔNG (Số in đậm)

 

 

657.26 USD

 

 

Lưu ý: Chi phí trên bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ của SBLAW; không bao gồm thuế VAT 5%, phí ngân hàng ($20-40) và chi phí liên lạc ($ 30-40); không bao gồm chi phí để trả lời thiếu sót về mặt hình thức hoặc nội dung hoặc phải khiếu nại các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ, phí sửa đổi đơn, phí trả lời thông báo yêu cầu làm rõ về mặt kỹ thuật của Cục Sở hữu trí tuệ không do lỗi của SBLAW (nếu có). Khi có phí phát sinh, chúng tôi sẽ thông báo tới Quý Khách hàng trước khi thực hiện công việc.

 

 

 

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan