Tra cứu sáng chế Việt Nam

SBLAW tư vấn Tra cứu sáng chế của Việt Nam

Dữ liệu của hệ thống bao gồm các bằng sáng chế từ số 1-0000001 đến 1-0008878 và giải pháp hữu ích từ số 2-0000773 đến 2-0000821.

Tra cứu Sáng chế tại Cơ sở dữ liệu IPlib của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (IPVN)

Vietnam DigiPat – Thư viện số về Bằng Sáng chế của Việt Nam

» Dịch vụ tra cứu đăng ký sáng chế

Tra cứu sáng chế Việt Nam:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan