Tra cứu sáng chế Việt Nam

197

SBLAW tư vấn Tra cứu sáng chế của Việt Nam

Dữ liệu của hệ thống bao gồm các bằng sáng chế từ số 1-0000001 đến 1-0008878 và giải pháp hữu ích từ số 2-0000773 đến 2-0000821.

Tra cứu Sáng chế tại Cơ sở dữ liệu IPlib của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (IPVN)

Vietnam DigiPat – Thư viện số về Bằng Sáng chế của Việt Nam

» Dịch vụ tra cứu đăng ký sáng chế

Tra cứu sáng chế Việt Nam:

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn