Tạo lập, quản lý và phát nhãn hiệu chứng nhận Cao su Bình Phước

Tạo lập, quản lý và phát nhãn hiệu chứng nhận Cao su Bình Phước Việt Nam là quốc gia nằm trong vùng khi hậu nhiệt...

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận

SBLAW tư vấn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận. S&B Law là một công ty luật sở hữu trí tuệ, với nhiều luật sư có...

Nhãn hiệu nổi tiếng theo Công ước Paris

SBLAW tư vấn Nhãn hiệu nổi tiếng theo Công ước Paris. - Nhãn hiệu được mặc nhiên coi là nổi tiếng nếu luật quốc gia...

Quy định về nhãn hiệu theo Công ước Paris

SBLAW tư vấn quy định về nhãn hiệu theo Công ước Paris Theo quy định tại Điều 6 Công ước Paris thì Công ước Paris...

Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho Hiệp hội cao su Việt Nam

SBLAW đăng ký bảo hộ thành công nhãn hiệu chứng nhận cho Hiệp hội cao su Việt Nam. Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Cục...

Nhãn hiệu chứng nhận tăng sức cạnh tranh cho chè ô long

SBLAW tư vấn nhãn hiệu chứng nhận tăng sức cạnh tranh cho chè ô long. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc xây dựng...

Quy chế sử dụng nhãn hiệu gạo quốc gia

Nhãn hiệu chứng nhận quốc gia gạo Việt Nam nhằm quảng bá sản phẩm, giữ gìn uy tín, nâng cao năng lực cạnh tranh...

Công bố nhãn hiệu tôm giống Ninh Thuận

SBLAW giới thiệu nội dung bài báo Công bố nhãn hiệu tôm Giống Ninh Thuận, đây là nhãn hiệu liên quan tới nhãn hiệu...

Tôm, cá sông Đà được cấp đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận

Ngày 11/12, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã trao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho hai sản phẩm...

Thể chế pháp lý cho ghi nhãn made in Vietnam

SBLAW giới thiệu bài viết Thể chế pháp lý cho ghi nhãn "made in Vietnam" đăng trên báo điện tử Diễn đàn doanh nghiệp...

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận

SBLAW tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận. Theo quy định của Luật Sở Hữu Trí Tuệ, nhãn hiệu chứng nhận là...