Quản lý sử dụng mã số mã vạch nước ngoài

Tổ chức/ doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam muốn sử dụng Mã nước ngoài (bao gồm cả mã UCC của...

Có cần thiết có cả Mã số và mã vạch không?

 Có cần thiết phải có cả mã số và mã vạch không? Câu Hỏi: Thưa Luật sư. Luật sư cho tôi hỏi có cần thiết...

Đăng ký mã số mã vạch cho Hộ kinh doanh

Đăng ký mã số mã vạch cho Hộ kinh doanh. Đối với hộ kinh doanh thì thủ tục có đôi chút đơn giản hơn...

Ứng dụng của mã số mã vạch hàng hóa có lợi gì

Ứng dụng của mã số mã vạch hàng hóa có lợi gì? Mã vạch là sự thể hiện thông tin trong các dạng nhìn...

Phần mềm kiểm tra mã vạch trên điện thoại iPhone

Phần mềm kiểm tra mã vạch trên điện thoại iPhone. để các thông tin về sản phẩm hàng hóa bây giờ trở nên đơn...

Doanh nghiệp giải thể có phải ngừng sử dụng mã số mã vạch không?

Doanh nghiệp giải thể có phải ngừng sử dụng mã số mã vạch không?  giải thể có phải ngừng sử dụng mã số mã vạch...

Thủ tục ngừng sử dụng mã số mã vạch

Sau khi doanh nghiệp được cấp mã số mã vạch hàng hóa. Nếu có nhu cầu tạm ngừng sử dụng mã số mã...

Thủ tục đăng ký mã doanh nghiệp UPC

  Câu hỏi: Chào Luật sư. Công ty tôi đang hoạt động tại Việt Nam sản xuất một số mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ...

Xác nhận việc ủy quyền sử dụng MSMV trên sản phẩm liên doanh/ thuê gia công

Xác nhận việc ủy quyền sử dụng MSMV trên sản phẩm liên doanh/ thuê gia côngSBLAW giới thiệu thủ tục xin xác nhận việc...

Vai trò quan trọng của máy quét mã vạch trong bán hàng

Vai trò quan trọng của máy quét mã vạch trong bán hàng. Sau khi đã đang ký sử dụng mã số mã vạch thì...

Phí đăng ký mã số mã vạch

Bảng giá phí đăng ký mã số mã vạch. Trong hệ thống mã số EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một...

Tư vấn mã vạch để xuất khẩu

 SBLAW tư vấn cho khách hàng về mã vạch sản phẩm khi xuất khẩu hàng hóa. Bên mình có định hướng xuất khẩu hàng qua...

Luật xử phạt vi phạm Mã số mã vạch

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Theo...

Mẫu đơn đăng ký Mã số mã vạch

Mẫu đơn đăng ký Mã số mã vạch, tờ khai đăng ký mã số mã vạchTrang 1: Mẫu giấy đăng ký Mã số mã...

Lựa chọn cách in mã số mã vạch lên sản phẩm

Lựa chọn cách in mã số mã vạch lên sản phẩm. sau khi nộp đơn và được cấp đăng ký mã số mã vạch...