Bảo hộ Nhãn hiệu tập thể tại hà nội

Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn, SBLAW đã hỗ trợ các chủ đơn ở Hà Nội bảo hộ nhiều nhãn hiệu tập thể...

Tư vấn làm việc với UBND xã Hoàng Long về việc đăng ký nhãn hiệu tập thể

SBLAW làm việc và tư vấn cho UBND xã Hoàng Long về việc đăng ký nhãn hiệu tập thể Ngày 14 tháng 05 năm 2013,...

Trao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể cho 34 sản phẩm ở Hải Phòng

SBLAW thông tin về buổi lễ công bố và trao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể cho 34 sản phẩm đặc...

Từng bước vực dậy các làng nghề truyền thống

Nhãn hiệu tập thể được xem là hàng rào chắc chắn giúp chống lại nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, từ đó nó...