Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải có những tài liệu gì

Câu hỏi: Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải có những tài liệu gì? Trả lời:   Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp chỉ được...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp  như thế nào theo quy định của pháp luật Việt Nam? SBLAW giới thiệu tài liệu...