Bảo hộ thương hiệu trên 60 quốc gia (SB Law) đại diện sở hữu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 417/QĐ-SHTT Cục Sở Hữu Trí Tuệ | Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận Tổ chức tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan. sở hữu trí tuệ
Tin tức
Thương hiệu
Bản quyền tác giả
Kiểu dáng, Sáng chế
Bảo hộ quyền
Mua bán thương hiệu
Tính phí dịch vụ
Quang cáo
Hỗ trợ trực tuyến
Bảo hộ thương hiệu
Nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam
Mua bán thương hiệu
Nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam
Nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam

 Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có bài trả lời phỏng vấn phóng viên VTV4 về vấn đề nhượng quyền thương mại  tại Việt Nam.

Sau đây là nội dung bài phỏng vấn:

 

 

1. Hiện nay, có rất nhiều franchise mới vào Việt Nam (ví dụ như Burger King, Dunkin Donuts, Domino, vv). Ông có thể giới thiệu tóm tắt các bước để một franchisee (người được nhượng quyền thương hiệu) đi đàm phán với 1 franchiser (người nhượng quyền thương hiệu) để mang thương hiệu đó về VN?

 

Không có một quy trình chuẩn chung nào trong quá trình thương lượng nhượng quyền thương mại. Tuy nhiên, trước khi quyết định tham gia vào một hệ thống nhượng quyền thương mại, thì người nhận quyền cần thực hiện các công việc sau đây để đảm bảo sự thành công sau khi nhận nhượng quyền và vận hành trên thực tế:

 

-       Xác định khả năng của bản thân ở đây bao gồm khả năng về mặt tài chính, về nguồn nhân lực, kinh nghiệm thực tế của bản thân, kỹ năng quản lý, mục tiêu đạt được;

 

-       Xác định thương hiệu và tìm hiểm về hệ thống nhượng quyền: Cần phải chắc chắn rằng thương hiệu và hệ thống nhượng quyền được lựa chọn là phù hợp với mục tiêu, khả năng của bản thân.

 

-       Thực hiện việc thương lượng với hệ thống nhượng quyền. Thực tế đối với các hệ thống nhượng quyền thương mại đã được chuẩn hóa cao thì việc thương lượng để thay đổi nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại là rất khó vì việc kinh doanh theo mô hình nhượng quyền cần phải đảm bảo việc vận hành bình thường của toàn hệ thống với cùng một điều kiện cụ thể. Do đó, việc cố gắng thương lượng để thay đổi nội dung của hợp đồng nhượng quyền là một công việc tốn thời gian và chi phí. Việc thương lượng lúc này chỉ đảm bảo rằng bạn sẽ hiểu rõ hơn về hệ thống, nắm được các quy định của hệ thống nhượng quyền, các rủi ro trong khi thực hiện hợp đồng và có kế hoạch cụ thể để khắc phục được các hạn chế rủi ro này và tận dụng các lợi thế của một hệ thống nhượng quyền thương mại.

 

2. Quan hệ franchiser, franchisee đó phải tuân thủ luật về nhượng quyền như thế nào? Cụ thể trong bối cảnh ở VN là như thế nào?

 

Hoạt động franchise tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về nhượng quyền thương mại. Luật thương mại năm 2005 đã dành riêng một mục để quy định về nhượng quyền thương mại và Nghị đinh 35/2006/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại.

 

Theo quy định của pháp luật hiện hành về nhượng quyền thương mại, bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền sẽ phải tuân thủ một số các quy định sau đây:

 

-       Quy định về điều kiện để được thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại;

-       Quy định về quản lý hoạt động nhượng quyền thương mại (đăng ký hoạt động nhượng quyền, báo cáo hoạt động nhượng quyền thương mại hàng năm);

-       Quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động nhượng quyền thương mại.

 

Thông thường điều kiện về kinh doanh hoạt động nhượng quyền thương mại đối với bên nhượng quyền chủ yếu là thời gian hoạt động trên thực tế của hệ thống nhượng quyền, đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ngành nghề kinh doanh nhượng quyền được phép kinh doanh.

 

Đối với bên nhận nhượng quyền điều kiện để có thể nhận nhượng quyền là có đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với.

 

Trong quá trình hoạt động, hệ thống nhượng quyền phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện về đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, báo cáo hoạt động nhượng quyền thương mại hằng năm.

 

Đối với quyền và nghĩa vụ giữa các bên thì luật thương mại cho phép các bên được tự do thương lượng với nhau (với điều kiện các thỏa thuận không được trái các quy định của pháp luật việt nam)

 

3. Khi đi phỏng vấn các franchise, chúng tôi nhận thấy, các franchisee có vẻ dè dặt trong việc trả lời. Theo ông, lý do có phải nằm ở chỗ, họ phải tuân thủ các nguyên tắc và cam kết với bên franchiser ở nước ngoài về việc trả lời báo chí hay không? Điều này cho thấy các franchise ở Việt Nam, nếu muốn đưa các hãng ở nước ngoài vào, thì phải tuân thủ các nguyên tắc của phía nước ngoài. Ông có nhận định gì về điều này? Cam kết này ở môi trường kinh doanh ở VN được thực thi có gì trở ngại/khác với ở các nướci khác không?

 

Nếu một hợp đồng nhượng quyền được quy định chặt chẽ thì bên nhượng quyền luôn kiểm soát các hoạt động tiếp xúc với truyền thông của bên nhận nhượng quyền. Do đó, viêc dè dặt trong quá trình tiếp xúc với báo chí, các phương tiện truyền thông là điều dễ hiểu.

 

Quy định này là điều dễ hiểu và có thể chấp nhận được. Vì nhượng quyền thương mại là hoạt động kinh doanh theo mô hình chuẩn và theo một mạng lưới thống nhất. Do đó, bất cứ hành vi nào có thể đe dọa đến hoạt động bình thường của mạng lưới và sự ổn định của hệ thống đều cần phải được kiểm soát chặt chẽ. Việc tiếp xúc với các phương tiện truyền thông cũng được coi là một hoạt động có thể dẫn đến sự mất cân bằng và ổn định cho hệ thống khi có thể tạo ra sự cạnh tranh nội bộ giữa các cửa hàng/điểm bán hàng trong hệ thống với nhau thông qua các phương tiện truyền thông.

 

Thông thường, các bên nhận nhượng quyền chỉ được quyền tiếp xúc, phát biểu với báo chí sau khi đã có sự đồng ý bằng văn bản của bên nhượng quyền.

 

4. Luật về nhượng quyền ở VN đang như thế nào? Nó tác động đến nghĩa vụ và quyền lợi của franchisee và franchiser như thế nào? 

 

Hiện tại, hệ thống các văn bản pháp luật về nhượng quyền gồm có các văn bản sau đây:

 

- Luật thương mại (Mục 8, chương 6);

 

- Nghị định số 35/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thương mại về nhượng quyền thương mại;

 

- Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP.

 

- Thông tư số 09/2006/TT-BTM hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.

 

Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành chủ yếu điều chỉnh hoạt động nhượng quyền thương mại ở góc độ quản lý hoạt động này trên thực tế mà không can thiệp quá xâu vào quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Về nguyên tắc, quyền và nghĩa vụ giữa các bên là do các bên tự thỏa thuận miễn là các thỏa thuận này không trái với các quy định của pháp luật.

 

5. Ông có kiến nghị gì về những điểm cần thay đổi về luật hay không? Những gì còn chưa hợp lý? Những gì có thể sửa đổi để hợp lý hơn?

 

Về vấn đề này tôi cho rằng các văn bản hướng dẫn thi hành cần phải có hướng dẫn cụ thể hơn về hoạt động nhượng quyền thương mại, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến luật sở hữu trí tuệ.

Theo quy định của luật thương mại thì nhượng quyền thương mại là việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền.

Theo quy định nêu trên thì hoạt động nhượng quyền thương mại luôn gắn liền với một đối tượng quyền sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, …)

Tuy nhiên, hiện tại các quy đinh về nhượng quyền thương mại vẫn chưa có những hướng dẫn rõ ràng liên quan đến các đối tượng sở hữu trí tuệ.

Trong khi đó, theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thì phần lớn các đối tượng như nhãn hiệu, biểu tượng kinh doanh cần phải đăng ký bảo hộ thì mới có thể được chuyển quyền sử dụng hợp pháp tại Việt Nam.

Tôi cho rằng quy định về nhượng quyền thương mại cần phải quy định rõ điều kiện để thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại là nhãn hiệu, tên thương mại phải là đối tượng đã được bảo hộ tại Việt Nam theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ để đảm bảo bảo vệ tốt nhất quyền lợi của bên nhận quyền.

Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ   Liên hệ   Print   Favorites   Gui tin nay Gửi cho bạn bè   Đầu trang
Bài viết cùng mục - Nhượng quyền thương mại
» Nhũng lưu ý khi tiến hành franchise tại Việt Nam
» Thương hiệu nước ngoài nhượng quyền vào Việt Nam
» Bảo vệ thương hiệu thế nào khi tiến hành franhicse
» Sẽ định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không
» Nhượng quyền thương mại Việt Nam dưới áp lực phải thay đổi
» Phân biệt giữa nhượng quyền thương mại và đại lý
» SB law tư vấn nhượng quyền thương mại cho Kindermusik International
» Tư vấn về nhượng quyền kinh doanh từ nước ngoài vào Việt Nam
» Thay đổi đăng ký Nhượng quyền thương mại vào Việt Nam
» Chấp thuận đăng ký Nhượng quyền thương mại vào Việt Nam
Các tin khác - Tin tức
» Tranh chấp giữa tên miền và nhãn hiệu
» Sản xuất hàng giả thương hiệu, một Công ty may bị truy cứu trách nhiệm hình sự
» Nghị định riêng về “Made in Vietnam”
» Sở hữu trí tuệ và vấn đề quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi thực thi hiệp định thương mại EVFTA
» CÁC TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ THƯỜNG GẶP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
» SBLAW tuyển dụng chuyên viên nhãn hiệu và bản quyền
» Luật nhãn hiệu có đang bắt kịp Trí tuệ Nhân tạo?
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại EU và Mỹ
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và Nga
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ
Hình ảnh văn phòng
Video tư vấn bảo hộ quyền
Tin mới đăng
Bằng khen, Giải thưởng uy tín
Đối tác

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU SBLAW

Địa chỉ VP Hà Nội:

SBLAW, tầng 18, Center Buiding, Hapulico complex, Số 85, Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ VP TP. Hồ Chí Minh:

SBLAW, tầng 8, PDD Building, Số 162 đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Hotline: 0904340664 - Chat Zalo

Email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn 

Website: Baohothuonghieu.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Vui lòng dẫn Nguồn "Baohothuonghieu.com" khi phát hành thông tin từ website này

 

DMCA.com Protection Status
Đăng ký thương hiệu Đăng ký sáng chế Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng Bảo hộ thương hiệu Giải quyết tranh chấp Tư vấn luật doanh nghiệp
đăng ký logo Đăng ký kiểu dáng Đăng ký lưu hành dược phẩm Mua bán thương hiệu Tư vấn pháp luật Thành lập công ty
đăng ký logo độc quyền Mã số mã vạch Đăng ký thực phẩm chức năng Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Tư vấn hợp đồng Tư vấn đầu tư
Đăng ký bản quyền Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu Xử lý vi phạm quyền Đăng ký Sở hữu trí tuệ Đăng ký kinh doanh
Đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ tên miền Mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ thương hiệu Tra cứu thương hiệu Tư vấn đầu tư nước ngoài
Đăng ký nhãn hiệu Quốc tế Dịch vụ tra cứu nhãn hiệu Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Nhượng quyền thương mại Cục sở hữu trí tuệ
Trademark registration  ...

 

Công ty SBLAW, Tư Vấn Luật,Thiết kế bởi:Digitalstar.vn
Hotline: 0904340664 (Mr.Hà) – Chat Zalo
baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Language:
Nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam
Mua bán thương hiệu
Nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam
Nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam

 Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có bài trả lời phỏng vấn phóng viên VTV4 về vấn đề nhượng quyền thương mại  tại Việt Nam.

Sau đây là nội dung bài phỏng vấn:

 

 

1. Hiện nay, có rất nhiều franchise mới vào Việt Nam (ví dụ như Burger King, Dunkin Donuts, Domino, vv). Ông có thể giới thiệu tóm tắt các bước để một franchisee (người được nhượng quyền thương hiệu) đi đàm phán với 1 franchiser (người nhượng quyền thương hiệu) để mang thương hiệu đó về VN?

 

Không có một quy trình chuẩn chung nào trong quá trình thương lượng nhượng quyền thương mại. Tuy nhiên, trước khi quyết định tham gia vào một hệ thống nhượng quyền thương mại, thì người nhận quyền cần thực hiện các công việc sau đây để đảm bảo sự thành công sau khi nhận nhượng quyền và vận hành trên thực tế:

 

-       Xác định khả năng của bản thân ở đây bao gồm khả năng về mặt tài chính, về nguồn nhân lực, kinh nghiệm thực tế của bản thân, kỹ năng quản lý, mục tiêu đạt được;

 

-       Xác định thương hiệu và tìm hiểm về hệ thống nhượng quyền: Cần phải chắc chắn rằng thương hiệu và hệ thống nhượng quyền được lựa chọn là phù hợp với mục tiêu, khả năng của bản thân.

 

-       Thực hiện việc thương lượng với hệ thống nhượng quyền. Thực tế đối với các hệ thống nhượng quyền thương mại đã được chuẩn hóa cao thì việc thương lượng để thay đổi nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại là rất khó vì việc kinh doanh theo mô hình nhượng quyền cần phải đảm bảo việc vận hành bình thường của toàn hệ thống với cùng một điều kiện cụ thể. Do đó, việc cố gắng thương lượng để thay đổi nội dung của hợp đồng nhượng quyền là một công việc tốn thời gian và chi phí. Việc thương lượng lúc này chỉ đảm bảo rằng bạn sẽ hiểu rõ hơn về hệ thống, nắm được các quy định của hệ thống nhượng quyền, các rủi ro trong khi thực hiện hợp đồng và có kế hoạch cụ thể để khắc phục được các hạn chế rủi ro này và tận dụng các lợi thế của một hệ thống nhượng quyền thương mại.

 

2. Quan hệ franchiser, franchisee đó phải tuân thủ luật về nhượng quyền như thế nào? Cụ thể trong bối cảnh ở VN là như thế nào?

 

Hoạt động franchise tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về nhượng quyền thương mại. Luật thương mại năm 2005 đã dành riêng một mục để quy định về nhượng quyền thương mại và Nghị đinh 35/2006/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại.

 

Theo quy định của pháp luật hiện hành về nhượng quyền thương mại, bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền sẽ phải tuân thủ một số các quy định sau đây:

 

-       Quy định về điều kiện để được thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại;

-       Quy định về quản lý hoạt động nhượng quyền thương mại (đăng ký hoạt động nhượng quyền, báo cáo hoạt động nhượng quyền thương mại hàng năm);

-       Quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động nhượng quyền thương mại.

 

Thông thường điều kiện về kinh doanh hoạt động nhượng quyền thương mại đối với bên nhượng quyền chủ yếu là thời gian hoạt động trên thực tế của hệ thống nhượng quyền, đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ngành nghề kinh doanh nhượng quyền được phép kinh doanh.

 

Đối với bên nhận nhượng quyền điều kiện để có thể nhận nhượng quyền là có đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với.

 

Trong quá trình hoạt động, hệ thống nhượng quyền phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện về đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, báo cáo hoạt động nhượng quyền thương mại hằng năm.

 

Đối với quyền và nghĩa vụ giữa các bên thì luật thương mại cho phép các bên được tự do thương lượng với nhau (với điều kiện các thỏa thuận không được trái các quy định của pháp luật việt nam)

 

3. Khi đi phỏng vấn các franchise, chúng tôi nhận thấy, các franchisee có vẻ dè dặt trong việc trả lời. Theo ông, lý do có phải nằm ở chỗ, họ phải tuân thủ các nguyên tắc và cam kết với bên franchiser ở nước ngoài về việc trả lời báo chí hay không? Điều này cho thấy các franchise ở Việt Nam, nếu muốn đưa các hãng ở nước ngoài vào, thì phải tuân thủ các nguyên tắc của phía nước ngoài. Ông có nhận định gì về điều này? Cam kết này ở môi trường kinh doanh ở VN được thực thi có gì trở ngại/khác với ở các nướci khác không?

 

Nếu một hợp đồng nhượng quyền được quy định chặt chẽ thì bên nhượng quyền luôn kiểm soát các hoạt động tiếp xúc với truyền thông của bên nhận nhượng quyền. Do đó, viêc dè dặt trong quá trình tiếp xúc với báo chí, các phương tiện truyền thông là điều dễ hiểu.

 

Quy định này là điều dễ hiểu và có thể chấp nhận được. Vì nhượng quyền thương mại là hoạt động kinh doanh theo mô hình chuẩn và theo một mạng lưới thống nhất. Do đó, bất cứ hành vi nào có thể đe dọa đến hoạt động bình thường của mạng lưới và sự ổn định của hệ thống đều cần phải được kiểm soát chặt chẽ. Việc tiếp xúc với các phương tiện truyền thông cũng được coi là một hoạt động có thể dẫn đến sự mất cân bằng và ổn định cho hệ thống khi có thể tạo ra sự cạnh tranh nội bộ giữa các cửa hàng/điểm bán hàng trong hệ thống với nhau thông qua các phương tiện truyền thông.

 

Thông thường, các bên nhận nhượng quyền chỉ được quyền tiếp xúc, phát biểu với báo chí sau khi đã có sự đồng ý bằng văn bản của bên nhượng quyền.

 

4. Luật về nhượng quyền ở VN đang như thế nào? Nó tác động đến nghĩa vụ và quyền lợi của franchisee và franchiser như thế nào? 

 

Hiện tại, hệ thống các văn bản pháp luật về nhượng quyền gồm có các văn bản sau đây:

 

- Luật thương mại (Mục 8, chương 6);

 

- Nghị định số 35/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thương mại về nhượng quyền thương mại;

 

- Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP.

 

- Thông tư số 09/2006/TT-BTM hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.

 

Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành chủ yếu điều chỉnh hoạt động nhượng quyền thương mại ở góc độ quản lý hoạt động này trên thực tế mà không can thiệp quá xâu vào quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Về nguyên tắc, quyền và nghĩa vụ giữa các bên là do các bên tự thỏa thuận miễn là các thỏa thuận này không trái với các quy định của pháp luật.

 

5. Ông có kiến nghị gì về những điểm cần thay đổi về luật hay không? Những gì còn chưa hợp lý? Những gì có thể sửa đổi để hợp lý hơn?

 

Về vấn đề này tôi cho rằng các văn bản hướng dẫn thi hành cần phải có hướng dẫn cụ thể hơn về hoạt động nhượng quyền thương mại, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến luật sở hữu trí tuệ.

Theo quy định của luật thương mại thì nhượng quyền thương mại là việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền.

Theo quy định nêu trên thì hoạt động nhượng quyền thương mại luôn gắn liền với một đối tượng quyền sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, …)

Tuy nhiên, hiện tại các quy đinh về nhượng quyền thương mại vẫn chưa có những hướng dẫn rõ ràng liên quan đến các đối tượng sở hữu trí tuệ.

Trong khi đó, theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thì phần lớn các đối tượng như nhãn hiệu, biểu tượng kinh doanh cần phải đăng ký bảo hộ thì mới có thể được chuyển quyền sử dụng hợp pháp tại Việt Nam.

Tôi cho rằng quy định về nhượng quyền thương mại cần phải quy định rõ điều kiện để thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại là nhãn hiệu, tên thương mại phải là đối tượng đã được bảo hộ tại Việt Nam theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ để đảm bảo bảo vệ tốt nhất quyền lợi của bên nhận quyền.

Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ   Liên hệ   Print   Favorites   Gui tin nay Gửi cho bạn bè   Đầu trang
Bài viết cùng mục - Nhượng quyền thương mại
» Nhũng lưu ý khi tiến hành franchise tại Việt Nam
» Thương hiệu nước ngoài nhượng quyền vào Việt Nam
» Bảo vệ thương hiệu thế nào khi tiến hành franhicse
» Sẽ định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không
» Nhượng quyền thương mại Việt Nam dưới áp lực phải thay đổi
» Phân biệt giữa nhượng quyền thương mại và đại lý
» SB law tư vấn nhượng quyền thương mại cho Kindermusik International
» Tư vấn về nhượng quyền kinh doanh từ nước ngoài vào Việt Nam
» Thay đổi đăng ký Nhượng quyền thương mại vào Việt Nam
» Chấp thuận đăng ký Nhượng quyền thương mại vào Việt Nam
Các tin khác - Tin tức
» Tranh chấp giữa tên miền và nhãn hiệu
» Sản xuất hàng giả thương hiệu, một Công ty may bị truy cứu trách nhiệm hình sự
» Nghị định riêng về “Made in Vietnam”
» Sở hữu trí tuệ và vấn đề quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi thực thi hiệp định thương mại EVFTA
» CÁC TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ THƯỜNG GẶP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
» SBLAW tuyển dụng chuyên viên nhãn hiệu và bản quyền
» Luật nhãn hiệu có đang bắt kịp Trí tuệ Nhân tạo?
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại EU và Mỹ
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và Nga
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ