Bảo hộ thương hiệu trên 60 quốc gia (SB Law) đại diện sở hữu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 417/QĐ-SHTT Cục Sở Hữu Trí Tuệ | Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận Tổ chức tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan. sở hữu trí tuệ
Tin tức
Thương hiệu
Bản quyền tác giả
Kiểu dáng, Sáng chế
Bảo hộ quyền
Mua bán thương hiệu
Tính phí dịch vụ
Quang cáo
Hỗ trợ trực tuyến
Bảo hộ thương hiệu
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Việt nam và Nước ngoài
Thương hiệu
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Việt nam và Nước ngoài

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp muốn được tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và nước ngoài

Luật sư trả lời: Trước tiên, chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Công ty. Liên quan đến các yêu cầu của Quý Công ty, chúng tôi trân trọng gửi đến Quý Công ty bản đề xuất dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại các nước Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Mỹ, New Zealand, như dưới đây để Quý Công ty tiện tham khảo và xem xét:

1.   Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

Khi SB law là đại diện pháp lý, thay mặt Quý Công ty tiến hành công việc đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định, công việc của chúng tôi sẽ bao gồm:

 • Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định trước khi nộp đơn;
 • Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài để Quý Công ty ký;
 • Hỗ trợ Quý Công ty thực hiện các thủ tục công chứng/hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nộp đơn theo qui định của từng quốc gia (nếu có);
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký tại các quốc gia nộp đơn trực tiếp;
 • Theo dõi các Đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho Quý Công ty về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn theo qui định của từng quốc gia đăng ký)
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của các cơ quan đăng ký (nếu có) trong quá trình theo đuổi đơn;
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại các nước và bàn giao cho Quý Công ty.
 • Tư vấn việc sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký tại các nước đã đăng ký.
 • Cập nhật ngày hiệu lực của các GCN đăng ký nhãn hiệu vào hệ thống dữ liệu của SB law và sẽ nhắc nhở Quý Công ty gia hạn GCN đúng thời hạn.

2.      Thông tin nhãn hiệu và chi phí thực hiện công việc

2.1. Thông tin nhãn hiệu

Qua trao đổi, chúng tôi được biết Quý công ty dự định đăng ký nhãn hiệu với thông tin chi tiết như sau:

Nhãn hiệu

 

Nhóm

Quốc tra đăng ký

Nhãn  hiệu chữ, hình

39, 41

Việt Nam, Trung Quốc, New Zealand,

Thái Lan, Malaysia, Mỹ

2.2. Chi phí thực hiện công việc

Tra cứu khả năng bảo hộ trước khi tiến hành nộp đơn:

Để nâng cao khả năng đăng ký thành công nhãn hiệu tại các quốc gia trên cũng như tiết kiệm chi phí và thời gian của Quý Công ty, SB Law đề nghị Quý Công ty nên tiến hành việc tra cứu khả năng bảo hộ trước khi tiến hành nộp đơn tại các quốc gia trên.

Ưu điểm:

Đánh giá chính xác đến 80 - 85% khả năng bảo hộ của nhãn hiệu trước khi tiến hành việc nộp đơn. Điều này giúp Quý Công ty cũng như SB Law có thể ước lượng được khả năng đăng ký thành công của nhãn hiệu tại từng quốc gia. Giả sử trong trường hợp kết quả tra cứu thể hiện khả năng thành công không cao, SB Law sẽ cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ tư vấn để có thể nâng cao khả năng đăng ký thành công. Trong trường hợp kết quả tra cứu thể hiện khả năng thành công cao thì việc nộp đơn lúc đó rất AN TOÀN và CHỦ ĐỘNG (giống như ngồi trên tàu và đã biết đích đến ở đâu). Nếu không tiến hành việc tra cứu thì giống như việc chúng ta phải mua vé (chi phí của việc nộp đơn), ngồi lên tàu và đi suốt cả quá trình dài (thời gian đăng ký của từng quốc gia) để rồi cuối cùng là mình có về được đích hay không hay sẽ ra sao nữa? Không những thế nếu vào lúc đó chúng ta muốn xoay chuyển tình thế thì lại phải nộp đơn lại từ đầu , v.v.v. lại một lần chi phí nữa và lại một khoảng thời gian nữa – rất ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CŨNG NHƯ CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG MỚI của Quý Công ty.

2.2.1. Tra cứu và đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Phí tra cứu 01 nhãn hiệu cho 02 nhóm sản phẩm/dịch vụ 

Nội dung công việc

 

Phí Nhà nước

 

(VNĐ)

Phí dịch vụ

 

(VNĐ)

Phí tra cứu khả năng đăng ký 01 nhãn hiệu gồm 02 nhóm dịch vụ trước khi nộp đơn

-

1,000,000 x 2 

= 2,000,000

5% VAT

100,000

Tổng cộng

Bằng chữ

2,100,000

Hai triệu m ột trăm nghìn đồng


Ghi chú: Các khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, 5%VAT  

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu cho 02 nhóm sản phẩm/dịch vụ 

Nội dung công việc

 

Phí nhà nước

(VNĐ)

 

Phí dịch vụ

(VNĐ)

 

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu có đến 6 sản phẩm/dịch vụ trong nhóm đầu tiên (đã bao gồm cả phí nộp đơn, công bố, cấp bằng)

 

 1,020,000

 2,480,000

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu có đến 6 sản phẩm/dịch vụ trong thứ hai  (đã bao gồm cả phí nộp đơn, công bố, cấp bằng)

 

640,000

2,360,000

 

Phí đăng ký sản phẩm/dịch vụ thứ bảy trở lên trong một nhóm

114,000

186,000

Tổng (các số in đậm)

 

6,500,000

5%VAT

325,000

Tổng cộng:

Bằng chữ:

6,825,000

Sáu triệu tám trăm hai lăm nghìn đồng

Ghi chú: Các khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, 5%VAT; không bao gồm (1) các loại phí phát sinh nếu đơn có thiếu sót về mặt hình thức hoặc đơn bị phản đối bởi bên thứ ba hoặc bị từ chối về mặt nội dung (do trùng/tương tự với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký trước…), cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ và (2) phí thúc đẩy xét nghiệm nhanh (nếu có), Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

2.2.2 Tra cứu và đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc, Thái lan, Malaysia, Mỹ, New Zealand

Phí tra cứu 01 nhãn hiệu/02 nhóm  

TT

Quốc gia đăng ký

Lệ phí trả cho
Cục SHTT và luật sư nước sở tại (USD)

Phí dịch vụ của SB (USD)

1

Trung Quốc

380.00 x 2

= 760.00

180.00

2

Thái Lan

380.00 x 2

= 760.00

180.00

3

Malaysia

200.00 x 2

= 400.00

180.00

4

Mỹ

600.00 x 2

= 1,200.00

180.00

5

New Zealand

230.00 x 2

= 460.00

180.00

Cộng (1-5)

3,580.00

900.00

Phí ngân hàng (05 quốc gia)

35.00 x 5 = 175.00

Phí chuyển tài liệu (05 quốc gia)

35.00 x 5 = 175.00

Tổng USD

4,830.00

Tỉ giá (20/05/2016)

22,340

Tổng VNĐ

107,902,200

5% VAT

5,395,110

TỔNG CỘNG

Bằng chữ

113,297,000

Một trăm mười ba triệu hai trăm chín bảy nghìn đồng

 

Ghi chú: Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, 5%VAT, phí ngân hàng  và phí chuyển tài liệu. 

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu/02 nhóm 

TT

Quốc gia đăng ký

Lệ phí trả cho
Cục SHTT và luật sư nước sở tại (USD)

Phí dịch vụ của SB (USD)

1

Trung Quốc

1,200.00

350.00

2

Thái Lan

1,500.00

350.00

3

Malaysia

1,500.00

350.00

4

Mỹ

1,800.00

350.00

5

New Zealand

1,100.00

350.00

Cộng (1-5)

7,100.00

1,750.00

Phí ngân hàng (05 quốc gia)

35.00 x 5 = 175.00

Phí chuyển tài liệu (05 quốc gia)

35.00 x 5 = 175.00

Tổng USD

9,200.00

Tỉ giá (20/05/2016)

22,340

Tổng VNĐ

205,528,000

5% VAT

10,276,400

TỔNG CỘNG

Bằng chữ

215,804,000

Hai trăm mười lăm triệu tám trăm linh tư nghìn đồng

 Ghi chú: Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, 5%VAT, phí ngân hàng và phí chuyển tài liệu, phí công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự; không bao gồm các loại phí phát sinh nếu đơn bị thiếu sót về mặt hình thức, bị phản đối từ bên thứ ba, từ chối về mặt nội dung, cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ và Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

2.3. Tổng chi phí thực hiện công việc trên

» Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu tại Việt nam và Nước ngoài:

Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ   Liên hệ   Print   Favorites   Gui tin nay Gửi cho bạn bè   Đầu trang
Bài viết cùng mục - Đăng ký Nhãn hiệu tại VN
» Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cần chú ý gì?
» Xác lập quyền đối với nhãn hiệu và tên thương mại
» Mối quan hệ giữa nhãn hiệu và luật thương mại
» Đăng ký nhãn hiệu lĩnh vực nội thất
» Khiếu nại và giải quyết khiếu nại cấp văn bằng bảo hộ
» Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Các tin khác - Tin tức
» KHI TƯ PHÁP QUỐC TẾ VÀ LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ GIAO NHAU: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHO CÁC THẨM PHÁN
» Đăng ký bảo hộ thương hiệu quốc tế.
» SBLAW bảo hộ nhãn hiệu thành công tại Trung Quốc cho khách hàng.
» SBLAW đăng ký thành công nhãn hiệu happycook tại Campuchia
» Nhãn hiệu happycook bảo hộ thành công tại Campuchia
» Đăng ký thương hiệu tại Úc
» Thương hiệu hàng không BAMBOO AIRWAYS được bảo hộ thành công tại INDONESIA
» KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
» GIỚII THIỆU BẢNG PHÂN LOẠI VIENNA
» Bảo hộ sáng chế của bạn ở nước ngoài: Câu hỏi thường gặp về Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT)
Hình ảnh văn phòng
Video tư vấn bảo hộ quyền
Tin mới đăng
Bằng khen, Giải thưởng uy tín
Đối tác

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU SBLAW

Địa chỉ VP Hà Nội:

SBLAW, tầng 18, Center Buiding, Hapulico complex, Số 85, Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ VP TP. Hồ Chí Minh:

SBLAW, tầng 8, PDD Building, Số 162 đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Hotline: 0904340664 - Chat Zalo

Email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn 

Website: Baohothuonghieu.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Vui lòng dẫn Nguồn "Baohothuonghieu.com" khi phát hành thông tin từ website này

 

DMCA.com Protection Status
Đăng ký thương hiệu Đăng ký sáng chế Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng Bảo hộ thương hiệu Giải quyết tranh chấp Tư vấn luật doanh nghiệp
đăng ký logo Đăng ký kiểu dáng Đăng ký lưu hành dược phẩm Mua bán thương hiệu Tư vấn pháp luật Thành lập công ty
đăng ký logo độc quyền Mã số mã vạch Đăng ký thực phẩm chức năng Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Tư vấn hợp đồng Tư vấn đầu tư
Đăng ký bản quyền Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu Xử lý vi phạm quyền Đăng ký Sở hữu trí tuệ Đăng ký kinh doanh
Đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ tên miền Mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ thương hiệu Tra cứu thương hiệu Tư vấn đầu tư nước ngoài
Đăng ký nhãn hiệu Quốc tế Dịch vụ tra cứu nhãn hiệu Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Nhượng quyền thương mại Cục sở hữu trí tuệ
Trademark registration  ...

 

Công ty SBLAW, Tư Vấn Luật,Thiết kế bởi:Digitalstar.vn
Hotline: 0904340664 (Mr.Hà) – Chat Zalo
baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Language:
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Việt nam và Nước ngoài
Thương hiệu
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Việt nam và Nước ngoài

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp muốn được tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và nước ngoài

Luật sư trả lời: Trước tiên, chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Công ty. Liên quan đến các yêu cầu của Quý Công ty, chúng tôi trân trọng gửi đến Quý Công ty bản đề xuất dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại các nước Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Mỹ, New Zealand, như dưới đây để Quý Công ty tiện tham khảo và xem xét:

1.   Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

Khi SB law là đại diện pháp lý, thay mặt Quý Công ty tiến hành công việc đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định, công việc của chúng tôi sẽ bao gồm:

 • Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định trước khi nộp đơn;
 • Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài để Quý Công ty ký;
 • Hỗ trợ Quý Công ty thực hiện các thủ tục công chứng/hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nộp đơn theo qui định của từng quốc gia (nếu có);
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký tại các quốc gia nộp đơn trực tiếp;
 • Theo dõi các Đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho Quý Công ty về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn theo qui định của từng quốc gia đăng ký)
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của các cơ quan đăng ký (nếu có) trong quá trình theo đuổi đơn;
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại các nước và bàn giao cho Quý Công ty.
 • Tư vấn việc sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký tại các nước đã đăng ký.
 • Cập nhật ngày hiệu lực của các GCN đăng ký nhãn hiệu vào hệ thống dữ liệu của SB law và sẽ nhắc nhở Quý Công ty gia hạn GCN đúng thời hạn.

2.      Thông tin nhãn hiệu và chi phí thực hiện công việc

2.1. Thông tin nhãn hiệu

Qua trao đổi, chúng tôi được biết Quý công ty dự định đăng ký nhãn hiệu với thông tin chi tiết như sau:

Nhãn hiệu

 

Nhóm

Quốc tra đăng ký

Nhãn  hiệu chữ, hình

39, 41

Việt Nam, Trung Quốc, New Zealand,

Thái Lan, Malaysia, Mỹ

2.2. Chi phí thực hiện công việc

Tra cứu khả năng bảo hộ trước khi tiến hành nộp đơn:

Để nâng cao khả năng đăng ký thành công nhãn hiệu tại các quốc gia trên cũng như tiết kiệm chi phí và thời gian của Quý Công ty, SB Law đề nghị Quý Công ty nên tiến hành việc tra cứu khả năng bảo hộ trước khi tiến hành nộp đơn tại các quốc gia trên.

Ưu điểm:

Đánh giá chính xác đến 80 - 85% khả năng bảo hộ của nhãn hiệu trước khi tiến hành việc nộp đơn. Điều này giúp Quý Công ty cũng như SB Law có thể ước lượng được khả năng đăng ký thành công của nhãn hiệu tại từng quốc gia. Giả sử trong trường hợp kết quả tra cứu thể hiện khả năng thành công không cao, SB Law sẽ cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ tư vấn để có thể nâng cao khả năng đăng ký thành công. Trong trường hợp kết quả tra cứu thể hiện khả năng thành công cao thì việc nộp đơn lúc đó rất AN TOÀN và CHỦ ĐỘNG (giống như ngồi trên tàu và đã biết đích đến ở đâu). Nếu không tiến hành việc tra cứu thì giống như việc chúng ta phải mua vé (chi phí của việc nộp đơn), ngồi lên tàu và đi suốt cả quá trình dài (thời gian đăng ký của từng quốc gia) để rồi cuối cùng là mình có về được đích hay không hay sẽ ra sao nữa? Không những thế nếu vào lúc đó chúng ta muốn xoay chuyển tình thế thì lại phải nộp đơn lại từ đầu , v.v.v. lại một lần chi phí nữa và lại một khoảng thời gian nữa – rất ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CŨNG NHƯ CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG MỚI của Quý Công ty.

2.2.1. Tra cứu và đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Phí tra cứu 01 nhãn hiệu cho 02 nhóm sản phẩm/dịch vụ 

Nội dung công việc

 

Phí Nhà nước

 

(VNĐ)

Phí dịch vụ

 

(VNĐ)

Phí tra cứu khả năng đăng ký 01 nhãn hiệu gồm 02 nhóm dịch vụ trước khi nộp đơn

-

1,000,000 x 2 

= 2,000,000

5% VAT

100,000

Tổng cộng

Bằng chữ

2,100,000

Hai triệu m ột trăm nghìn đồng


Ghi chú: Các khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, 5%VAT  

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu cho 02 nhóm sản phẩm/dịch vụ 

Nội dung công việc

 

Phí nhà nước

(VNĐ)

 

Phí dịch vụ

(VNĐ)

 

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu có đến 6 sản phẩm/dịch vụ trong nhóm đầu tiên (đã bao gồm cả phí nộp đơn, công bố, cấp bằng)

 

 1,020,000

 2,480,000

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu có đến 6 sản phẩm/dịch vụ trong thứ hai  (đã bao gồm cả phí nộp đơn, công bố, cấp bằng)

 

640,000

2,360,000

 

Phí đăng ký sản phẩm/dịch vụ thứ bảy trở lên trong một nhóm

114,000

186,000

Tổng (các số in đậm)

 

6,500,000

5%VAT

325,000

Tổng cộng:

Bằng chữ:

6,825,000

Sáu triệu tám trăm hai lăm nghìn đồng

Ghi chú: Các khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, 5%VAT; không bao gồm (1) các loại phí phát sinh nếu đơn có thiếu sót về mặt hình thức hoặc đơn bị phản đối bởi bên thứ ba hoặc bị từ chối về mặt nội dung (do trùng/tương tự với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký trước…), cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ và (2) phí thúc đẩy xét nghiệm nhanh (nếu có), Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

2.2.2 Tra cứu và đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc, Thái lan, Malaysia, Mỹ, New Zealand

Phí tra cứu 01 nhãn hiệu/02 nhóm  

TT

Quốc gia đăng ký

Lệ phí trả cho
Cục SHTT và luật sư nước sở tại (USD)

Phí dịch vụ của SB (USD)

1

Trung Quốc

380.00 x 2

= 760.00

180.00

2

Thái Lan

380.00 x 2

= 760.00

180.00

3

Malaysia

200.00 x 2

= 400.00

180.00

4

Mỹ

600.00 x 2

= 1,200.00

180.00

5

New Zealand

230.00 x 2

= 460.00

180.00

Cộng (1-5)

3,580.00

900.00

Phí ngân hàng (05 quốc gia)

35.00 x 5 = 175.00

Phí chuyển tài liệu (05 quốc gia)

35.00 x 5 = 175.00

Tổng USD

4,830.00

Tỉ giá (20/05/2016)

22,340

Tổng VNĐ

107,902,200

5% VAT

5,395,110

TỔNG CỘNG

Bằng chữ

113,297,000

Một trăm mười ba triệu hai trăm chín bảy nghìn đồng

 

Ghi chú: Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, 5%VAT, phí ngân hàng  và phí chuyển tài liệu. 

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu/02 nhóm 

TT

Quốc gia đăng ký

Lệ phí trả cho
Cục SHTT và luật sư nước sở tại (USD)

Phí dịch vụ của SB (USD)

1

Trung Quốc

1,200.00

350.00

2

Thái Lan

1,500.00

350.00

3

Malaysia

1,500.00

350.00

4

Mỹ

1,800.00

350.00

5

New Zealand

1,100.00

350.00

Cộng (1-5)

7,100.00

1,750.00

Phí ngân hàng (05 quốc gia)

35.00 x 5 = 175.00

Phí chuyển tài liệu (05 quốc gia)

35.00 x 5 = 175.00

Tổng USD

9,200.00

Tỉ giá (20/05/2016)

22,340

Tổng VNĐ

205,528,000

5% VAT

10,276,400

TỔNG CỘNG

Bằng chữ

215,804,000

Hai trăm mười lăm triệu tám trăm linh tư nghìn đồng

 Ghi chú: Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, 5%VAT, phí ngân hàng và phí chuyển tài liệu, phí công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự; không bao gồm các loại phí phát sinh nếu đơn bị thiếu sót về mặt hình thức, bị phản đối từ bên thứ ba, từ chối về mặt nội dung, cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ và Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

2.3. Tổng chi phí thực hiện công việc trên

» Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu tại Việt nam và Nước ngoài:

Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ   Liên hệ   Print   Favorites   Gui tin nay Gửi cho bạn bè   Đầu trang
Bài viết cùng mục - Đăng ký Nhãn hiệu tại VN
» Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cần chú ý gì?
» Xác lập quyền đối với nhãn hiệu và tên thương mại
» Mối quan hệ giữa nhãn hiệu và luật thương mại
» Đăng ký nhãn hiệu lĩnh vực nội thất
» Khiếu nại và giải quyết khiếu nại cấp văn bằng bảo hộ
» Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Các tin khác - Tin tức
» KHI TƯ PHÁP QUỐC TẾ VÀ LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ GIAO NHAU: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHO CÁC THẨM PHÁN
» Đăng ký bảo hộ thương hiệu quốc tế.
» SBLAW bảo hộ nhãn hiệu thành công tại Trung Quốc cho khách hàng.
» SBLAW đăng ký thành công nhãn hiệu happycook tại Campuchia
» Nhãn hiệu happycook bảo hộ thành công tại Campuchia
» Đăng ký thương hiệu tại Úc
» Thương hiệu hàng không BAMBOO AIRWAYS được bảo hộ thành công tại INDONESIA
» KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
» GIỚII THIỆU BẢNG PHÂN LOẠI VIENNA
» Bảo hộ sáng chế của bạn ở nước ngoài: Câu hỏi thường gặp về Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT)