Bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường Internet và mạng viễn thông

Bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường Internet và mạng viễn thông Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của...

Luật về bản quyền

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU SBLAW ...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Các tranh chấp về quyền tác giả

Điều 5.X.2.1 : Các tranh chấp về quyền tác giả (khoản 1 Mục I Phần A, Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/4/2008) 1. Tranh...

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch Bộ Tài chính vừa qua đã...

Trách nhiệm cung cấp dịch vụ trung gian bảo hộ quyền tác giả trên mạng Internet và viễn thông

Trách nhiệm cung cấp dịch vụ trung gian bảo hộ quyền tác giả trên mạng Internet và viễn thông Quy định trách nhiệm của doanh...

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp của Chính phủChính phủ vừa ban hành...

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau...

Thông tư về Sở hữu trí tuệ

- Thông Tư số 08/2006/TT-BKHCN ngày 04 tháng 04 năm 2006 hướng dẫn về dịch vụ sở hữu trí tuệ.  - Download - Thông...

Nghị định về Sở Hữu Trí Tuệ

Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều...

Nghị định 119/2017/NĐ-CP xử phạt trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường

Nghị định 119/2017/NĐ-CP xử phạt trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lườngNghị định 119/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu...

Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP

Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP Ngày 30/12/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định...

Thông báo về việc thống nhất áp dụng một số quy định tại Hiệp định CPTPP

Thông báo về việc thống nhất áp dụng một số quy định tại Hiệp định CPTPP SBLAW giới thiệu Thông báo về việc thống nhất áp...

Sáu luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc hỗ trợ ban đầu các nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân trong những...