2 trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền thương mại

369

Đây là điểm mới được bổ sung tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP do Chính phủ vừa ban hành sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại.

2 trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền thương mại kể trên gồm: Nhượng quyền trong nước và nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài.

Theo Nghị định 120/2011/NĐ-CP, đối với các trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền phải thực hiện chế độ báo cáo cho Sở Công Thương.

Nghị định 120/2011/NĐ-CP cũng quy định, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Sở Công Thương báo cáo định kỳ hoạt động nhượng quyền thương mại trên địa bàn về Bộ Công Thương.

Các quy định mới này sẽ được áp dụng từ ngày 1/2/2012.

 

Nguồn chinhphu

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn