Hiệp định khung ASEAN về hợp tác sở hữu trí tuệ

Hiệp định khung ASEAN về hợp tác sở hữu trí tuệ (PDF)

ASEAN Economic Community Blueprint (PDF)

ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (PDF)

ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Agreement (IP provisions) (PDF)

Nguồn noip.gov.vn

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan